Audio-opnamen in je Web- en app-activiteit beheren

Je kunt kiezen of je wilt dat Google spraak- en audio-activiteit in je Google-account op Google-servers opslaat als je Google Zoeken, Maps of de Assistent gebruikt. Aan de hand van je spraak en audio kan Google technologieën voor audioherkenning en de services die hiervan gebruikmaken ontwikkelen en verbeteren.

Deze instelling voor spraak- en audioactiviteit staat uit, tenzij je ervoor kiest om deze aan te zetten.

Belangrijk: Audio-opnamen kunnen ook op andere plaatsen worden opgeslagen. Dit is afhankelijk van je andere instellingen.

Spraak- en audioactiviteit aan- of uitzetten

 1. Ga naar je Google-account.
 2. Klik linksboven op Gegevens en privacy.
 3. Klik onder Geschiedenisinstellingen op Web- en app-activiteit.
 4. Vink het selectievakje naast Inclusief spraak- en audioactiviteit aan of uit.

Als deze instelling voor spraak- en audioactiviteit uitstaat, worden audio-opnamen van spraakinteracties met Google Zoeken, Maps en de Assistent niet opgeslagen in je Google-account op Google-servers, ook niet als je bent ingelogd. Als je deze instelling voor spraak- en audioactiviteit uitzet, wordt eerder opgeslagen audio niet verwijderd. Je kunt op elk moment je audio-opnamen verwijderen.

Je audio-opnamen zoeken of verwijderen

Je audio-opnamen zoeken

Belangrijk: Audio-opnamen kunnen ook op andere plaatsen worden opgeslagen. Dit is afhankelijk van je andere instellingen.

 1. Ga naar je Google-account.
 2. Klik linksboven op Gegevens en privacy.
 3. Klik onder Geschiedenisinstellingen op Web- en app-activiteit en dan Activiteit beheren. Op deze pagina kun je het volgende doen:
  • Een lijst met je eerdere activiteit bekijken: Items met het audio-icoon Spreken bevatten een opname.
  • Een opname afspelen: Klik naast Audio Spreken op Details en dan Opname tonen en dan Afspelen Afspelen.

Als je het bericht 'Transcriptie niet beschikbaar' ziet, was er misschien te veel achtergrondruis tijdens die activiteit.

Je kunt je audio die is opgeslagen in je Google-account downloaden via Google Takeout. Bekijk meer informatie over hoe je je audio en andere Google-gegevens downloadt.

Tip: Voor extra beveiliging kun je een extra verificatiestap vereisen om je hele geschiedenis te bekijken op het tabblad Mijn activiteit.

Audio-opnamen verwijderen uit je Web- en app-activiteit

Belangrijk: Audio-opnamen kunnen ook op andere plaatsen worden opgeslagen. Dit is afhankelijk van je andere instellingen.

Eén item tegelijk verwijderen

 1. Ga naar je Google-account.
 2. Klik linksboven op Gegevens en privacy.
 3. Klik onder Geschiedenisinstellingen op Web- en app-activiteit en dan Activiteit beheren. Op deze pagina vind je een lijst met je eerdere activiteit. Items met het audio-icoon Spreken bevatten een opname.
 4. Selecteer naast het item dat je wilt verwijderen de optie Meer Meer en dan Verwijderen.

Alle items verwijderen

Belangrijk: Met deze stappen wordt al je Web- en app-activiteit verwijderd en niet alleen items met een opname.

 1. Ga naar je Google-account.
 2. Klik linksboven op Gegevens en privacy.
 3. Klik onder Geschiedenisinstellingen op Web- en app-activiteit en dan Activiteit beheren. Op deze pagina vind je een lijst met je eerdere activiteit. Items met het audio-icoon Spreken bevatten een opname.
 4. Klik boven je activiteit op Verwijderen en dan Altijd.
 5. Volg de instructies op het scherm.

Je audio-opnamen automatisch verwijderen

Belangrijk: Met deze stappen wordt de optie voor automatisch verwijderen aangezet voor alle items in je Web- en app-activiteit en niet alleen voor items met een opname.

 1. Ga op je computer naar je Google-account.
 2. Klik linksboven op Gegevens en privacy.
 3. Klik onder Geschiedenisinstellingen op Web- en app-activiteit En dan Activiteit beheren.
 4. Selecteer boven je activiteit in de zoekbalk de optie Meer Meer En dan Activiteit bewaren voor.
 5. Klik op de knop voor hoelang je de activiteit wilt bewaren En dan Volgende En dan Bevestigen.

Google kan je audio-opnamen eerder dan de door jou gekozen periode verwijderen van de Google-servers, namelijk zodra de audio-opnamen niet meer nodig zijn voor ontwikkeling en verbetering van Google-technologieën voor audioherkenning en de services die hiervan gebruikmaken. Na verloop van tijd is bijvoorbeeld voor sommige talen minder audio nodig.

Over deze instelling voor spraak- en audioactiviteit

Als je met Google-services praat, gebruikt Google technologieën voor audioherkenning om je audio te verwerken en op je te reageren. Als je bijvoorbeeld op het microfoontje tikt voor gesproken zoekopdrachten, vertalen de technologieën voor audioherkenning van Google wat je zegt in woorden en zinnen die via Zoeken worden opgezocht in een index. Op die manier krijg je de meest relevante resultaten.

Met Web- en app-activiteit wordt je activiteit op Google-sites en in Google-apps en -services opgeslagen in je Google-account op Google-servers. Dit kan gekoppelde informatie zijn, zoals je locatie. Bepaalde interacties worden niet opgeslagen.

Met deze optionele instelling voor spraak- en audio-activiteit kun je ook audio-opnamen opslaan met Web- en app-activiteit als je Google Zoeken, Maps en de Assistent gebruikt. Deze instelling voor spraak- en audioactiviteit staat uit, tenzij je ervoor kiest om deze aan te zetten.

Deze instelling wordt toegepast op alle apparaten en services waarmee je bent ingelogd bij Zoeken, Maps en de Assistent, bijvoorbeeld op de Assistent van zowel de Google Assistent-app als een Google Home-smartspeaker.

Hoe audio-opnamen worden gebruikt

Google gebruikt audio die wordt opgeslagen als deze instelling aanstaat om technologieën voor audioherkenning en de Google-services die hiervan gebruikmaken (zoals de Google Assistent) te ontwikkelen en te verbeteren.

Beoordelingsproces voor audio

Als deze instelling aanstaat, worden opgeslagen audiofragmenten op Google-servers voor bepaalde verbeteringen in audiotechnologie geanalyseerd door getrainde reviewers. Zij luisteren ernaar, maken er transcripts van en voegen er annotaties aan toe. Op deze manier kunnen ze de audio beter interpreteren, bijvoorbeeld om te achterhalen wat iemand zegt in een rumoerige omgeving of in een bepaalde taal. Als onderdeel van dit proces treffen we maatregelen om je privacy te beschermen, bijvoorbeeld door je audio los te koppelen van je account als deze door reviewers wordt geanalyseerd.

Door dit proces kunnen services beter begrijpen wat mensen tegen ze zeggen. Zo heeft Google de automatische spraakherkenning verbeterd voor talen waarvoor weinig gegevens beschikbaar zijn door één model te trainen aan de hand van getranscribeerde audio van talen waarvoor wel veel gegevens beschikbaar zijn. Op deze manier hebben we realtime spraakherkenning in meerdere talen mogelijk gemaakt.

Spraaktechnologieën

Belangrijk: Deze informatie is van toepassing als je spraak- en audioactiviteit aanzet na 6 juni 2022.

Sommige audiotechnologieën van Google, zoals Voice Match, kunnen vergelijkbare stemmen herkennen, stemmen van elkaar onderscheiden of worden uitgebreid met een unieke stem. Als je de Google Assistent gebruikt met Voice Match en je deze instelling voor spraak- en audioactiviteit hebt aangezet, kan Google ook tijdelijk een model van je stem in de opgeslagen audio verwerken om de spraaktechnologieën van Google en de Google-services die hiervan gebruikmaken, te ontwikkelen en te verbeteren. Bekijk meer informatie over hoe je stem werkt met andere instellingen.

Als onderdeel van dit proces treffen we maatregelen om je privacy te beschermen. Als er bijvoorbeeld een model van je stem wordt gemaakt op basis van opgeslagen audio, wordt dit losgekoppeld van je account, tijdelijk verwerkt om onze technologieën voor audioherkenning te verbeteren en daarna verwijderd. Elk geval van deze stemverwerking kan tot 7 dagen in beslag nemen. Spraakmodellen kunnen in bepaalde jurisdicties als biometrische gegevens worden beschouwd.

Als deze instelling voor spraak- en audioactiviteit aanstaat

Als deze instelling voor spraak- en audioactiviteit wordt gebruikt voor je Web- en app-activiteit, worden audio-opnamen opgeslagen in je Google-account als je Google Zoeken, Maps of de Assistent gebruikt.

Audio wordt opgeslagen als je apparaat een activering waarneemt. Verschillende apparaten kunnen op verschillende manieren worden geactiveerd. Je kunt bijvoorbeeld 'Hey Google' zeggen, een korte opdracht gebruiken die je hebt aangezet, Verder praten gebruiken of op het microfoontje tikken. Sommige apparaten leggen een paar seconden audio vast van voordat de activering plaatsvindt, zodat het hele verzoek kan worden opgenomen.

Er kan audio worden opgeslagen als je apparaat onterecht een activering waarneemt, zoals een geluid dat klinkt als 'Hey Google'. We verbeteren voortdurend onze systemen, zodat er minder onbedoelde activeringen plaatsvinden.

Als je je apparaat zonder internetverbinding gebruikt, kan audio in je Google-account worden opgeslagen zodra je weer online bent.

Als deze instelling voor spraak- en audioactiviteit uitstaat

Als je deze instelling voor spraak- en audioactiviteit niet gebruikt, worden geen audio-opnamen op Google-servers opgeslagen in je Google-account bij Web- en app-activiteit als je Google Zoeken, Maps en de Assistent gebruikt. Google blijft je audio verwerken om op je te reageren als je tegen Google-services praat.

Als je de instelling voor spraak- en audioactiviteit uitzet, worden afzonderlijke audio-instellingen van de Assistent niet uitgezet.

Als de instelling voor spraak- en audioactiviteit uitstaat, gebruikt Google geen eerder opgeslagen audio voor de verbetering van spraaktechnologieën zoals Voice Match. Eerder opgeslagen audio kan nog wel worden gebruikt om andere audiotechnologieën te verbeteren, tenzij je deze verwijdert.

Je kunt eerder opgeslagen audio in je Web- en app-activiteit verwijderen op activity.google.com.

Andere plaatsen waar audio-opnamen kunnen worden opgeslagen

Deze instelling voor spraak- en audioactiviteit heeft geen invloed op:

 • Audio die wordt opgeslagen en beheerd door andere Google-services, zoals Google Voice en YouTube.
 • Audio die op je apparaat is opgeslagen voor doeleinden zoals je persoonlijke Voice Match instellen en verfijnen of op andere manieren audiotechnologieën op je apparaat personaliseren.

Andere machinelearning-processen, die niet door deze instelling worden beheerd, kunnen worden gebruikt om de technologieën voor audioherkenning te verbeteren met federated learning of ephemeral learning.

Meer informatie over hoe Google spraakmodellen verbetert

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
100334