ძიება
ძიების გასუფთავება
ძიების დახურვა
Google აპები
მთავარი მენიუ
თქვენ მიერ მოთხოვნილი გვერდი ამჟამად თქვენს ენაზე მიუწვდომელია. გვერდის ქვედა ნაწილში შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა ენა, ან მყისიერად თარგმნოთ ნებისმიერი ვებგვერდი სასურველ ენაზე, Google Chrome-ის თარგმნის ჩაშენებული ფუნქციის მეშვეობით.

Block explicit results on Google using SafeSearch

You can filter explicit search results on Google, like pornography, using the SafeSearch setting. SafeSearch isn’t 100% accurate, but it helps you avoid explicit content.  

You can use SafeSearch as a parental control to help protect children from inappropriate search results on your phone, tablet, or computer.  

How SafeSearch works

When SafeSearch is on, it helps block explicit images, videos, and websites from Google Search results. 

When SafeSearch is off, we'll provide the most relevant results for your search and may include explicit content when you search for it.

Turn SafeSearch on or off

  1. Go to Search Settings.
  2. Under "SafeSearch filters," check or uncheck the box next to "Turn on SafeSearch."
  3. At the bottom of the page, select Save.

Troubleshoot problems with SafeSearch

I see inappropriate content when SafeSearch is turned on

We do our best to keep the SafeSearch filter as thorough as possible, but sometimes explicit content, like porn and nudity, makes it through. If you have SafeSearch turned on, but still see inappropriate sites or images, let us know.

Report a site

Use this tool to report offensive content.

Report an image

If you’re searching on images.google.com and see an image you want to report, follow the steps below.

Computer

  1. On the image results page, click the inappropriate image.
  2. At the bottom right of your screen, under the related images, click Send feedback.

Phone or tablet

  1. On the image results page, tap the image you want to report.
  2. At the bottom right, tap More Moreand thenSend feedback.
My SafeSearch setting keeps turning off

If you allow cookies, SafeSearch should stay on. If you delete your cookies, your SafeSearch setting may be reset.

Your Internet service provider (ISP) or network administrator can override your SafeSearch setting. If you think the SafeSearch setting you picked isn’t being applied to your search results, contact your ISP or network administrator for more information.

Aaron is a Search expert and author of this help page. Leave him feedback below about the page.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false