Управление на аудиозаписите ви в „Активност в мрежата и приложенията“

Можете да изберете дали да запазваме аудиозаписи в профила ви в Google, когато взаимодействате с Търсене, Асистент и Карти. Тези записи могат да ни послужат за развитие и подобряване на технологиите за разпознаване на аудио и услугите ни, които ги използват.

Настройката за аудиозаписите е изключена, освен ако не я включите.

Важно: В зависимост от други настройки аудиозаписите може да се запазват на други места.

How Google Protects Your Privacy if You Choose to Save Audio Data

Включване или изключване на аудиозаписите

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху Активност в мрежата и приложенията.
 4. Поставете отметка в квадратчето до „Включване на аудиозаписите“ или я премахнете.

Когато настройката за аудиозаписите е изключена, гласовите въвеждания от взаимодействията с Търсене, Асистент и Карти няма да се запазват в профила ви в Google дори ако сте влезли в него. Ако изключите настройката, запазените по-рано аудиозаписи не се изтриват. Можете да изтриете аудиозаписите си по всяко време.

Намиране или изтриване на аудиозаписите

Намиране на аудиозаписите ви

Важно: В зависимост от други настройки аудиозаписите може да се запазват на други места.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху Активност в мрежата и приложенията и след това Управление на активността. На тази страница можете:
  • да прегледате списък с миналата си активност. Елементите с икона на микрофон Изговаряне съдържат запис.
  • да възпроизведете даден запис. За целта кликнете върху Подробности до иконата на микрофон Изговаряне и след това изберете опцията за преглед на записа и след това „Пускане“ Игра.

Ако получите съобщението „Не е наличен препис“, възможно е по време на активността да е имало прекалено много фонов шум.

Съвет: За повече сигурност можете да добавите допълнителна стъпка за потвърждение, за да преглеждате цялата си история в „Моята активност“.

Изтриване на записите от „Активност в мрежата и приложенията“

Важно: В зависимост от други настройки аудиозаписите може да се запазват на други места.

Изтриване на отделни елементи

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху Активност в мрежата и приложенията и след това Управление на активността. На тази страница ще видите списък с миналата си активност. Елементите с икона на микрофон Изговаряне съдържат запис.
 4. До елемента, който искате да изтриете, изберете „Още“ Още и след това Изтриване.

Изтриване на всички елементи наведнъж

Важно: С тези стъпки ще изтриете всички елементи в „Активност в мрежата и приложенията“, а не само тези, които съдържат запис.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху Активност в мрежата и приложенията и след това Управление на активността. На тази страница ще видите списък с миналата си активност. Елементите с икона на микрофон Изговаряне съдържат запис.
 4. Над активността си изберете „Изтриване“ .
 5. Изберете За цялото време.
 6. Изпълнете инструкциите, за да изтриете активността си.

Автоматично изтриване на аудиозаписите ви

Важно: С тези стъпки се включва опцията за автоматично изтриване на всички елементи в „Активност в мрежата и приложенията“, а не само тези, които съдържат аудиозапис.

 1. На компютъра си отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху Активност в мрежата и приложенията и след това Управление на активността.
 4. В лентата за търсене над активността си изберете Още Още и след това Запазване на активността за.
 5. Изберете за какъв период да се съхранява активността ви, като кликнете върху съответния бутон и след това Напред и след това Потвърждаване.

Google може да изтрие аудиозаписите и преди избрания от вас период от време, след като вече не са необходими за развитие и подобряване на технологиите ни за разпознаване на аудио и услугите, които ги използват. Например с течение на времето за някои езици може да са необходими по-малко аудиозаписи.

Други места, на които може да се запазват аудиозаписите

Настройката за аудиозаписите не влияе върху други услуги на Google (като например Voice или YouTube), които може да използвате, за да запазвате аудиоданни.

Аудиозаписите пак може да се запазват на устройството ви в зависимост от другите му настройки. Ако например включите Voice Match, аудиозаписите може да се запазват на устройството ви с цел по-лесно разпознаване на гласа ви.

Възможно е аудиозаписите на устройството да се използват за подобряване на технологиите му за разпознаване на звук. Тези подобрения могат да се изпращат до Google без аудиозаписите, за да послужат за развитие и подобряване на технологиите за разпознаване на аудио и услугите ни, които ги използват. Когато например настройката за подобряване на Gboard е включена, клавиатурата ни може да усъвършенства разпознаването за всички потребители, без да изпраща казаното от вас до сървъра. Научете как Gboard се подобрява.

Как работят аудиозаписите

Как се запазват аудиозаписите

Google записва гласа ви и фонови звуци, когато използвате команди за активиране на аудио и няколко секунди преди това – например:

 • при докосване на иконата на микрофон;
 • при натискане на бутона за разговор на слушалки;
 • когато кажете команда за активиране, като например „Ok Google“.

Важно: Аудиозаписите може да се запазват, ако устройството ви неправилно установи активиране, като например звук, наподобяващ „Ok Google“, или непреднамерено ръчно активиране. Непрекъснато работим по подобряването на системите си с цел да се намалят непреднамерените активирания.

Когато настройката за аудиозаписите е включена

Аудиоданните ви се запазват в профила ви в Google само когато са изпълнени следните условия:

 • за „Включване на аудиозаписите“ е поставена отметка;
 • влезли сте в профила си в Google;
 • настройката „Активност в мрежата и приложенията“ е включена;
 • взаимодействате с Google Търсене, Асистент и Карти.

Ако използвате устройството си без връзка с интернет, аудиозаписът може да се запази в профила ви, когато отново сте онлайн.

Как аудиозаписите подобряват практическата ви работа

Аудиозаписите се използват с цел:

 • развитие и подобряване на технологиите за разпознаване на аудио и услугите ни, които ги използват, като например Асистент.
 • по-добро разпознаване на гласа ви с течение на времето. Възможно е например устройствата, на които функцията Voice Match е активирана, да ви разпознават по-добре, когато казвате „Ok Google“.

Как прегледът на аудиозаписите подобрява технологиите ни

За да могат услугите на Google да разбират по-добре какво им казват хората, малък процент машинно избрани откъси от аудиозаписите се анализират от обучени аналитици.

За да анализират и интерпретират по-добре откъсите, аналитиците ги слушат, транскрибират и поясняват. Например даден откъс може да включва аудиозапис на това какво казва човек в шумна среда или на определен език.

По време на анализа предприемаме стъпки за защита на поверителността ви. Например докато аналитиците имат достъп до аудиозаписа ви, връзката му с профила ви се прекратява.

Сродни статии

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
100334
false