Ορισμός του Google ως προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης

Για να λαμβάνετε αποτελέσματα από το Google κάθε φορά που κάνετε αναζήτηση, μπορείτε να ορίσετε το Google ως την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζεται παρακάτω, ανατρέξτε στους πόρους βοήθειας του προγράμματος για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων αναζήτησης.

Google Chrome

Υπολογιστής

 1. Ανοίξτε το Google Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα "Μηχανή αναζήτησης", επιλέξτε το Google.

Κινητή συσκευή

 1. Ανοίξτε το Google Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα "Βασικές πληροφορίες", πατήστε Μηχανή αναζήτησης.
 4. Πατήστε Google.
Microsoft Edge
 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας, μεταβείτε στη διεύθυνση google.com.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες ενέργειες (...) και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα "Σύνθετες ρυθμίσεις", κάντε κλικ στην Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων.
 4. Στην ενότητα "Αναζήτηση στη γραμμή διευθύνσεων με", κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση Google και έπειτα Ορισμός ως προεπιλογής.

Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται η Αναζήτηση Google ως επιλογή, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στη διεύθυνση google.com και έπειτα επαναλάβετε τα βήματα.

Internet Explorer 8 και νεότερες εκδόσεις

Συμβουλή: Για να δείτε ποια έκδοση του Internet Explorer χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και έπειτα Πληροφορίες για τον Internet Explorer.

Internet Explorer 11

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου αναζήτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.
 4. Επιλέξτε Αναζήτηση Google.
 5. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.
 6. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ρυθμίσεις" Ρυθμίσεις.
 7. Επιλέξτε Διαχείριση προσθέτων.
 8. Κάντε κλικ στην Αναζήτηση παροχέων.
 9. Επιλέξτε Google.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Internet Explorer 10

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι.
 3. Κάντε κλικ στη Διαχείριση πρόσθετων.
 4. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, κάντε κλικ στις Υπηρεσίες παροχής αναζήτησης.
 5. Στην κάτω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στην Εύρεση περισσότερων υπηρεσιών παροχής.
 6. Επιλέξτε Google.
 7. Κάντε κλικ στην Προσθήκη στον Internet Explorer.
 8. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο "Να οριστεί ως η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης".
 9. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.

Internet Explorer 9

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων.
 3. Κάντε κλικ στις Επιλογές Internet.
 4. Στην καρτέλα "Γενικά", βρείτε την ενότητα "Αναζήτηση" και κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.
 5. Επιλέξτε Google.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.
 7. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο.

Internet Explorer 8

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο πλαίσιο αναζήτησης.
 3. Κάντε κλικ στην Εύρεση περισσότερων υπηρεσιών παροχής.
 4. Κάντε κλικ στο Google.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο "Να οριστεί ως η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης".
 6. Κάντε κλικ στη Διαχείριση υπηρεσιών παροχής αναζήτησης.
 7. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.
Firefox
 1. Ανοίξτε το Firefox.
 2. Στη μικρή γραμμή αναζήτησης στο επάνω δεξιό τμήμα του προγράμματος περιήγησής σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναζήτησης Αναζήτηση.
 3. Κάντε κλικ στην Αλλαγή ρυθμίσεων αναζήτησης.
 4. Στην περιοχή "Προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης", επιλέξτε Google.
Safari
 1. Ανοίξτε το Safari.
 2. Κάντε κλικ στη γραμμή αναζήτησης.
 3. Στην αριστερή γωνία της γραμμής αναζήτησης, κάντε κλικ στο μεγεθυντικό φακό.
 4. Επιλέξτε Google.
Πρόγραμμα περιήγησης Android
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του προγράμματος περιήγησης. Μπορεί να ονομάζεται "Διαδίκτυο" ή "Πρόγραμμα περιήγησης".
 2. Πατήστε το κουμπί "Μενού" στο τηλέφωνό σας ή στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Σύνθετες και έπειτα Ορισμός μηχανής αναζήτησης.
 4. Πατήστε Google.