Paziņojums

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Audio ierakstu pārvaldība lapā “Darbības tīmeklī un lietotnēs”

Varat izvēlēties, vai Google jūsu Google kontā (Google serveros) saglabā balss un audio darbības no jūsu mijiedarbības ar Google meklēšanu, Asistentu un pakalpojumu Maps. Jūsu balss un audio darbības var palīdzēt uzņēmumam Google izstrādāt un uzlabot audio atpazīšanas tehnoloģijas un Google pakalpojumus, kuros tās tiek izmantotas.

Pēc noklusējuma šis balss un audio darbību iestatījums ir izslēgts.

Svarīgi! Atkarībā no citiem iestatījumiem audio ieraksti var tikt saglabāti citās vietās.

Balss un audio darbību ieslēgšana un izslēgšana

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz Darbības tīmeklī un lietotnēs.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu “Iekļaut balss un audio darbības” vai noņemiet atzīmi no tās.

Kad šis balss un audio darbību iestatījums ir izslēgts, Google serveros audio ieraksti no balss komandu izmantošanas Google meklēšanā, Asistentā un pakalpojumā Maps netiek saglabāti jūsu Google kontā, pat ja esat pierakstījies. Ja izslēgsiet šo balss un audio darbību iestatījumu, iepriekš saglabātie audio ieraksti netiks dzēsti. Varat jebkurā laikā dzēst savus audio ierakstus.

Audio ierakstu atrašana vai dzēšana

Audio ierakstu atrašana

Svarīgi! Atkarībā no citiem iestatījumiem audio ieraksti var tikt saglabāti citās vietās.

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz Darbības tīmeklī un lietotnēs un pēc tam Pārvaldīt darbības. Šajā lapā varat veikt tālāk norādītās darbības.
  • Skatīt savu iepriekšējo darbību sarakstu: vienumi ar audio ikonu Runāt ietver ierakstu.
  • Atskaņot ierakstu: blakus audio ikonai Runāt noklikšķiniet uz Detalizēta informācija un pēc tam Skatīt ierakstu un pēc tam Atskaņot Atskaņot.

Vairāki audio ieraksti: ja audio ir apstrādāts vairākās ierīcēs, kurās ir iespējots Google asistents, var tikt rādīti vairāki ar kādu darbību saistīti audio ieraksti. Mēs izmantojam šo audio, lai uzlabotu savas tehnoloģijas, kas nosaka, kurai ierīcei jāsniedz jums atbilde.

Ja tiek rādīts ziņojums “Transkripcija nav pieejama”, iespējams, attiecīgās darbības laikā bija pārāk liels fona troksnis.

Varat lejupielādēt Google kontā saglabātos audio ierakstus, izmantojot Google arhivatoru. Uzziniet, kā lejupielādēt savus audio ierakstus un citus Google datus.

Padoms. Lai gādātu par lielāku drošību, varat pieprasīt papildu verifikācijas darbību visas savas vēstures skatīšanai lapā “Manas darbības”.

Audio ierakstu dzēšana lapā “Darbības tīmeklī un lietotnēs”

Svarīgi! Atkarībā no citiem iestatījumiem audio ieraksti var tikt saglabāti citās vietās.

Atsevišķu vienumu dzēšana

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz Darbības tīmeklī un lietotnēs un pēc tam Pārvaldīt darbības. Šajā lapā ir redzams jūsu iepriekšējo darbību saraksts. Vienumos ar audio ikonu Runāt ir ietverts ieraksts.
 4. Blakus vienumam, kuru vēlaties dzēst, atlasiet vienumu Vēl Vēl un pēc tam Dzēst.

Visu vienumu dzēšana vienlaikus

Svarīgi! Veicot šīs darbības, tiks dzēstas visas jūsu darbības tīmeklī un lietotnēs, ne tikai vienumi, kas ietver ierakstus.

 1. Pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz Darbības tīmeklī un lietotnēs un pēc tam Pārvaldīt darbības. Šajā lapā ir redzams jūsu iepriekšējo darbību saraksts. Vienumos ar audio ikonu Runāt ir ietverts ieraksts.
 4. Virs darbībām noklikšķiniet uz Dzēst un pēc tam Viss periods.
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Automātiska audio ierakstu dzēšana

Svarīgi! Veicot šīs darbības, tiks ieslēgta automātiskās dzēšanas opcija, ar kuru tiks dzēstas visas jūsu darbības tīmeklī un lietotnēs, ne tikai vienumi, kas ietver audio ierakstus.

 1. Datorā pārejiet uz savu Google kontu.
 2. Augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Dati un konfidencialitāte.
 3. Sadaļā “Vēstures iestatījumi” noklikšķiniet uz Darbības tīmeklī un lietotnēs Un pēc tam Pārvaldīt darbības.
 4. Meklēšanas joslā virs darbībām atlasiet vienumu Vēl Vēl Un pēc tam Darbību saglabāšanas laika posms.
 5. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas, norādiet, cik ilgi vēlaties paturēt darbības Un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk Un pēc tam Apstiprināt.

Iespējams, Google izdzēsīs audio ierakstus no Google serveriem ātrāk par atlasīto laika periodu, ja ieraksti vairs nebūs vajadzīgi, lai izstrādātu un uzlabotu Google audio atpazīšanas tehnoloģijas un pakalpojumus, kuros tās tiek izmantotas. Piemēram, dažām valodām nepieciešamo audio ierakstu daudzums ar laiku var samazināties.

Par šo balss un audio darbību iestatījumu

Kad Google pakalpojumos lietojat balss komandas, Google izmanto audio atpazīšanas tehnoloģijas, lai apstrādātu audio un sniegtu atbildi. Piemēram, ja pieskaraties mikrofona ikonai, lai veiktu meklēšanu ar balsi, Google audio atpazīšanas tehnoloģijas atšifrē jūsu izrunātos vārdus un frāzes, bet pēc tam pakalpojumā Meklēšana tie tiek meklēti rādītājā, lai sniegtu visatbilstošākos rezultātus.

Ņemot vērā iestatījumu Darbības tīmeklī un lietotnēs, Google serveros jūsu Google kontā tiek saglabātas darbības, ko veicat Google vietnēs, lietotnēs un pakalpojumos. Darbības var ietvert saistītu informāciju, piemēram, atrašanās vietu. Noteikti mijiedarbības gadījumi var netikt saglabāti.

Izmantojot šo neobligāto balss un audio darbību iestatījumu, varat arī saglabāt audio ierakstus sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs”, kad lietojat Google meklēšanu, Asistentu un pakalpojumu Maps. Pēc noklusējuma šis balss un audio darbību iestatījums ir izslēgts.

Šis iestatījums attiecas uz visiem gadījumiem, kad esat pierakstījies Meklēšanā, Asistentā un pakalpojumā Maps. Piemēram, tas attiecas uz Asistentu gan Google asistenta lietotnē, gan Google Home viedajā skaļrunī.

Audio ierakstu izmantošanas veidi

Google izmanto audio ierakstus, kas saglabāti, kad šis iestatījums ir ieslēgts, lai izstrādātu un uzlabotu savas audio atpazīšanas tehnoloģijas un Google pakalpojumus, kuros tās tiek izmantotas (piemēram, Google asistentu).

Audio pārskatīšanas process

Strādājot pie noteiktiem audio tehnoloģiju uzlabojumiem, apmācīti pārskatītāji analizē audio ierakstu fragmentus, kas saglabāti Google serveros, kad šis iestatījums ir ieslēgts. Viņi tos noklausās, atšifrē un anotē, lai Google pakalpojumos audio ieraksti būtu vieglāk uztverami, piemēram, ja kāds runā trokšņainā vidē vai konkrētā valodā. Mēs atbilstoši rīkojamies, lai šajā procesā aizsargātu jūsu konfidencialitāti, piemēram, atsaistot jūsu audio ierakstu no jūsu konta, kad pārskatītāji to analizē.

Izmantojot šo procesu, pakalpojumos var precīzāk uztvert balss komandas. Piemēram, Google uzlaboja automātisko runas atpazīšanu valodām, kurām ir maz datu, apmācot vienu modeli ar atšifrētiem audio ierakstiem valodās, kurām ir daudz datu, tādējādi radot iespēju reāllaikā atpazīt runu vairākās valodās.

Balss tehnoloģijas

Svarīgi! Šī informācija attiecas uz jums, ja pēc 2022. gada 6. jūnija ieslēgsiet balss un audio darbības.

Dažas Google audio tehnoloģijas (piemēram, Voice Match) var noteikt līdzīgu balsu atbilstību vai atšķirt dažādas balsis, turklāt ir iespējams šīs tehnoloģijas uzlabot konkrētai balsij. Ja jūs izmantojat Google asistentu ar funkciju Voice Match un šis balss un audio darbību iestatījums ir ieslēgts, Google var arī īslaicīgi apstrādāt jūsu balss modeli, kura pamatā ir saglabātie audio ieraksti, lai izstrādātu un uzlabotu Google balss tehnoloģijas un Google pakalpojumus, kuros tās tiek izmantotas. Uzziniet, kā balss komandas tiek izmantotas ar citiem iestatījumiem.

Mēs atbilstoši rīkojamies, lai šajā procesā aizsargātu jūsu konfidencialitāti. Piemēram, ja no saglabātiem audio ierakstiem ir izveidots jūsu balss modelis, tas tiek atsaistīts no jūsu konta, īslaicīgi apstrādāts, lai uzlabotu mūsu audio atpazīšanas tehnoloģijas, un pēc tam izdzēsts. Šis balss apstrādes process var ilgt septiņas dienas. Dažās jurisdikcijās balss modeļi var tikt uzskatīti par biometriskiem datiem.

Kad šis balss un audio darbību iestatījums ir ieslēgts

Ja sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs” ir ieslēgts šis balss un audio darbību iestatījums, Google jūsu Google kontā saglabā audio ierakstus, kad izmantojat Google meklēšanu, Asistentu un Maps.

Audio ieraksti tiek saglabāti, kad ierīcē tiek noteikta aktivizācija. Ierīcēs var tikt atbalstīti dažādi aktivizācijas veidi, piemēram, īsinājumvārda “Ok Google” izrunāšana, ātrās frāzes izmantošana, nepārtrauktas sarunas režīma ieslēgšana vai mikrofona ikonas nospiešana. Dažās ierīcēs saglabātais audio ieraksts sākas dažas sekundes pirms aktivizācijas, lai varētu uztvert visu pieprasījumu.

Dažreiz audio ieraksts tiek saglabāts, kad ierīce kādu darbību kļūdaini uztver kā aktivizēšanu, piemēram, uztverot skaņu, kas līdzinās frāzei “Ok Google”. Mēs turpinām uzlabot savas sistēmas, lai samazinātu netīšas aktivizēšanas gadījumu skaitu.

Ja ierīci lietojat bezsaistē, audio ieraksts jūsu Google kontā var tikt saglabāts, tiklīdz izveidosiet savienojumu ar internetu.

Kad šis balss un audio darbību iestatījums ir izslēgts

Ja izslēgsiet šo balss un audio darbību iestatījumu, Google savos serveros jūsu Google kontā kopā ar darbībām tīmeklī un lietotnēs vairs nesaglabās audio ierakstus, kamēr izmantosiet Google meklēšanu, Asistentu un Maps. Google turpinās apstrādāt jūsu audio ierakstus, lai sniegtu atbildes, kad Google pakalpojumos izmantosiet balss komandas.

Izslēdzot balss un audio darbību iestatījumu, netiek izslēgti atsevišķie Asistenta audio iestatījumi.

Ja balss un audio darbību iestatījums ir izslēgts, Google neizmanto iestatījuma darbības laikā iepriekš saglabātos audio ierakstus, lai uzlabotu balss tehnoloģijas, piemēram, Voice Match. Iepriekš saglabāto audio ierakstu izmantošana var tikt turpināta citu audio tehnoloģiju uzlabošanai, ja vien tos neizdzēšat.

Iepriekš saglabātos audio ierakstus varat izdzēst sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs”, kas pieejama vietnē activity.google.com.

Citas vietas, kurās var tikt saglabāti audio ieraksti

Šis balss un audio darbību iestatījums neietekmē tālāk norādīto veidu audio ierakstus:

 • audio ierakstus, kas tiek saglabāti un pārvaldīti citos Google pakalpojumos, piemēram, Google Voice un YouTube;
 • audio ierakstus, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē, piemēram, lai jums iestatītu un uzlabotu funkciju Voice Match vai citādi personalizētu audio tehnoloģijas jūsu ierīcē.

Citi mašīnmācīšanās procesi, kurus šis iestatījums neietekmē, var tikt izmantoti, lai uzlabotu audio atpazīšanas tehnoloģijas, veicot federatīvo mašīnmācīšanos vai īslaicīgo mašīnmācīšanos.

Uzziniet vairāk par to, kā Google uzlabo runas modeļus.

Saistītie resursi

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne