Филтриране на резултатите с нецензурно съдържание посредством функцията „Безопасно търсене“

Независимо дали използвате Google Търсене на работното си място, с деца, или за себе си, „Безопасно търсене“ може да ви помогне да филтрирате сексуално ориентираното нецензурно съдържание от резултатите си.

Как работи „Безопасно търсене“

Когато е включена, функцията „Безопасно търсене“ ви помага да филтрирате нецензурното съдържание в резултатите от търсенето с Google за всички заявки за изображения, видеоклипове и уебсайтове. Тя не е 100% точна, но е създадена да блокира резултатите с нецензурно съдържание, като например порнография, от резултатите от търсенето с Google. Научете повече за това, как да се защитавате онлайн, на адрес safety.google.

Когато функцията е деактивирана, ще предоставяме най-подходящите резултати за заявката ви, което може да включва нецензурно съдържание, когато търсите такова.

Функцията „Безопасно търсене“ може да бъде включена за:

  • лични профили или браузъри;
  • контролирани устройства и профили на деца чрез приложението Family Link;
  • служебни или училищни устройства и мрежи.

Научете повече за управлението на Търсене и профила на детето ви в Google чрез приложението Family Link и как да филтрирате резултатите с нецензурно съдържание за вашата училищна, служебна или домашна мрежа.

Забележка: „Безопасно търсене“ работи само за резултатите от търсенето с Google. Функцията няма да попречи на потребителите в мрежата ви да намерят нецензурно съдържание чрез други търсещи машини или да навигират директно до сайтове с такова.

Включване или изключване на Безопасно търсене

  1. Посетете страницата с настройки за търсенето.
  2. В секцията „Филтри за Безопасно търсене“ поставете отметка в квадратчето до „Включване на Безопасно търсене“ или я премахнете.
  3. Кликнете върху Запазване в долната част на страницата.

Промяна на настройките за „Безопасно търсене“ на детето ви в приложението Family Link

Настройката „Безопасно търсене“ е включена по подразбиране за потребителите, които са влезли в профила си и са на възраст под 13 години (или приложимата за държавата ви възраст), управлявани чрез Family Link. Само родителите могат да изключат настройката. Научете повече за управлението на Търсене и профила на детето ви в Google чрез приложението Family Link.

Заключване на настройките за „Безопасно търсене“ за управляваните от вас устройства и мрежи

Ако искате да гарантирате резултати от „Безопасно търсене“ на друго устройство, което управлявате, като например компютър с Windows или Macbook, можете да зададете за домейните на Google съответствие с forcesafesearch.google.com. Научете как функцията „Безопасно търсене“ да остане включена за управляваните от вас устройства.

Отстраняване на проблеми с „Безопасно търсене“

Ако функцията „Безопасно търсене“ не работи, научете как да отстраните проблемите с нея.

Подаване на сигнал за нецензурно съдържание

Ако функцията „Безопасно търсене“ е включена и откриете нецензурно съдържание, можете да подадете сигнал за него.

Сродни статии

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
100334
false