Ορισμός Google ως προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης

Ορίστε το Google ως την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, ώστε κάθε φορά που αναζητάτε κάτι, να εμφανίζονται αποτελέσματα από το Google. Αν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζεται παρακάτω, ανατρέξτε στους πόρους βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων αναζήτησης.

Google Chrome.

Υπολογιστής

 1. Ανοίξτε το Google Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα "Αναζήτηση", επιλέξτε Google από το αναπτυσσόμενο μενού.

Κινητές συσκευές

 1. Ανοίξτε το Google Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα "Βασικά στοιχεία", αγγίξτε Μηχανή αναζήτησης.
 4. Επιλέξτε Google.
Microsoft Edge
 1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας, μεταβείτε στη διεύθυνση google.com.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε Περισσότερες ενέργειες (…) και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα "Σύνθετες ρυθμίσεις", κάντε κλικ στην Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων.
 4. Στην ενότητα "Αναζήτηση στη γραμμή διευθύνσεων με", κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.
 5. Κάντε  κλικ στην Αναζήτηση Google και έπειτα Ορισμός ως προεπιλογή.

Σημείωση: Εάν η Αναζήτηση Google δεν εμφανίζεται ως επιλογή, δοκιμάστε να κάνετε μια αναζήτηση στη διεύθυνση google.com  και έπειτα επαναλάβετε τα βήματα. 

Internet Explorer 8+

Συμβουλή: Βρείτε ποια έκδοση του Internet Explorer χρησιμοποιείτε κάνοντας κλικ στη Βοήθεια και έπειτα Πληροφορίες για τον Internet Explorer.

Internet Explorer 11

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου αναζήτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.
 4. Επιλέξτε Αναζήτηση Google.
 5. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.
 6. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ρυθμίσεις" Ρυθμίσεις.
 7. Επιλέξτε Διαχείριση προσθέτων.
 8. Κάντε κλικ στην Αναζήτηση παροχέων.
 9. Επιλέξτε Google.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Να οριστεί ως η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης.

Internet Explorer 10

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι.
 3. Κάντε κλικ στη Διαχείριση πρόσθετων.
 4. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, κάντε κλικ στις Υπηρεσίες παροχής αναζήτησης.
 5. Στην κάτω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στην Εύρεση περισσότερων υπηρεσιών παροχής.
 6. Επιλέξτε Google.
 7. Κάντε κλικ στην Προσθήκη στον Internet Explorer.
 8. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο "Να οριστεί ως η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης".
 9. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.

Internet Explorer 9

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων.
 3. Κάντε κλικ στις Επιλογές Internet.
 4. Στην καρτέλα "Γενικά", βρείτε την ενότητα "Αναζήτηση" και κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.
 5. Επιλέξτε Google.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.
 7. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο.

Internet Explorer 8

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο πλαίσιο αναζήτησης.
 3. Κάντε κλικ στην Εύρεση περισσότερων υπηρεσιών παροχής.
 4. Κάντε κλικ στο Google.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο "Να οριστεί ως η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης".
 6. Κάντε κλικ στη Διαχείριση υπηρεσιών παροχής αναζήτησης.
 7. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.
Firefox
 1. Ανοίξτε το Firefox.
 2. Στη μικρή γραμμή αναζήτησης στο επάνω δεξιό τμήμα του προγράμματος περιήγησής σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναζήτησης Αναζήτηση.
 3. Κάντε κλικ στην Αλλαγή ρυθμίσεων αναζήτησης.
 4. Στην περιοχή "Προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης", επιλέξτε Google.
Safari
 1. Ανοίξτε το Safari.
 2. Κάντε κλικ στη γραμμή αναζήτησης.
 3. Στην αριστερή γωνία της γραμμής αναζήτησης, κάντε κλικ στο μεγεθυντικό φακό.
 4. Επιλέξτε Google.
Πρόγραμμα περιήγησης Android
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του προγράμματος περιήγησης. Μπορεί να ονομάζεται Διαδίκτυο ή Πρόγραμμα περιήγησης.
 2. Πατήστε το κουμπί "Μενού" στο τηλέφωνό σας ή στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Σύνθετες ρυθμίσεις και έπειτα Ορισμός μηχανής αναζήτησης.
 4. Πατήστε Google.

 

Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να ορίσετε το Google ως την αρχική σας σελίδα.