Hantera ljudinspelningar i webb- och appaktiviteten

Du kan välja om du vill att Google ska spara en ljudinspelning i ditt Google-konto när du interagerar med Google Sök, Assistent och Maps. Med hjälp av ljudet kan Google utveckla och förbättra sin ljudigenkänningsteknik och de tjänster från Google som använder den.

Inställningen för ljudinspelningar är inaktiverad om du inte väljer att aktivera den.

Viktigt! Ljudinspelningar kan sparas på andra platser beroende på andra inställningar.

How Google Protects Your Privacy if You Choose to Save Audio Data

Aktivera eller inaktivera ljudinspelningar

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar.
 4. Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Inkludera ljudinspelningar.

När inställningen för ljudinspelningar är inaktiverad sparas inte röstinmatningar från interaktioner med Google Sök, Assistent och Maps i Google-kontot, även om du är inloggad. Ljud som har sparats tidigare raderas inte om du inaktiverar inställningen för ljudinspelningar. Du kan när som helst radera ljudinspelningarna.

Hitta eller radera ljudinspelningar

Hitta ljudinspelningar

Viktigt! Ljudinspelningar kan sparas på andra platser beroende på andra inställningar.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar följt av Hantera aktivitet. På den här sidan kan du göra följande:
  • Visa en lista över tidigare aktivitet. Poster med ljudikonen Tala har en inspelning.
  • Spela upp en inspelning genom att klicka på Detaljer bredvid ljudikonen Tala följt av Visa inspelning följt av Spela upp Spela upp.

Om det står Det finns ingen transkriberad text kan det ha varit för mycket störande bakgrundsljud under aktiviteten.

Tips! Du kan ställa in att ett extra verifieringssteg ska krävas för att visa hela historiken i Min aktivitet, vilket ger ökad säkerhet.

Radera inspelningar från webb- och appaktiviteten

Viktigt! Ljudinspelningar kan sparas på andra platser beroende på andra inställningar.

Ta bort ett objekt i taget

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar följt av Hantera aktivitet. På den här sidan visas en lista över tidigare aktivitet. Poster med ljudikonen Tala har en inspelning.
 4. Välj Mer Mer under objektet du vill radera följt av Radera.

Radera alla inspelningar på en gång

Viktigt! Om du gör detta raderas all webb- och appaktivitet, inte bara objekt som innehåller inspelningar.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar följt av Hantera aktivitet. På den här sidan visas en lista över tidigare aktivitet. Poster med ljudikonen Tala har en inspelning.
 4. Välj Radera ovanför aktiviteten.
 5. Välj Sedan kontot skapades.
 6. Ta bort aktiviteten genom att följa anvisningarna.

Radera ljudinspelningar automatiskt

Viktigt! Om du följer dessa steg aktiveras alternativet för automatisk borttagning för alla objekt i webb- och appaktiviteten, inte bara för objekt som innehåller ljudinspelningar.

 1. Öppna Google-kontot på datorn.
 2. Klicka på Data och integritet till vänster.
 3. Klicka på Webb- och appaktivitet under Historikinställningar Följt av Hantera aktivitet.
 4. Välj Mer i sökfältet ovanför aktiviteten Mer Följt av Spara aktivitet i.
 5. Klicka på knappen för hur länge aktiviteten ska sparas Följt av Nästa Följt av Bekräfta.

Google kan radera ljudet tidigare än den tidsperiod du väljer om det inte längre behövs för att utveckla och förbättra Googles teknik för ljudigenkänning och de tjänster som använder den. Efter en viss tid kan det t.ex. behövas färre ljudinspelningar för vissa språk.

Andra platser där ljudinspelningar kan sparas 

Inställningarna för ljudinspelningar påverkar inte andra tjänster från Google (till exempel Google Voice eller YouTube) som du kan använda för att spara ljudinformation.

Beroende på andra enhetsinställningar kan ljudinspelningar fortfarande sparas på enheten. Om du till exempel aktiverar Voice Match kan ljudinspelningar sparas på enheten så att din röst kan identifieras. 

Ljud på enheten kan användas till att förbättra ljudigenkänningsteknik på enheten. Förbättringarna kan skickas till Google utan tillhörande ljudinspelningar i syfte att utveckla och förbättra ljudigenkänningsteknik och de Google-tjänster som använder den. När till exempel inställningen Förbättra Gboard är aktiverad kan Gboard förbättra identifieringen för alla utan att det du säger skickas till servern. Läs mer om hur Gboard blir bättre.

Så här fungerar ljudinspelningar

Så här sparas ljudinspelningar

Google spelar in din röst och andra ljud samt några sekunder dessförinnan när du använder ljudaktiveringar som att

 • trycka på mikrofonikonen
 • trycka på Talk-knappen på ett headset
 • säga kommandon för ljudaktivering som ”Hey Google.”

Viktigt! Ibland kan ljud sparas om enheten felaktigt identifierar aktivitet, t.ex. ljud som låter som ”Hey Google.” Vi arbetar ständigt med att minska oönskade aktiveringar i våra system.

När inställningen för ljudinspelningar är aktiverad 

Ljud sparas bara i ditt Google-konto när

 • alternativet Inkludera ljudinspelningar är markerat och
 • du är inloggad på Google-kontot och 
 • webb- och appaktivitet är aktiverat och 
 • du interagerar med Google Sök, Assistent och Maps.

Om du använder enheten utan internetanslutning kan det hända att ljudet sparas i kontot när du har anslutit till internet igen. 

Så förbättras tjänsten med hjälp av ljudinspelningar

Ljudinspelningar används i syfte att 

 • utveckla och förbättra vår teknik för ljudigenkänning och de tjänster från Google som använder den, till exempel Google Assistent 
 • bättre identifiera din röst över tid. Det kan till exempel bli lättare för enheter där du har aktiverat Voice Match att uppfatta när du säger ”Hey Google”.

Så här förbättras vår teknik med hjälp av granskningar av ljud

Utbildade granskare analyserar en liten andel ljudutdrag som väljs ut av en dator så att det blir enklare för Googles tjänster att förstå vad folk säger till dem. 

Utbildade granskare lyssnar på, transkriberar och kommenterar utdraget för att bättre analysera och tolka utdraget. Ett exempel: Ett ljudutdrag kan innehåll ljud där någon pratar i en miljö med mycket bakgrundsljud eller på ett visst språk. 

Vi vidtar åtgärder för att skydda din integritet under analysen. Ljudet är t.ex. inte kopplat till ditt konto när granskarna använder det.

Relaterade artiklar

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
100334
false