Ειδοποίηση

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Διαχείριση εγγραφών ήχου στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών σας

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε η Google να αποθηκεύει τη δραστηριότητα φωνής και ήχου στον Λογαριασμό σας Google σε διακομιστές της Google, όταν αλληλεπιδράτε με την Αναζήτηση, τον Βοηθό και τους Χάρτες Google. Οι εγγραφές φωνής και ήχου μπορούν να βοηθήσουν την Google στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου και των Υπηρεσιών Google που τις χρησιμοποιούν.

Η ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου είναι απενεργοποιημένη, εκτός αν επιλέξετε να την ενεργοποιήσετε.

Σημαντικό: Βάσει άλλων ρυθμίσεων, οι εγγραφές ήχου μπορεί να αποθηκεύονται σε άλλα μέρη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Δραστηριότητας φωνής και ήχου

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στην επιλογή Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών.
 4. Δίπλα στη Συμπερίληψη Δραστηριότητας φωνής και ήχου, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.

Όταν αυτή η ρύθμιση Δραστηριότητας φωνής και ήχου είναι απενεργοποιημένη, οι εγγραφές ήχου από τις φωνητικές αλληλεπιδράσεις με την Αναζήτηση, τον Βοηθό και τους Χάρτες Google δεν θα αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google σε διακομιστές της Google, ακόμα κι αν είστε συνδεδεμένοι. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση Δραστηριότητας φωνής και ήχου, οι ήχοι που έχουν αποθηκευτεί στο παρελθόν δεν θα διαγραφούν. Μπορείτε να διαγράψετε τις εγγραφές ήχου σας ανά πάσα στιγμή.

Βρείτε ή διαγράψτε τις εγγραφές ήχου σας

Εύρεση των εγγραφών ήχου σας

Σημαντικό: Βάσει άλλων ρυθμίσεων, οι εγγραφές ήχου μπορεί να αποθηκεύονται σε άλλα μέρη.

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και μετά Διαχείριση δραστηριότητας. Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε:
  • Να δείτε μια λίστα με την προηγούμενη δραστηριότητά σας: Τα στοιχεία με το εικονίδιο ήχου Εκφώνηση περιλαμβάνουν μια εγγραφή.
  • Να κάνετε αναπαραγωγή μιας εγγραφής: Δίπλα στην επιλογή Ήχος Εκφώνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες και μετά Προβολή εγγραφής και μετά Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή.

Πολλές εγγραφές ήχου: Μπορεί να δείτε πολλές εγγραφές ήχου που σχετίζονται με μια δραστηριότητα, αν ο ήχος υποβλήθηκε σε επεξεργασία από περισσότερες από μία συσκευές με δυνατότητα χρήσης του Βοηθού Google. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον ήχο για να βελτιώσουμε τις τεχνολογίες μας που καθορίζουν ποια συσκευή θα πρέπει να σας απαντά.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Η μεταγραφή δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να υπήρχε υπερβολικός θόρυβος παρασκηνίου κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ήχο που είναι αποθηκευμένος στον Λογαριασμό σας Google με την Αρχειοθέτηση Google. Μάθετε πώς μπορείτε να κατεβάσετε τον ήχο σας και άλλα δεδομένα Google.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε περισσότερη ασφάλεια, μπορείτε να απαιτήσετε ένα επιπλέον βήμα επαλήθευσης για την προβολή του πλήρους ιστορικού σας στην ενότητα Η δραστηριότητά μου.

Διαγραφή εγγραφών ήχου από τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών

Σημαντικό: Βάσει άλλων ρυθμίσεων, οι εγγραφές ήχου μπορεί να αποθηκεύονται σε άλλα μέρη.

Διαγράψτε ένα στοιχείο τη φορά

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και έπειτα Διαχείριση δραστηριότητας. Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζεται μια λίστα με την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Τα στοιχεία με το εικονίδιο ήχου Εκφώνηση περιλαμβάνουν μια εγγραφή.
 4. Δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε, επιλέξτε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Διαγραφή.

Διαγράψτε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα

Σημαντικό: Με αυτά τα βήματα θα διαγραφεί όλη η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών σας, όχι μόνο τα στοιχεία που περιλαμβάνουν μια εγγραφή.

 1. Μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και έπειτα Διαχείριση δραστηριότητας. Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζεται μια λίστα με την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Τα στοιχεία με το εικονίδιο ήχου Εκφώνηση περιλαμβάνουν μια εγγραφή.
 4. Πάνω από τη δραστηριότητά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και έπειτα Από την αρχή.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Διαγράψτε αυτόματα τις εγγραφές ήχου σας

Σημαντικό: Αυτά τα βήματα ενεργοποιούν την επιλογή αυτόματης διαγραφής για όλα τα στοιχεία της Δραστηριότητας ιστού και εφαρμογών, όχι μόνο για τα στοιχεία που περιλαμβάνουν εγγραφή ήχου.

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα και απόρρητο.
 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις ιστορικού, κάντε κλικ στην επιλογή Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών Και μετά Διαχείριση δραστηριότητας.
 4. Πάνω από τη δραστηριότητά σας, στη γραμμή αναζήτησης, επιλέξτε Περισσότερα Περισσότερα Και μετά Διατήρηση δραστηριότητας για.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί για το χρονικό διάστημα που θέλετε να διατηρείται η δραστηριότητά σας Και μετά Επόμενο Και μετά Επιβεβαίωση.

Η Google ενδέχεται να διαγράψει τις εγγραφές ήχου σας από τους διακομιστές της νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε, όταν δεν θα είναι πλέον χρήσιμες για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου της Google και των υπηρεσιών που τις χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, για ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να χρειάζονται λιγότερες εγγραφές ήχου με την πάροδο του χρόνου.

Σχετικά με τη ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου

Όταν μιλάτε σε υπηρεσίες Google, η Google χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες αναγνώρισης ήχου που έχει αναπτύξει για να επεξεργαστεί τον ήχο και να σας απαντήσει. Για παράδειγμα, αν αγγίξετε το εικονίδιο μικροφώνου για να κάνετε αναζήτηση με τη φωνή σας, οι τεχνολογίες αναγνώρισης ήχου της Google μεταφράζουν όσα λέτε σε λέξεις και φράσεις που αναζητά η Αναζήτηση σε ένα ευρετήριο για να σας προσφέρει τα πιο συναφή αποτελέσματα.

Η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών αποθηκεύει στον Λογαριασμό σας Google τις ενέργειες που εκτελείτε σε ιστοτόπους, εφαρμογές και υπηρεσίες Google, στους διακομιστές της Google. Μπορεί να περιλαμβάνει συσχετισμένες πληροφορίες, όπως την τοποθεσία. Ορισμένες αλληλεπιδράσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν.

Με την προαιρετική ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου, μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε εγγραφές ήχου με τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών κατά την αλληλεπίδρασή σας με την Αναζήτηση, τον Βοηθό και τους Χάρτες Google. Η ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου είναι απενεργοποιημένη, εκτός αν επιλέξετε να την ενεργοποιήσετε.

Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει την Αναζήτηση, τον Βοηθό και τους Χάρτες οπουδήποτε έχετε συνδεθεί. Για παράδειγμα, επηρεάζει τον Βοηθό τόσο στην εφαρμογή Βοηθός Google όσο και σε ένα έξυπνο ηχείο Google Home.

Πώς χρησιμοποιούνται οι εγγραφές ήχου

Η Google χρησιμοποιεί τις εγγραφές ήχου που αποθηκεύονται όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου και των υπηρεσιών Google που τις χρησιμοποιούν, όπως είναι ο Βοηθός Google.

Διαδικασία ελέγχου ήχου

Για ορισμένες βελτιώσεις της τεχνολογίας ήχου, δείγματα των εγγραφών ήχου που αποθηκεύονται σε διακομιστές Google όταν είναι ενεργή αυτή η ρύθμιση μπορεί να αναλύονται από εκπαιδευμένους αναθεωρητές που τα ακούνε, τα μεταγράφουν και τα σχολιάζουν, έτσι ώστε οι υπηρεσίες Google να μπορούν να ερμηνεύουν καλύτερα τον ήχο, για παράδειγμα, το τι λέει κάποιος χρήστης σε ένα θορυβώδες περιβάλλον ή σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του απορρήτου σας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Για παράδειγμα, καταργούμε τη συσχέτιση του ήχου με τον λογαριασμό σας κατά την ανάλυσή του από τους αναθεωρητές.

Αυτή η διαδικασία βοηθά τις υπηρεσίες να κατανοούν καλύτερα την ομιλία των χρηστών. Για παράδειγμα, η Google βελτίωσε την αυτόματη αναγνώριση ομιλίας για γλώσσες που διαθέτουν μικρό όγκο δεδομένων, εκπαιδεύοντας ένα μεμονωμένο μοντέλο με ήχο που έχει μεταγραφεί από γλώσσες που διαθέτουν μεγάλο όγκο δεδομένων, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την αναγνώριση ομιλίας για πολλές γλώσσες σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνολογίες Voice

Σημαντικό: Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν αν ενεργοποιήσετε τη Δραστηριότητα φωνής και ήχου μετά τις 6 Ιουνίου 2022.

Ορισμένες τεχνολογίες ήχου της Google, όπως το Voice Match, μπορούν να αντιστοιχίσουν παρόμοιες φωνές, να ξεχωρίσουν φωνές ή να βελτιωθούν από κάποια φωνή με μοναδικά χαρακτηριστικά. Εάν χρησιμοποιείτε τον Βοηθό Google με το Voice Match και έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου, η Google ενδέχεται επίσης να επεξεργαστεί ένα μοντέλο της φωνής σας από τις αποθηκευμένες εγγραφές ήχου, προκειμένου να αναπτύξει και να βελτιώσει τις τεχνολογίες φωνής και τις υπηρεσίες Google που τις χρησιμοποιούν. Μάθετε πώς λειτουργεί η φωνή σας με άλλες ρυθμίσεις.

Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του απορρήτου σας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα μοντέλο της φωνής σας υπολογίζεται από την αποθηκευμένη εγγραφή ήχου, αποσυσχετίζεται από τον λογαριασμό σας, υποβάλλεται προσωρινά σε επεξεργασία για βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου και έπειτα διαγράφεται. Κάθε περίοδος επεξεργασίας φωνής μπορεί να διαρκέσει έως 7 ημέρες. Τα φωνητικά μοντέλα ενδέχεται να θεωρούνται βιομετρικά δεδομένα σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου

Όταν είναι ενεργή η ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου για τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, η Google θα αποθηκεύει εγγραφές ήχου όταν αλληλεπιδράτε με την Αναζήτηση, τον Βοηθό και τους Χάρτες Google, στον Λογαριασμό σας Google.

Ο ήχος αποθηκεύεται όταν η συσκευή σας εντοπίσει μια ενεργοποίηση. Οι συσκευές πιθανώς να υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους ενεργοποίησης, όπως τη φράση Ok Google, μια σύντομη φράση που ενεργοποιείτε εσείς, συνεχιζόμενες συνομιλίες ή πατήματα μικροφώνου. Ορισμένες συσκευές συμπεριλαμβάνουν λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ενεργοποίηση για να καταγράψουν ολόκληρο το αίτημα.

Ο ήχος μπορεί να αποθηκευτεί αν η συσκευή σας εντοπίσει λανθασμένα μια ενεργοποίηση, όπως έναν ήχο που μοιάζει με τη φράση "Ok Google". Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες για να βελτιώσουμε τα συστήματά μας και να μειώσουμε τις ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις.

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, ο ήχος μπορεί να αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google μόλις συνδεθείτε ξανά στο διαδίκτυο.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση δραστηριότητας φωνής και ήχου, η Google δεν θα αποθηκεύει πλέον εγγραφές ήχου στον Λογαριασμό σας Google στους διακομιστές Google με τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών όταν αλληλεπιδράτε με την Αναζήτηση, τον Βοηθό και τους Χάρτες Google. Η Google θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τον ήχο σας για να σας απαντά όταν μιλάτε στις υπηρεσίες Google.

Η απενεργοποίηση της ρύθμισης Δραστηριότητα φωνής και ήχου δεν απενεργοποιεί τις ξεχωριστές ρυθμίσεις ήχου του Βοηθού.

Όταν η ρύθμιση Δραστηριότητας φωνής και ήχου είναι απενεργοποιημένη, η Google δεν θα χρησιμοποιεί τις εγγραφές ήχου που είχαν αποθηκευτεί όταν αυτή η ρύθμιση ήταν ενεργοποιημένη για τη βελτίωση των τεχνολογιών φωνής που έχει αναπτύξει, όπως το Voice Match. Ο ήχος που έχει αποθηκευτεί στο παρελθόν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση άλλων τεχνολογιών ήχου, εκτός και αν τον διαγράψετε.

Μπορείτε να διαγράψετε τον ήχο που έχει αποθηκευτεί παλαιότερα με τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών στη διεύθυνση activity.google.com.

Άλλα μέρη όπου μπορεί να αποθηκευτούν οι εγγραφές ήχου

Η ρύθμιση Δραστηριότητα φωνής και ήχου δεν επηρεάζει τα εξής:

 • Εγγραφές ήχου που έχουν αποθηκευτεί και η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται από άλλες υπηρεσίες Google, όπως το Google Voice και το YouTube.
 • Εγγραφές ήχου που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας για σκοπούς όπως η ρύθμιση και η τελειοποίηση του προσωπικού σας Voice Match ή η εξατομίκευση τεχνολογιών ήχου στη συσκευή σας.

Άλλες διαδικασίες μηχανικής εκμάθησης που δεν ελέγχονται από αυτήν τη ρύθμιση ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των τεχνολογιών αναγνώρισης ήχου με κατανεμημένη συνεργατική εκμάθηση ή εφήμερη εκμάθηση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Google βελτιώνει τα μοντέλα ομιλίας.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού