Avisering

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Hantera ljudinspelningar i webb- och appaktiviteten

Du kan välja om du vill att Google ska spara röst- och ljudaktivitet i ditt Google-konto på Googles servrar när du interagerar med Google Sök, Assistent och Maps. Med hjälp av rösten och ljudet kan Google utveckla och förbättra sin ljudigenkänningsteknik och de tjänster från Google som använder den.

Den här inställningen för röst- och ljudaktivitet är inaktiverad om du inte väljer att aktivera den.

Obs! Ljudinspelningar kan sparas på andra platser beroende på andra inställningar.

Aktivera eller inaktivera röst- och ljudaktivitet

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet uppe till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar.
 4. Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Inkludera röst- och ljudaktivitet.

När den här inställningen för röst- och ljudaktivitet är inaktiverad sparas inte ljudinspelningar från röstinteraktioner med Google Sök, Assistent eller Maps i Google-kontot på Googles servrar, även om du är inloggad. Om du inaktiverar den här inställningen för röst- och ljudaktivitet raderas inte ljud som sparats tidigare. Du kan när som helst radera ljudinspelningarna.

Hitta eller radera ljudinspelningar

Hitta ljudinspelningar

Obs! Ljudinspelningar kan sparas på andra platser beroende på andra inställningar.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet uppe till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar följt av Hantera aktivitet. På den här sidan kan du göra följande:
  • Se en lista över tidigare aktivitet: Objekt med ljudikonen Tala innehåller en inspelning.
  • Spela upp en inspelning: Bredvid Ljud Tala, klickar du på Detaljer följt av Visa inspelning följt av Spela upp Spela upp.

Flera ljudinspelningar: Flera ljudinspelningar kan kopplas till en aktivitet om mer än en av dina enheter med Google Assistent har bearbetat ljudet. Vi använder detta ljud för att förbättra tekniken som avgör vilken enhet som ska svara dig.

Om det står Det finns ingen transkriberad text kan det ha varit för mycket störande bakgrundsljud under aktiviteten.

Du kan ladda ned ljud som sparats i Google-kontot med Google Takeout. Läs mer om hur du laddar ned ditt ljud och annan Google-data.

Tips! För att öka säkerheten kan du kräva ett extra verifieringssteg för att se hela historiken i Min aktivitet.

Radera ljudinspelningar från webb- och appaktiviteten

Obs! Ljudinspelningar kan sparas på andra platser beroende på andra inställningar.

Ta bort ett objekt i taget

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet uppe till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar följt av Hantera aktivitet. På den här sidan visas en lista över tidigare aktivitet. Objekt med ljudikonen Tala har en inspelning.
 4. Välj Mer Mer bredvid objektet du vill radera följt av Radera.

Radera alla inspelningar på en gång

Obs! Om du gör detta raderas all webb- och appaktivitet, inte bara objekt som innehåller inspelningar.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet uppe till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar följt av Hantera aktivitet. På den här sidan visas en lista över tidigare aktivitet. Objekt med ljudikonen Tala har en inspelning.
 4. Klicka på Radera ovanför aktiviteten följt av Radera all aktivitet.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Radera ljudinspelningar automatiskt

Obs! Om du följer dessa steg aktiveras alternativet för automatisk borttagning för alla objekt i webb- och appaktiviteten, inte bara för objekt som innehåller ljudinspelningar.

 1. Öppna Google-kontot på datorn.
 2. Klicka på Data och integritet uppe till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar Följt av Hantera aktivitet.
 4. Välj Mer i sökfältet ovanför aktiviteten Mer Följt av Spara aktivitet i.
 5. Klicka på knappen för hur länge aktiviteten ska sparas Följt av Nästa Följt av Bekräfta.

Google kan radera dina ljudinspelningar från Googles servrar tidigare än den tidsperiod du väljer om de inte längre behövs för att utveckla och förbättra Googles ljudigenkänningsteknik och de tjänster som använder den. Efter en viss tid kan det till exempel behövas färre ljudinspelningar för vissa språk.

Om den här inställningen för röst- och ljudaktivitet

När du pratar med Googles tjänster använder Google ljudigenkänningsteknik för att behandla ljudet och svara dig. Om du till exempel trycker på mikrofonikonen och söker med rösten översätter Googles ljudigenkänningsteknik det du säger till ord och fraser som Sök letar upp i ett index, så att du kan få de mest relevanta resultaten.

I Webb- och appaktivitet sparas sådant du gör via Googles webbplatser, appar och tjänster i ditt Google-konto på Googles servrar. Detta kan inkludera relaterad information, till exempel plats. Vissa interaktioner kanske inte sparas.

Med den valfria inställningen för röst- och ljudaktivitet kan du även spara ljudinspelningar i webb- och appaktiviteten när du interagerar med Google Sök, Assistent och Maps. Den här inställningen för röst- och ljudaktivitet är inaktiverad om du inte väljer att aktivera den.

Inställningen gäller överallt där du är inloggad på Sök, Assistent och Maps, till exempel assistenten både i Google Assistent-appen och på en smart Google Home-högtalare.

Så används ljudinspelningar

Google använder ljud som sparas när inställningen är aktiverad i syfte att utveckla och förbättra ljudigenkänningsteknik och de tjänster från Google som använder sådan teknik, till exempel Google Assistent.

Ljudgranskningsprocess

Utbildade granskare analyserar utdrag av ljudet (som har sparats på Googles servrar när den här inställningen är aktiverad) i syfte att göra vissa förbättringar av ljudtekniken. De lyssnar på det, transkriberar det och kommenterar det, så att Googles tjänster lättare kan tolka ljudet, till exempel vad någon säger i en bullrig miljö eller på ett visst språk. Vi värnar om din integritet under den här processen, bland annat genom att ta bort kopplingen mellan ljudet och ditt konto innan granskaren analyserar det.

Ljudgranskningen förbättrar tjänsternas talförståelse. Google förbättrade exempelvis automatisk taligenkänning för språk det inte finns mycket data för genom att träna en enda modell med transkriberat ljud från språk det finns mycket data för, vilket möjliggjorde flerspråkig taligenkänning i realtid.

Röstteknik

Viktigt! Den här informationen gäller om du aktiverar röst- och ljudaktivitet efter den 6 juni 2022.

Delar av Googles ljudteknik, som Voice Match, kan matcha röster som liknar varandra, skilja röster åt eller förbättras av en specifik röst. Om du använder Google Assistent med Voice Match och har aktiverat den här inställningen för röst- och ljudaktivitet kan Google även tillfälligt bearbeta en modell av din röst från en sparad ljudinspelning i syfte att utveckla och förbättra Googles röstteknik och de tjänster från Google som använder den. Läs mer om hur din röst fungerar med andra inställningar.

Vi värnar om din integritet under den här processen. Kopplingen till ditt konto tas exempelvis bort när en modell med din röst beräknas från en sparad ljudinspelning, och modellen används tillfälligt för att förbättra vår ljudigenkänningsteknik. Därefter raderas den. Bearbetningen av en röst kan ta upp till sju dagar. Röstmodeller kan betraktas som biometrisk data i vissa rättskipningsområden.

När den här inställningen för röst- och ljudaktivitet är aktiverad

När denna inställning för röst- och ljudaktivitet är aktiverad för din Webb- och appaktivitet sparar Google ljudinspelningar från dina interaktioner med Google Sök, Assistent och Maps i Google-kontot.

Ljud sparas när en aktivering identifieras på din enhet. Olika enheter kan ha stöd för olika typer av aktiveringar, till exempel ”Hey Google”, en snabbfras du har valt, kontinuerliga konversationer eller tryck på mikrofonen. På vissa enheter kan inspelningen starta några sekunder före aktiveringen så att hela begäran registreras.

Ljud kan sparas om enheten felaktigt identifierar en aktivering, till exempel på grund av att ett ljud liknar ”Hey Google”. Vi arbetar ständigt med att minska oönskade aktiveringar i våra system.

Om du använder enheten utan internetanslutning kan det hända att ljudet sparas i Google-kontot när du ansluter till internet igen.

När den här inställningen för röst- och ljudaktivitet är inaktiverad

Om du inaktiverar den här inställningen för röst- och ljudaktivitet sparar Google inte längre ljudinspelningar i Google-kontot på Googles servrar med webb- och appaktiviteten när du interagerar med Google Sök, Assistent och Maps. Google behandlar fortfarande ljudet så att du ska kunna få svar när du använder Googles tjänster med rösten.

När du inaktiverar inställningarna för röst- och ljudaktivitet inaktiveras inte separata ljudinställningar för assistenten.

När inställningen för röst- och ljudaktivitet är inaktiverad använder Google inte ljud som sparats när den här inställningen var aktiverad för att förbättra röstteknik som till exempel Voice Match. Ljudinspelningar som sparats tidigare kan dock användas för att förbättra annan ljudteknik även i fortsättningen om du inte raderar dem.

Du kan radera ljudinspelningarna via Webb- och appaktiviteten på activity.google.com.

Andra platser där ljudinspelningar kan sparas

Den här inställningen för röst- och ljudaktivitet påverkar inte följande:

 • Ljud som sparas och hanteras av andra Google-tjänster, som Google Voice och YouTube.
 • Ljud som sparas på enheten för att till exempel konfigurera och finjustera din personliga Voice Match eller annan anpassad ljudteknik på enheten.

Andra maskininlärningsprocesser som inte påverkas av denna inställning kanske används för att förbättra ljudigenkänningstekniken med hjälp av federerad inlärning eller efemär inlärning.

Läs mer om hur Google förbättrar talmodeller.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny