กำหนดให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น

หากต้องการดูผลการค้นหาจาก Google ทุกครั้งที่ค้นหา คุณทำให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นได้ หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่อยู่ในรายการด้านล่าง โปรดตรวจสอบแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์นั้นๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหา

Google Chrome

คอมพิวเตอร์

 1. เปิด Google Chrome
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า หรือป้อน chrome://settings ในแถบที่อยู่
  • เคล็ดลับ: หาก Chrome มีอัปเดตที่พร้อมใช้งาน คุณจะเห็นอัปเดต ที่ด้านขวาบน ให้คลิกอัปเดต จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "เครื่องมือค้นหา" ให้เลือก Google

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

 1. เปิดแอป Chrome Chrome
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "พื้นฐาน" ให้แตะเครื่องมือค้นหา จากนั้น Google

iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอป Chrome Chrome
 2. ที่ด้านล่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. แตะเครื่องมือค้นหา จากนั้น Google
Microsoft Edge

Microsoft Edge 79 ขึ้นไป

 1. เปิด Microsoft Edge
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่าและอื่นๆ การตั้งค่าและอื่นๆ จากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกความเป็นส่วนตัวและบริการ หากไม่เห็น ขั้นแรกให้คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 4. เลื่อนลงไปที่ด้านล่างและคลิกแถบที่อยู่
 5. ในรายการแบบเลื่อนลง "เครื่องมือค้นหาที่ใช้ในแถบที่อยู่" ให้เลือก Google

Microsoft Edge 44 และต่ำกว่า

 1. เปิด Microsoft Edge
 2. ไปที่ google.com
 3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่าและอื่นๆ การตั้งค่าและอื่นๆ จากนั้น การตั้งค่า
 4. ในส่วน "การตั้งค่าขั้นสูง" ให้คลิกดูการตั้งค่าขั้นสูง
 5. ในส่วน "ค้นหาในแถบที่อยู่ด้วย" ให้คลิกเปลี่ยนแปลง
 6. คลิก Google Search จากนั้น ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
Internet Explorer 8 ขึ้นไป

เคล็ดลับ: หากต้องการดูว่าคุณใช้ Internet Explorer เวอร์ชันใดอยู่ ให้คลิกความช่วยเหลือ จากนั้น เกี่ยวกับ Internet Explorer

Internet Explorer 11

 1. เปิด Internet Explorer
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกไอคอนรูปเฟือง
 3. คลิกจัดการส่วนเสริม
 4. ที่ด้านล่าง ให้คลิกค้นหาแถบเครื่องมือและส่วนขยายเพิ่มเติม
 5. เลื่อนลงไปที่ส่วนขยาย Google Search
 6. คลิกเพิ่ม หากต้องการยืนยัน ให้คลิกเพิ่มอีกครั้ง
 7. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกไอคอนรูปเฟือง
 8. คลิกจัดการส่วนเสริม
 9. ในส่วน "ประเภทส่วนเสริม" ทางด้านซ้าย ให้คลิกผู้ให้บริการค้นหา
 10. คลิก Google Search ที่ด้านขวา
 11. ที่ด้านล่าง ให้คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

Internet Explorer 10

 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบนของหน้า
 3. คลิกจัดการส่วนเสริม
 4. คลิกค้นหาผู้ให้บริการที่ด้านซ้ายของหน้า
 5. คลิกค้นหาผู้ให้บริการเพิ่มเติมที่มุมซ้ายล่าง
 6. เลือก Google
 7. คลิกเพิ่มไปยัง Internet Explorer
 8. ทำเครื่องหมายในช่องข้าง "กำหนดให้เป็นผู้ให้บริการค้นหาเริ่มต้นของฉัน"
 9. คลิกเพิ่ม

Internet Explorer 9

 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกไอคอน "เครื่องมือ" ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์
 3. คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. ในแท็บ "ทั่วไป" ให้หาส่วน "การค้นหา" แล้วคลิกการตั้งค่า
 5. เลือก Google
 6. คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
 7. คลิกปิด

Internet Explorer 8

 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกลูกศรลงในช่องค้นหาที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์
 3. คลิกค้นหาผู้ให้บริการเพิ่มเติม
 4. คลิก Google
 5. ทำเครื่องหมายในช่องข้าง "กำหนดให้เป็นผู้ให้บริการค้นหาเริ่มต้นของฉัน"
 6. คลิกจัดการผู้ให้บริการค้นหา
 7. คลิกเพิ่ม
Firefox
 1. เปิด Firefox
 2. ในแถบค้นหาเล็กๆ ที่ด้านขวาบนของเบราว์เซอร์ ให้คลิก "ค้นหา" ค้นหา
 3. คลิกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการค้นหา
 4. ในส่วน "เครื่องมือค้นหาเริ่มต้น" ให้เลือก Google
Safari
 1. เปิด Safari
 2. คลิกแถบค้นหา
 3. ในมุมซ้ายของแถบค้นหา ให้คลิกแว่นขยาย
 4. เลือก Google
เบราว์เซอร์ Android
 1. เปิดแอปเบราว์เซอร์ซึ่งอาจใช้ชื่อว่า "อินเทอร์เน็ต" หรือ "เบราว์เซอร์"
 2. แตะปุ่มเมนูในโทรศัพท์หรือที่ด้านขวาบนของเบราว์เซอร์
 3. แตะการตั้งค่า จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น ตั้งค่าเครื่องมือค้นหา
 4. แตะ Google
วิดเจ็ต Search

สําคัญ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ในอุปกรณ์ใหม่ที่จัดจำหน่ายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป

 1. เปิดแอป Google ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะวิดเจ็ต Search
 4. แตะเปลี่ยนไปใช้ Google
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร