Loại bỏ kết quả phản cảm bằng tính năng Tìm kiếm an toàn

Dù bạn sử dụng Google Tìm kiếm tại nơi làm việc, sử dụng với trẻ em, hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân, tính năng Tìm kiếm an toàn luôn có thể giúp bạn loại bỏ nội dung phản cảm khỏi các kết quả tìm kiếm. Kết quả phản cảm bao gồm nội dung khiêu dâm, bạo lực và đẫm máu. Tìm hiểu thêm về chính sách nội dung của Google Tìm kiếm.

Lưu ý quan trọng: Tính năng Tìm kiếm an toàn chỉ có tác dụng đối với các kết quả tìm kiếm trên Google. Tính năng này sẽ không chặn nội dung phản cảm mà bạn tìm thấy qua các công cụ tìm kiếm khác hoặc trên trang web mà bạn trực tiếp truy cập.

Bật hoặc tắt tính năng Tìm kiếm an toàn

Nếu tự quản lý Tài khoản Google của mình thì bạn có thể bật tính năng Tìm kiếm an toàn cho tài khoản hoặc trình duyệt cá nhân.

  1. Trên máy tính, hãy chuyển đến phần Cài đặt tính năng Tìm kiếm an toàn.
  2. Bật hoặc tắt tính năng Tìm kiếm an toàn.

Mẹo: Ở phía trên, bên phải kết quả tìm kiếm trên Google, bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng Cài đặt nhanh "" để bật hoặc tắt tính năng Tìm kiếm an toàn.

Cách thức hoạt động của tính năng Tìm kiếm an toàn

Khi tính năng Tìm kiếm an toàn ở chế độ bật: Mặc dù không chính xác 100% nhưng tính năng Tìm kiếm an toàn sẽ giúp bạn loại bỏ nội dung phản cảm khỏi các kết quả tìm kiếm trên Google đối với mọi yêu cầu tìm kiếm hình ảnh, video hoặc trang web.

Khi tính năng Tìm kiếm an toàn ở chế độ tắt: Chúng tôi sẽ cung cấp kết quả có liên quan nhất đến cụm từ mà bạn tìm kiếm và kết quả này có thể bao gồm cả nội dung phản cảm.

Ai thay đổi được chế độ Tìm kiếm an toàn

Quản lý chế độ cài đặt tính năng Tìm kiếm an toàn cho người khác

Thay đổi chế độ Tìm kiếm an toàn cho con bạn trong ứng dụng Family Link

Theo mặc định, tính năng Tìm kiếm an toàn sẽ được bật đối với trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi khác theo quy định tại quốc gia bạn) đã đăng nhập vào một tài khoản được quản lý bằng Family Link. Đối với những tài khoản này, chỉ cha mẹ mới có thể tắt tính năng Tìm kiếm an toàn. Tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm và Tài khoản Google của con bạn trong ứng dụng Family Link.

Khóa chế độ Tìm kiếm an toàn cho các thiết bị và mạng mà bạn quản lý

Nếu muốn đảm bảo tính năng Tìm kiếm an toàn hoạt động trên một thiết bị khác do bạn quản lý (chẳng hạn như máy tính cá nhân hoặc MacBook), thì bạn có thể ánh xạ các miền của Google tới forcesafesearch.google.com. Tìm hiểu thêm về cách luôn bật tính năng Tìm kiếm an toàn trên những thiết bị mà bạn quản lý.

Khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn

Nếu tính năng Tìm kiếm an toàn không hoạt động, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn.

Báo cáo nội dung phản cảm

Nếu đã bật tính năng Tìm kiếm an toàn mà vẫn thấy nội dung phản cảm, bạn có thể báo cáo nội dung đó.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334