Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Lọc bỏ hoặc làm mờ kết quả phản cảm bằng tính năng Tìm kiếm an toàn

Trong kết quả tìm kiếm trên Google, bạn có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm an toàn để quản lý nội dung phản cảm tại nơi làm việc, khi ở cùng với trẻ em hay một mình. Kết quả phản cảm gồm những nội dung như:

  • Ảnh khoả thân, hình ảnh miêu tả hoạt động tình dục, hoặc nội dung khiêu dâm
  • Nội dung bạo lực và đẫm máu

Tìm hiểu thêm về chính sách nội dung của Google Tìm kiếm.

Lưu ý quan trọng: Tính năng Tìm kiếm an toàn chỉ có hiệu lực đối với kết quả tìm kiếm trên Google. Tính năng này sẽ không ảnh hưởng đến nội dung phản cảm mà bạn tìm thấy qua các công cụ tìm kiếm khác hoặc trên trang web mà bạn trực tiếp truy cập.

Quản lý tính năng Tìm kiếm an toàn 

Nếu có Tài khoản Google của riêng mình thì bạn có thể quản lý tính năng Tìm kiếm an toàn cho tài khoản cá nhân hoặc trình duyệt của bạn.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập chế độ Tìm kiếm an toàn.
  2. Chọn Bộ lọc, Làm mờ hoặc Tắt.

Lưu ý: Để quản lý chế độ Tìm kiếm an toàn, ở trên cùng bên phải của kết quả tìm kiếm trên Google, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt nhanh .

Tìm hiểu cách hoạt động của tính năng Tìm kiếm an toàn

Trên Google Tìm kiếm, tính năng Tìm kiếm an toàn có thể phát hiện nội dung phản cảm như nội dung người lớn và hình ảnh bạo lực thô bạo.

  • Để chặn mọi nội dung phản cảm phát hiện được, hãy chọn Bộ lọc. Đây là chế độ cài đặt mặc định khi hệ thống của Google nhận thấy có thể bạn chưa đủ 18 tuổi.
  • Để làm mờ hình ảnh phản cảm, hãy chọn Làm mờ. Đây là chế độ cài đặt mặc định nếu những điều trên không phù hợp. Chế độ cài đặt này giúp làm mờ hình ảnh phản cảm, nhưng văn bản và đường liên kết phản cảm có thể vẫn xuất hiện nếu chúng liên quan đến nội dung tìm kiếm của bạn.
  • Nếu tính năng Tìm kiếm an toàn bị "Tắt" thì kết quả tìm kiếm có liên quan đến nội dung tìm kiếm của bạn vẫn xuất hiện kể cả khi những kết quả này chứa nội dung phản cảm.

Nếu bạn không thay đổi được chế độ cài đặt Tìm kiếm an toàn của mình, thì đó là do quản trị viên tài khoản, thiết bị hoặc mạng của bạn đang kiểm soát việc đó. Ví dụ:

  • Đối với tài khoản của con và của học viên, cha mẹ và trường học có thể khoá tính năng Tìm kiếm an toàn trong Bộ lọc.
  • Các mạng Wi-Fi công cộng (như tại sân bay hoặc thư viện) cũng có thể khoá tính năng Tìm kiếm an toàn trong Bộ lọc.
  • Chế độ kiểm soát của cha mẹ trong hệ điều hành và phần mềm diệt vi-rút có thể vô hiệu hoá chế độ Tìm kiếm an toàn cá nhân của bạn.

Ai có thể thay đổi chế độ Tìm kiếm an toàn của bạn

Quản lý chế độ Tìm kiếm an toàn cho người khác

Thay đổi chế độ Tìm kiếm an toàn cho trẻ trong ứng dụng Family Link

Đối với trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực của bạn) đã đăng nhập vào một tài khoản được quản lý bằng Family Link, thì tính năng Tìm kiếm an toàn sẽ được đặt thành "Bộ lọc" theo mặc định. Đối với những tài khoản này, chỉ cha mẹ mới có thể thay đổi chế độ Tìm kiếm an toàn. Tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm và Tài khoản Google của trẻ trong ứng dụng Family Link.

Khoá chế độ Tìm kiếm an toàn đối với các thiết bị và mạng mà bạn quản lý

Nếu muốn đảm bảo tính năng Tìm kiếm an toàn hoạt động trên một thiết bị khác do bạn quản lý (chẳng hạn như máy tính cá nhân hoặc MacBook), thì bạn có thể ánh xạ các miền của Google tới forcesafesearch.google.com. Tìm hiểu thêm về cách luôn bật tính năng Tìm kiếm an toàn trên những thiết bị mà bạn quản lý.

Khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn

Nếu tính năng Tìm kiếm an toàn không hoạt động, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn.

Báo cáo nội dung phản cảm

Nếu đã bật chế độ lọc Tìm kiếm an toàn nhưng vẫn thấy nội dung phản cảm, bạn có thể báo cáo nội dung đó.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11547270850382632327
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334