Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Lọc bỏ hoặc làm mờ kết quả phản cảm bằng tính năng Tìm kiếm an toàn

Trong kết quả tìm kiếm trên Google, bạn có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm an toàn để quản lý nội dung phản cảm tại nơi làm việc, khi ở cùng với trẻ em hay một mình. Kết quả phản cảm gồm những nội dung như:

 • Ảnh khoả thân, hình ảnh miêu tả hoạt động tình dục, hoặc nội dung khiêu dâm
 • Nội dung bạo lực và đẫm máu

Tìm hiểu thêm về chính sách nội dung của Google Tìm kiếm.

Lưu ý quan trọng: Tính năng Tìm kiếm an toàn chỉ có hiệu lực đối với kết quả tìm kiếm trên Google. Tính năng này sẽ không ảnh hưởng đến nội dung phản cảm mà bạn tìm thấy qua các công cụ tìm kiếm khác hoặc trên trang web mà bạn có thể truy cập trực tiếp.

Thay đổi chế độ cài đặt tính năng Tìm kiếm an toàn

Nếu có Tài khoản Google, thì bạn có thể quản lý tính năng Tìm kiếm an toàn cho tài khoản cá nhân hoặc trình duyệt của mình.

Trong ứng dụng Google

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt sau đó Tìm kiếm an toàn.
 3. Chọn Lọc, Làm mờ hoặc Tắt.
Trình duyệt cho thiết bị di động
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy chuyển đến phần Cài đặt tính năng Tìm kiếm an toàn.
 2. Chọn Lọc, Làm mờ hoặc Tắt.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Điều hướng lên.

Tìm hiểu cách hoạt động của tính năng Tìm kiếm an toàn

Trên Google Tìm kiếm, tính năng Tìm kiếm an toàn có thể phát hiện nội dung phản cảm như nội dung người lớn và hình ảnh bạo lực thô bạo.

 • Để chặn mọi nội dung phản cảm phát hiện được, hãy chọn Bộ lọc.
  • Đây là chế độ cài đặt mặc định khi hệ thống của Google nhận thấy có thể bạn chưa đủ 18 tuổi.
 • Để làm mờ hình ảnh phản cảm, hãy chọn Làm mờ. Đây là chế độ cài đặt mặc định nếu những điều trên không phù hợp.
  • Chế độ cài đặt này giúp làm mờ hình ảnh phản cảm, nhưng có thể văn bản và đường liên kết phản cảm vẫn xuất hiện nếu chúng liên quan đến nội dung tìm kiếm của bạn.
 • Nếu tính năng Tìm kiếm an toàn đang "Tắt" thì kết quả tìm kiếm có liên quan đến nội dung tìm kiếm của bạn vẫn xuất hiện kể cả khi những kết quả này chứa nội dung phản cảm.

Nếu bạn không thay đổi được chế độ cài đặt Tìm kiếm an toàn của mình, thì đó là do quản trị viên tài khoản, thiết bị hoặc mạng của bạn đang kiểm soát việc đó. Ví dụ:

 • Đối với tài khoản của trẻ và của học viên, cha mẹ và trường học có thể khoá tính năng Tìm kiếm an toàn trong "Bộ lọc".
 • Các mạng Wi-Fi công cộng (như tại sân bay hoặc thư viện) cũng có thể khoá tính năng Tìm kiếm an toàn trong "Bộ lọc".
 • Chế độ kiểm soát của cha mẹ trong hệ điều hành và phần mềm diệt vi-rút có thể vô hiệu hoá chế độ Tìm kiếm an toàn cá nhân của bạn.

Tìm hiểu xem ai có thể thay đổi chế độ Tìm kiếm an toàn của bạn

Quản lý chế độ Tìm kiếm an toàn cho người khác

Thay đổi chế độ Tìm kiếm an toàn cho trẻ trong ứng dụng Family Link

Theo mặc định, tính năng Tìm kiếm an toàn sẽ được thiết lập thành "Lọc" đối với những trẻ đăng nhập vào một tài khoản được quản lý bằng ứng dụng Family Link và những trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi áp dụng ở quốc gia hay khu vực của bạn). Đối với những tài khoản này, chỉ cha mẹ mới có thể thay đổi chế độ Tìm kiếm an toàn. Tìm hiểu cách Quản lý tính năng Tìm kiếm trên Tài khoản Google của trẻ.

Khoá chế độ Tìm kiếm an toàn đối với các thiết bị và mạng mà bạn quản lý

Nếu muốn đảm bảo kết quả Tìm kiếm an toàn trên một thiết bị khác do bạn quản lý (chẳng hạn như máy tính hoặc MacBook), thì bạn có thể ánh xạ các miền mua qua Google tới forcesafesearch.google.com. Tìm hiểu cách Khoá tính năng Tìm kiếm an toàn đối với các tài khoản, thiết bị và mạng mà bạn quản lý.

Khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn

Nếu tính năng Tìm kiếm an toàn không hoạt động, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn.

Báo cáo nội dung phản cảm

Nếu đã bật chế độ lọc Tìm kiếm an toàn nhưng vẫn thấy nội dung phản cảm, bạn có thể báo cáo nội dung đó.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5981747459675704004
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334