Διαχείριση εγγραφών ήχου στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών σας

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε η Google να αποθηκεύει μια εγγραφή ήχου στον Λογαριασμό σας Google όταν αλληλεπιδράτε με την Αναζήτηση Google, τον Βοηθό και τους Χάρτες. Οι εγγραφές ήχου μπορούν να βοηθήσουν την Google στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου και των Υπηρεσιών Google που τις χρησιμοποιούν.

Η ρύθμιση εγγραφών ήχου είναι απενεργοποιημένη, εκτός αν επιλέξετε να την ενεργοποιήσετε.

Σημαντικό: Βάσει άλλων ρυθμίσεων, οι εγγραφές ήχου μπορεί να αποθηκεύονται σε άλλα μέρη.

How Google Protects Your Privacy if You Choose to Save Audio Data

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις εγγραφές ήχου

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στην επιλογή Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών.
 4. Δίπλα στην επιλογή Συμπερίληψη εγγραφών ήχου, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο.

Όταν η ρύθμιση εγγραφών ήχου είναι απενεργοποιημένη, οι φωνητικές εντολές από τις αλληλεπιδράσεις με την Αναζήτηση Google, τον Βοηθό και τους Χάρτες δεν θα αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, ακόμα κι αν είστε συνδεδεμένοι. Εάν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση των εγγραφών ήχου, οι ήδη αποθηκευμένες εγγραφές ήχου δεν θα διαγραφούν. Μπορείτε να διαγράψετε τις εγγραφές ήχου σας ανά πάσα στιγμή.

Βρείτε ή διαγράψτε τις εγγραφές ήχου σας

Εύρεση των εγγραφών ήχου σας

Σημαντικό: Βάσει άλλων ρυθμίσεων, οι εγγραφές ήχου μπορεί να αποθηκεύονται σε άλλα μέρη.

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και μετά Διαχείριση δραστηριότητας. Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να:
  • Δείτε μια λίστα με την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Τα στοιχεία με το εικονίδιο ήχου Εκφώνηση περιλαμβάνουν μια εγγραφή.
  • Κάνετε αναπαραγωγή μιας εγγραφής. Κάντε κλικ στις Λεπτομέρειες δίπλα στο εικονίδιο ήχου Εκφώνηση και μετά Προβολή εγγραφής και μετά Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Η μεταγραφή δεν είναι διαθέσιμη", μπορεί να υπήρχε υπερβολικός θόρυβος στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας.

Συμβουλή: Για πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να απαιτήσετε ένα επιπλέον βήμα επαλήθευσης για την προβολή του πλήρους ιστορικού σας.

Διαγραφή εγγραφών από τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών

Σημαντικό: Βάσει άλλων ρυθμίσεων, οι εγγραφές ήχου μπορεί να αποθηκεύονται σε άλλα μέρη.

Διαγράψτε ένα στοιχείο τη φορά

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και έπειτα Διαχείριση δραστηριότητας. Σε αυτήν τη σελίδα, εμφανίζεται μια λίστα με την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Τα στοιχεία με το εικονίδιο ήχου Εκφώνηση περιλαμβάνουν μια εγγραφή.
 4. Δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε, επιλέξτε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Διαγραφή.

Διαγράψτε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα

Σημαντικό: Με αυτά τα βήματα θα διαγραφούν όλα τα στοιχεία στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών σας, όχι μόνο τα στοιχεία που περιλαμβάνουν μια εγγραφή.

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και έπειτα Διαχείριση δραστηριότητας. Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζεται μια λίστα με την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Τα στοιχεία με το εικονίδιο ήχου Εκφώνηση περιλαμβάνουν μια εγγραφή.
 4. Πάνω από τη δραστηριότητά σας, επιλέξτε Διαγραφή .
 5. Επιλέξτε Από την αρχή.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να διαγράψετε τη δραστηριότητά σας.

Διαγράψτε αυτόματα τις εγγραφές ήχου σας

Σημαντικό: Αυτά τα βήματα ενεργοποιούν την επιλογή αυτόματης διαγραφής για όλα τα στοιχεία της Δραστηριότητας ιστού και εφαρμογών, όχι μόνο για τα στοιχεία που περιλαμβάνουν εγγραφή ήχου.

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών Και έπειτα Διαχείριση δραστηριότητας.
 4. Στη γραμμή αναζήτησης πάνω από τη δραστηριότητά σας, επιλέξτε Περισσότερα Περισσότερα Και έπειτα Διατήρηση δραστηριότητας για.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί για το χρονικό διάστημα που θέλετε να διατηρείται η δραστηριότητά σας Και έπειτα Επόμενο Και έπειτα Επιβεβαίωση.

Η Google ενδέχεται να διαγράψει τις εγγραφές ήχου νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε, όταν δεν είναι πλέον χρήσιμες για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου της Google και των υπηρεσιών που τις χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, για ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να χρειάζονται λιγότερες εγγραφές ήχου με την πάροδο του χρόνου.

Άλλα μέρη όπου μπορεί να αποθηκευτούν οι εγγραφές ήχου 

Η ρύθμιση εγγραφών ήχου δεν επηρεάζει άλλες Υπηρεσίες Google (όπως το Google Voice ή το YouTube) τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε πληροφορίες ήχου.

Ανάλογα με άλλες ρυθμίσεις της συσκευής, οι εγγραφές ήχου μπορεί να εξακολουθήσουν να αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε το Voice Match, οι εγγραφές ήχου ενδέχεται να αποθηκευτούν στη συσκευή σας συμβάλλοντας στην αναγνώριση της φωνής σας. 

Ο ήχος που αποθηκεύεται στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου στη συσκευή. Αυτές οι βελτιώσεις ενδέχεται να αποσταλούν στην Google, χωρίς εγγραφές ήχου, για να συμβάλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου και των Υπηρεσιών Google που τις χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Βελτίωση του Gboard, το Gboard μπορεί να βελτιώσει την αναγνώριση για όλους τους χρήστες, χωρίς να στείλει ό,τι λέτε στον διακομιστή. Μάθετε πώς βελτιώνεται το Gboard.

Πώς λειτουργούν οι εγγραφές ήχου

Πώς αποθηκεύονται οι εγγραφές ήχου

Η Google καταγράφει τη φωνή και τον ήχο, καθώς και μερικά δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη ομιλίας και ήχου, όταν χρησιμοποιείτε ηχητικές ενεργοποιήσεις όπως:

 • Το πάτημα του εικονιδίου μικροφώνου.
 • Το πάτημα του κουμπιού ομιλίας σε ένα ακουστικό.
 • Την εκφώνηση εντολών ενεργοποίησης, όπως η φράση "Ok Google".

Σημαντικό: Ο ήχος μπορεί να αποθηκευτεί αν η συσκευή σας εντοπίσει λανθασμένα μια ενεργοποίηση. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί αν ακουστεί κάτι που μοιάζει με τη φράση "Ok Google" ή πραγματοποιηθεί μια ακούσια μη αυτόματη ενεργοποίηση. Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες για να βελτιώνουμε τα συστήματά μας και να μειώνουμε τις ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση εγγραφών ήχου 

Ο ήχος σας αποθηκεύεται στον Λογαριασμό σας Google μόνο όταν:

 • Έχει επιλεγεί η "Συμπερίληψη εγγραφών ήχου" και
 • Έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό σας Google και 
 • Η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι ενεργοποιημένη και 
 • Αλληλεπιδράτε με την Αναζήτηση Google, τον Βοηθό και τους Χάρτες.

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, ο ήχος μπορεί να αποθηκευτεί στον λογαριασμό σας μόλις συνδεθείτε ξανά στο διαδίκτυο. 

Πώς οι εγγραφές ήχου βελτιώνουν την εμπειρία σας

Οι εγγραφές ήχου χρησιμοποιούνται: 

 • Για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου και των Υπηρεσιών Google που τις χρησιμοποιούν, όπως ο Βοηθός Google. 
 • Για καλύτερη αναγνώριση της φωνής σας με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, οι συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένο το Voice Match μπορούν να αναγνωρίζουν καλύτερα πότε λέτε "Ok Google".

Πώς ο έλεγχος ήχου βελτιώνει τις τεχνολογίες μας

Για να βοηθήσουμε τις Υπηρεσίες Google να κατανοήσουν καλύτερα τι τους λένε οι χρήστες, οι εκπαιδευμένοι αναθεωρητές αναλύουν ένα μικρό ποσοστό δειγμάτων ήχου που έχουν επιλεγεί από τον υπολογιστή. 

Για να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν καλύτερα ένα δείγμα ήχου, οι εκπαιδευμένοι αναθεωρητές το ακούν, το μεταγράφουν και το σχολιάζουν. Για παράδειγμα, ένα δείγμα μπορεί να περιλαμβάνει μια ηχητική εγγραφή με όσα λέει κάποιος σε ένα θορυβώδες περιβάλλον ή σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. 

Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του απορρήτου σας κατά την ανάλυση. Για παράδειγμα, οι εγγραφές ήχου σας αποσυσχετίζονται από τον λογαριασμό σας, όταν οι αναθεωρητές αποκτούν πρόσβαση σε αυτές.

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false