Administrer lydoptagelser i din web- og appaktivitet

Du kan vælge, om Google skal gemme en lydoptagelse på din Google-konto, når du interagerer med Google Søgning, Assistent og Maps. Din lyd kan hjælpe Google med at udvikle og forbedre sine teknologier til lydgenkendelse samt de Google-tjenester, der anvender dem.

Indstillingen for lydoptagelser er deaktiveret, medmindre du vælger at aktivere den.

Vigtigt! Afhængigt af andre indstillinger kan lydoptagelser gemmes andre steder.

Aktivér eller deaktiver lydoptagelser

  1. Åbn Gmail-appen på din iPhone eller iPad.
  2. Tryk på menuen Menu efterfulgt af Indstillinger efterfulgt af din konto efterfulgt af Administrer din Google-konto. Hvis du ikke bruger Gmail, skal du gå til myaccount.google.com.
 1. Tryk på Data og tilpasning øverst på skærmen.
 2. Tryk på Web- og appaktivitet under "Aktivitetsadministration".
 3. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for "Medtag lydoptagelser" for at aktivere eller deaktivere indstillingen.

Når indstillingen for lydoptagelser er deaktiveret, gemmes indtalinger fra interaktioner med Google Søgning, Assistent og Maps ikke på din Google-konto, selvom du er logget ind. Hvis du deaktiverer indstillingerne for lydoptagelser, slettes tidligere gemt lyd ikke. Du kan til enhver tid slette dine lydoptagelser.

Find eller slet dine lydoptagelser

Find dine lydoptagelser

Vigtigt! Afhængigt af andre indstillinger kan lydoptagelser gemmes andre steder.
 
  1. Åbn Gmail-appen på din iPhone eller iPad.
  2. Tryk på menuen Menu efterfulgt af Indstillinger efterfulgt af din konto efterfulgt af Administrer din Google-konto. Hvis du ikke bruger Gmail, skal du gå til myaccount.google.com.
 1. Tryk på Data og tilpasning øverst på skærmen.
 2. Under "Aktivitetsadministration" skal du trykke på Web- og appaktivitet Og derefter Administrer aktivitet. På denne side kan du:
  • Se en liste over din tidligere aktivitet. Elementer med lydikonet Indtal indeholder en optagelse.
  • Hvis du vil afspille optagelsen, skal du ud for lydikonet klikke på Info Indtal Og derefter Vis optagelse Og derefter Afspil Spil.

Hvis du ser meddelelsen "Der er ingen tilgængelig transskription", kan det skyldes, at der var for meget baggrundsstøj under den pågældende aktivitet.

Slet optagelser fra din Web- og appaktivitet

Vigtigt! Afhængigt af andre indstillinger kan lydoptagelser gemmes andre steder.

Slet ét element ad gangen

  1. Åbn Gmail-appen på din iPhone eller iPad.
  2. Tryk på menuen Menu efterfulgt af Indstillinger efterfulgt af din konto efterfulgt af Administrer din Google-konto. Hvis du ikke bruger Gmail, skal du gå til myaccount.google.com.
 1. Tryk på Data og tilpasning øverst på skærmen.
 2. Under "Aktivitetsadministration" skal du trykke på Web- og appaktivitet Og derefter Administrer aktivitet. På denne side ser du en liste over din tidligere aktivitet. Elementer med lydikonet Indtal indeholder en optagelse.
 3. Ud for det element, du vil slette, skal du trykke på Mere Mere Og derefter Slet.

Slet alle elementer på én gang

Vigtigt! Hvis du følger denne vejledning, sletter du alle elementer i din Web- og appaktivitet, ikke bare de elementer, der indeholder en optagelse.

  1. Åbn Gmail-appen på din iPhone eller iPad.
  2. Tryk på menuen Menu efterfulgt af Indstillinger efterfulgt af din konto efterfulgt af Administrer din Google-konto. Hvis du ikke bruger Gmail, skal du gå til myaccount.google.com.
 1. Tryk på Data og tilpasning øverst på skærmen.
 2. Under "Aktivitetsadministration" skal du trykke på Web- og appaktivitet  Og derefter Administrer aktivitet. På denne side ser du en liste over din tidligere aktivitet. Elementer med lydikonet Indtal indeholder en optagelse.
 3. Øverst til højre skal du vælge Mere Mere Og derefter Slet aktivitet efter.
 4. Vælg Altid.
 5. Følg vejledningen for at slette din aktivitet.

Slet dine lydoptagelser automatisk

Vigtigt! Hvis du følger denne vejledning, aktiverer du automatisk sletning af alle elementer i din Web- og appaktivitet, ikke bare af de elementer, der indeholder en lydoptagelse.

 1.  
  1. Åbn Gmail-appen på din iPhone eller iPad.
  2. Tryk på menuen Menu efterfulgt af Indstillinger efterfulgt af din konto efterfulgt af Administrer din Google-konto. Hvis du ikke bruger Gmail, skal du gå til myaccount.google.com.
 2. Tryk på Data og tilpasning øverst på skærmen.
 3. Under "Aktivitetsadministration" skal du trykke på Web- og appaktivitet Og derefter Administrer aktivitet.
 4. Øverst til højre skal du trykke på Mere Mere Og derefter Gem aktivitet.
 5. Tryk på knappen for, hvor længe du vil gemme din aktivitet Og derefter Næste Og derefter Bekræft.

Google sletter muligvis lydoptagelserne tidligere, end den tidsramme, du vælger, når de ikke længere er nødvendige for at udvikle og forbedre Googles teknologier til lydgenkendelse og de tjenester, der anvender dem. Visse sprog kræver f.eks. færre lydoptagelser med tiden.

 

Andre steder, hvor lydoptagelser kan gemmes 

Indstillingen for lydoptagelser påvirker ikke andre Google-tjenester (f.eks. Voice eller YouTube), som du muligvis bruger til at gemme lydoplysninger.

Andre enhedsindstillinger kan gøre, at lydoptagelser stadig gemmes på din enhed. Hvis du f.eks. aktiverer Voice Match, gemmes lydoptagelser muligvis på din enhed for at hjælpe med at genkende din stemme. 

Lyden på enheden kan anvendes til at forbedre teknologierne til genkendelse af lyd på enheden. Disse forbedringer sendes muligvis til Google (uden lydoptagelser) for at hjælpe med at udvikle og forbedre teknologierne til genkendelse af lyd og de Google-tjenester, der anvender dem. Når indstillingen til at forbedre Gboard er aktiveret, kan Gboard f.eks. forbedre genkendelse for alle uden at sende det, du siger, til serveren. Find ud af, hvordan Gboard bliver bedre

Sådan fungerer lydoptagelser

Sådan gemmes lydoptagelser

Google optager din stemme og lyd samt et par sekunder før, når du bruger lydaktiveringer som f.eks.:

 • Når du trykker på mikrofonikonet.
 • Når du trykker på taleknappen på et headset.
 • Når du siger aktiveringskommandoer som "Hey Google".

Vigtigt! Nogle gange gemmes lyden muligvis, hvis din enhed ved en fejl registrerer en aktivering, f.eks. en lyd, der lyder som "Hey Google". Vi arbejder hele tiden på at gøre vores systemer bedre til at reducere mængden af utilsigtede aktiveringer.

Når indstillingen for lydoptagelser er aktiveret 

Din lyd gemmes kun på din Google-konto, når:

 • "Medtag lydoptagelser" er markeret
 • Du er logget ind på din Google-konto, og 
 • Web- og appaktivitet er aktiveret, og 
 • Du interagerer med Google Søgning, Assistent og Maps

Hvis du bruger din enhed uden internetforbindelse, gemmes lyden muligvis på din konto, når du igen er online. 

Sådan forbedrer lydoptagelser din oplevelse

Lydoptagelser bruges til: 

 • Udvikling og forbedring af vores teknologier til lydgenkendelse samt de Google-tjenester, der anvender dem, f.eks. Google Assistent. 
 • Bedre genkendelse af din stemme over tid. Hvis du f.eks. har en enhed, hvor Voice Match er aktiveret, kan enheden blive bedre til at registrere, hvornår du siger "Hey Google".

Sådan forbedrer gennemgang af lyd vores teknologier

Med henblik på at gøre Googles tjenester bedre til at forstå, hvad brugerne siger til dem, analyserer oplærte kontrollanter en lille procentdel af automatisk udvalgte lydprøver. 

For at kunne analysere og bedre fortolke en lydprøve lytter oplærte kontrollanter til prøven, transskriberer og annoterer den. En prøve kan f.eks. indeholde lyden af en person, der taler i et støjende miljø eller på et bestemt sprog. 

Vi tager forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger under analysen. Din lyd er f.eks. ikke knyttet til din konto, når kontrollanterne får adgang til den.

Relaterede artikler