Varsel

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Administrer lydopptak fra nett- og appaktivitet

Du kan velge om Google skal kunne lagre tale- og lydaktivitet i Google-kontoen din på Googles tjenere når du bruker Google Søk, Assistent og Maps. Opptak av lyden og stemmen din kan være til hjelp for Google i arbeidet med å utvikle og forbedre teknologier for lydgjenkjenning samt Google-tjenestene som bruker dem.

Denne innstillingen for tale- og lydaktivitet er slått av, med mindre du slår den på selv.

Viktig: Basert på andre innstillinger kan lydopptak bli lagret andre steder.

Slik slår du tale- og lydaktiviteten av eller på

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern øverst til venstre.
 3. Klikk på Nett- og appaktivitet under «Logginnstillinger».
 4. Merk av eller fjern avmerkingen for «Inkluder tale- og lydaktivitet».

Når denne innstillingen for tale- og lydaktivitet er slått av, lagres ikke lydopptak fra taleinteraksjoner med Google Søk, Assistent og Maps i Google-kontoen din på Googles tjenere, selv om du er logget på. Tidligere lagrede lydopptak slettes ikke selv om du slår av innstillingen for tale- og lydaktivitet. Du kan når som helst slette lydopptakene dine.

Finn eller slett lydopptakene dine

Finn lydopptakene dine

Viktig: Basert på andre innstillinger kan lydopptak bli lagret andre steder.

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern øverst til venstre.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på Nett- og appaktivitet etterfulgt av Administrer aktivitet. På denne siden kan du
  • Se en liste over tidligere aktivitet: Elementer med lydikonet Snakk har et opptak.
  • spille av opptak: Ved siden av Lyd Snakk klikker du på Detaljer etterfulgt av Se opptak etterfulgt av Spill av Play.

Flere lydopptak: Du kan se flere lydopptak tilknyttet en aktivitet hvis mer enn én av de Google Assistent-kompatible enhetene dine har behandlet lydopptakene dine. Vi bruker disse lydopptakene til å forbedre teknologiene våre som avgjør hvilken enhet som skal svare deg.

Hvis du ser meldingen «Ingen transkripsjon tilgjengelig», kan det ha vært for mye bakgrunnsstøy under den aktuelle aktiviteten.

Med Google Takeout kan du laste ned lydopptakene som er lagret i Google-kontoen din. Finn ut hvordan du laster ned lyd og andre Google-data.

Tips: For å øke sikkerheten kan du legge til et ekstra bekreftelsestrinn for å se hele loggen din i Min aktivitet.

Slett lydopptak fra nett- og appaktiviteten din

Viktig: Basert på andre innstillinger kan lydopptak bli lagret andre steder.

Slett ett element om gangen

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern øverst til venstre.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på Nett- og appaktivitet og så Administrer aktivitet. På denne siden finner du en liste over tidligere aktivitet. Elementer med lydikonet Snakk har et opptak.
 4. Ved siden av elementet du vil slette, velger du Mer Mer og så Slett.

Slett alle elementene samtidig

Viktig: Hvis du følger disse trinnene, sletter du alle elementene i nett- og appaktiviteten din, ikke bare elementene med opptak.

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Data og personvern øverst til venstre.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på Nett- og appaktivitet og så Administrer aktivitet. På denne siden finner du en liste over tidligere aktivitet. Elementer med lydikonet Snakk har et opptak.
 4. Over aktiviteten klikker du på Slett og så Alltid.
 5. Følg veiledningen på skjermen.

Slett lydopptakene dine automatisk

Viktig: Ved å følge disse trinnene slår du på alternativet for automatisk sletting av alle elementene i nett- og appaktiviteten din – ikke bare elementer som inneholder lydopptak.

 1. Gå til Google-kontoen din på en datamaskin.
 2. Klikk på Data og personvern øverst til venstre.
 3. Under «Logginnstillinger» klikker du på Nett- og appaktivitet Og så Administrer aktivitet.
 4. I søkefeltet over aktiviteten velger du Mer Mer Og så Behold aktivitet i.
 5. Klikk på knappen for hvor lenge du vil beholde aktiviteten din Og så Neste Og så Bekreft.

Google kan slette lydopptak fra Googles tjenere tidligere enn det du velger, når opptakene ikke trengs lenger i forbindelse med videreutvikling og forbedring av Googles teknologier for lydgjenkjenning og tjenestene som bruker dem. Det kan for eksempel hende at det kreves færre lydopptak for enkelte språk over tid.

Om denne innstillingen for tale- og lydaktivitet

Når du snakker til Google-tjenester, bruker Google teknologiene sine for lydgjenkjenning for å behandle lydopptak av og svare deg. Hvis du for eksempel trykker på mikrofonikonet for å søke med stemmen, oversetter Googles teknologier for lydgjenkjenning det du sier, til ord og fraser. Google Søk prøver deretter å finne disse ordene og frasene i en indeks, slik at du får mest mulig relevante resultater.

I nett- og appaktiviteten lagres det du gjør på nettsteder, i apper og i tjenester fra Google, i Google-kontoen din på Googles tjenere. Dette kan omfatte tilknyttet informasjon, som posisjonen din. Noen interaksjoner blir kanskje ikke lagret.

Med denne valgfrie innstillingen for tale- og lydaktivitet kan du også lagre lydopptak sammen med nett- og appaktivitet når du bruker Google Søk, Assistent og Maps. Denne innstillingen for tale- og lydaktivitet er slått av, med mindre du slår den på selv.

Denne innstillingen gjelder overalt hvor du er logget på Søk, Assistent og Maps. Den gjelder for eksempel for assistenten både i Google Assistent-appen og på Google Home-smarthøyttalere.

Slik brukes lydopptak

Google bruker lyd som lagres når denne innstillingen er på, i arbeidet med å videreutvikle og forbedre teknologiene sine for lydgjenkjenning samt Google-tjenestene som bruker dem, for eksempel Google-assistenten.

Gjennomgangsprosessen for lyd

For visse forbedringer av lydteknologi blir utdrag av lydopptakene som lagres på Googles tjenere når denne innstillingen er på, analysert av eksperter som lytter til, transkriberer og annoterer utdragene. Dette gjøres for at Google-tjenester bedre skal kunne tolke lyden, for eksempel hva folk sier når det er mye støy i bakgrunnen, eller når noen snakker på et bestemt språk. Gjennom hele denne prosessen passer vi på å ivareta personvernet ditt, for eksempel ved å fjerne tilknytningen mellom lydopptakene og kontoen din når eksperter analyserer dem.

Denne prosessen bidrar til at tjenestene får en bedre forståelse av hva folk sier til dem. Google har for eksempel forbedret automatisk talegjenkjenning for språk der det ikke finnes mye data, ved å lære opp en modell for transkriberte lydopptak fra språk der det finnes mye data, noe som gjør flerspråklig talegjenkjenning i sanntid mulig.

Taleteknologier

Viktig: Denne informasjonen gjelder hvis du slår på tale- og lydaktivitet etter 6. juni 2022.

Noen av Googles lydteknologier, for eksempel Voice Match, kan matche lignende stemmer, skille stemmer fra hverandre eller bli forbedret ved bruk av en unik stemme. Hvis du bruker Google-assistenten med Voice Match og har slått på denne innstillingen for tale- og lydaktivitet, kan Google også midlertidig behandle en modell av stemmen din. Denne modellen er basert på de lagrede lydopptakene dine og brukes for å videreutvikle og forbedre Googles stemmeteknologier og Google-tjenestene som bruker dem. Finn ut hvordan stemmen din fungerer med andre innstillinger.

Gjennom hele denne prosessen passer vi på å ivareta personvernet ditt. Hvis for eksempel en modell av stemmen din er generert ved hjelp av lagrede lydopptak, fjernes tilknytningen til modellen fra kontoen din. Så blir den behandlet midlertidig for å forbedre teknologiene for lydgjenkjenning, og deretter blir den slettet. Hver forekomst av denne stemmebehandlingen kan ta opptil 7 dager. I enkelte virkekretser kan stemmemodeller bli betraktet som biometriske data.

Når denne innstillingen for tale- og lydaktivitet er slått på

Når denne innstillingen for tale- og lydaktivitet er slått på for nett- og appaktiviteten din, lagrer Google lydopptak når du bruker Google Søk, Assistent og Maps, i Google-kontoen din.

Det lagres lydopptak når enheten din registrerer en aktivering. Enheter kan ha støtte for ulike aktiveringstyper. Du kan for eksempel bruke «Hey Google», hurtigfraser du har slått på, gjenopptatte samtaler eller trykk på mikrofonikonet. På enkelte enheter inkluderes noen sekunder før aktiveringen, slik at hele forespørselen registreres.

Noen ganger kan lyd bli lagret hvis enheten din feilaktig registrerer en aktivering, for eksempel en lyd som høres ut som «Hey Google». Vi jobber kontinuerlig med å gjøre systemene våre bedre på å redusere antall utilsiktede aktiveringer.

Hvis du bruker enheten uten internettilkobling, kan lyden bli lagret i Google-kontoen din når du er på nettet igjen.

Når denne innstillingen for tale- og lydaktivitet er av

Hvis du slår av denne innstillingen for tale- og lydaktivitet, lagrer ikke Google lenger lydopptak i Google-kontoen din på Google-tjenere med nett- og appaktiviteten når du bruker Google Søk, Assistent og Maps. Google fortsetter å behandle lydopptakene dine for å svare når du snakker til Google-tjenester.

Selv om du slår av innstillingen for tale- og lydaktivitet, slås ikke lydinnstillingene for assistenten av.

Når innstillingen for tale- og lydaktivitet er av, bruker ikke Google lydopptak som ble lagret mens innstillingen var slått på, til å forbedre taleteknologier, for eksempel Voice Match. Tidligere lagrede lydopptak kan fortsatt brukes til å forbedre andre teknologier for lydbehandling, med mindre du sletter dem.

Du kan slette tidligere lagrede lydopptak sammen med nett- og appaktiviteten din på activity.google.com.

Andre steder lydopptak kan lagres

Denne innstillingen for tale- og lydaktivitet har ingen innvirkning på

 • lyd som lagres og administreres av andre Google-tjenester, for eksempel Google Voice og YouTube
 • lyd som lagres på enheten din, for eksempel for å konfigurere og finstemme Voice Match for deg eller for å tilpasse teknologier for lydbehandling på enheten din på andre måter

Andre maskinlæringsprosesser som ikke kontrolleres av denne innstillingen, kan brukes for å forbedre teknologier for lydgjenkjenning ved hjelp av distribuert læring eller midlertidig læring.

Finn ut mer om hvordan Google gjør talemodeller bedre.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny