Nastavení Googlu jako výchozího vyhledávače

Nastavte si Google jako výchozí vyhledávač, aby se vám při každém vyhledávání zobrazovaly výsledky z Googlu. Pokud váš prohlížeč není níže uveden, informace o změně nastavení vyhledávání najdete v jeho nápovědě.

Google Chrome

Počítač

 1. Spusťte Google Chrome.
 2. V pravém horním rohu stránky klikněte na nabídku Chrome Chrome menu > Nastavení.
 3. V rozbalovací nabídce v části Vyhledávání vyberte Google.

Mobilní zařízení

 1. Spusťte Google Chrome.
 2. V pravém horním rohu stránky klikněte na nabídku Chrome Chrome menu > Nastavení.
 3. V sekci Základy klepněte na Vyhledávač.
 4. Vyberte možnost Google.
Microsoft Edge
 1. V prohlížeči v zařízení přejděte na adresu google.com.
 2. V pravém horním rohu prohlížeče vyberte More actions (...) > Settings (Další akce > Nastavení).
 3. Přejděte dolů do sekce Advanced settings (Pokročilá nastavení) a vyberte View Advanced settings (Zobrazit pokročilá nastavení).
 4. Přejděte dolů do sekce Search address bar with (Prohledávat adresní řádek pomocí), otevřete seznam a vyberte <Add new> (Přidat nový vyhledávač).
 5. Vyberte www.google.com > Add as default (Přidat jako výchozí).
Internet Explorer 8 a vyšší

Tip: Chcete-li zjistit, kterou verzi prohlížeče Internet Explorer používáte, klikněte na Nápověda > O aplikaci Internet Explorer.

Internet Explorer 11

 1. Spusťte prohlížeč Internet Explorer.
 2. V pravém horním rohu vyhledávacího pole klikněte na šipku dolů.
 3. Klikněte na Přidat.
 4. Vyberte možnost Google.
 5. Klikněte na Přidat do aplikace Internet Explorer.
 6. Zaškrtněte políčko Nastavit tohoto poskytovatele vyhledávání jako výchozího.
 7. Klikněte na Přidat.

Internet Explorer 10

 1. Spusťte prohlížeč Internet Explorer.
 2. V pravém horním rohu stránky klikněte na ikonu ozubeného kola.
 3. Klikněte na Spravovat doplňky.
 4. Na levé straně stránky klikněte na Poskytovatelé vyhledávání.
 5. V levém dolním rohu klikněte na Vyhledat další poskytovatele.
 6. Vyberte možnost Google.
 7. Klikněte na Přidat do aplikace Internet Explorer.
 8. Zaškrtněte políčko Nastavit tohoto poskytovatele vyhledávání jako výchozího.
 9. Klikněte na Přidat.

Internet Explorer 9

 1. Spusťte prohlížeč Internet Explorer.
 2. V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na ikonu Nástroje.
 3. Klikněte na Možnosti Internetu.
 4. Na kartě Obecné vyhledejte sekci Vyhledávání a klikněte na Nastavení.
 5. Vyberte možnost Google.
 6. Klikněte na Nastavit jako výchozí.
 7. Klikněte na Zavřít.

Internet Explorer 8

 1. Spusťte prohlížeč Internet Explorer.
 2. V pravém horním rohu prohlížeče klikněte na šipku dolů ve vyhledávacím poli.
 3. Klikněte na Vyhledat další poskytovatele.
 4. Klikněte na Google.
 5. Zaškrtněte políčko Nastavit tohoto poskytovatele vyhledávání jako výchozího.
 6. Klikněte na Spravovat poskytovatele vyhledávání.
 7. Klikněte na Přidat.
Firefox
 1. Spusťte Firefox.
 2. Na malém vyhledávacím panelu v pravém horním rohu prohlížeče klikněte na lupu .
 3. Klikněte na Změnit nastavení vyhledávání.
 4. V sekci Výchozí vyhledávač vyberte Google.
Safari
 1. Spusťte prohlížeč Safari.
 2. V levém horním rohu vyhledávacího pole klikněte na ikonu lupy.
 3. Vyberte možnost Google.
Prohlížeč Android
 1. Spusťte aplikaci prohlížeče. Může se jmenovat Internet nebo Prohlížeč.
 2. Klepněte na tlačítko Nabídka na telefonu nebo v pravém horním rohu prohlížeče.
 3. Klepněte na Nastavení > Rozšířené nastavení > Nastavit vyhledávač.
 4. Klepněte na Google.

 

Tip: Můžete také nastavit Google.com jako svou domovskou stránku.