Блокиране на резултати с нецензурно съдържание в Google посредством Безопасно търсене

В Google можете да филтрирате резултати от търсенето с нецензурно съдържание, като например порнография, чрез настройката за Безопасно търсене. Тя не е 100% точна, но ви помага да избегнете нецензурното съдържание.  

Можете да използвате функцията Безопасно търсене като родителска контрола, която да ви помогне за защитата на децата от неподходящи резултати от търсенето на телефона, таблета или компютъра ви.  

Как работи функцията Безопасно търсене

Когато е включена, функцията Безопасно търсене ви помага да блокирате в резултатите от търсенето с Google нецензурните изображения, видеоклипове и уебсайтове. 

Когато функцията е деактивирана, ще предоставяме най-подходящите резултати за заявката ви и е възможно да включим нецензурно съдържание, когато търсите такова.

Включване или изключване на Безопасно търсене

  1. Посетете страницата с настройки за търсенето.
  2. В секцията „Филтри за Безопасно търсене“ поставете отметка в квадратчето до „Включване на Безопасно търсене“ или я премахнете.
  3. Кликнете върху Запазване в долната част на страницата.

Отстраняване на неизправности при Безопасно търсене

Виждам неподходящо съдържание, когато функцията Безопасно търсене е включена

Стараем се да поддържаме филтъра за Безопасно търсене възможно най-всеобхватен, но понякога нецензурно съдържание, като порнографски и актови изображения, успява да премине през него. Ако функцията е включена, но продължавате да виждате такива сайтове или изображения, уведомете ни.

Подаване на сигнал за сайт

Използвайте този инструмент, за да подавате сигнали за обидно съдържание.

Подаване на сигнал за изображение

Ако търсите в images.google.com и видите изображение, за което искате да подадете сигнал, изпълнете стъпките по-долу.

Компютър

  1. На страницата с резултати с изображения кликнете върху неподходящото.
  2. Долу вдясно на екрана под сродните изображения кликнете върху Изпращане на отзиви.

Телефон или таблет

  1. На страницата с резултати с изображения докоснете това, за което искате да подадете сигнал.
  2. Долу вдясно докоснете „Още“ Ощеи след товаИзпращане на отзиви.
Настройката ми за Безопасно търсене продължава да се изключва

Ако сте разрешили „бисквитките“, функцията Безопасно търсене следва да остава включена. В случай че ги изтриете, настройката за Безопасно търсене може да бъде нулирана.

Вашият доставчик на интернет услуги или системен администратор може да отмени настройката ви за Безопасно търсене. Ако смятате, че избраната от вас настройка не се отразява на резултатите от търсенето, свържете се със съответното лице за повече информация.