Tìm kiếm và duyệt web riêng tư

Bạn kiểm soát thông tin mình chia sẻ với Google khi tìm kiếm. Để duyệt web một cách riêng tư, bạn có một số lựa chọn như: sử dụng tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư, đăng xuất khỏi tài khoản của bạn, thay đổi chế độ cài đặt kết quả tùy chỉnh, hoặc xóa hoạt động trong quá khứ.

Nếu muốn tìm kiếm trên web mà không lưu hoạt động tìm kiếm vào tài khoản của mình, thì bạn có thể sử dụng tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư trên trình duyệt (chẳng hạn như Chrome hay Safari).

Cách hoạt động của tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư

Tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư hoạt động khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng. Việc duyệt web ở chế độ riêng tư thường có nghĩa là:

  • Các hoạt động tìm kiếm của bạn hoặc trang web bạn truy cập sẽ không được lưu vào thiết bị hoặc lịch sử duyệt web.
  • Các tệp bạn tải xuống hay dấu trang bạn tạo có thể được lưu trên thiết bị.
  • Cookie sẽ bị xóa sau khi bạn đóng tab hoặc cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư.
  • Bạn có thể thấy kết quả tìm kiếm và các mục đề xuất dựa trên vị trí hoặc hoạt động tìm kiếm khác mà bạn thực hiện trong phiên duyệt web hiện tại.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình để dùng một dịch vụ web như Gmail, thì hoạt động tìm kiếm và duyệt web có thể được lưu vào tài khoản đó.

Mở chế độ duyệt web riêng tư

Tìm hiểu cách tìm kiếm riêng tư trên các trình duyệt này:

Đăng xuất khỏi Tài khoản Google

Khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư, Tài khoản Google của bạn sẽ bị đăng xuất theo mặc định. Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình thông qua một dịch vụ web như Gmail, thì hoạt động duyệt web của bạn có thể được lưu vào tài khoản đó.

  1. Truy cập trang Google bất kỳ, chẳng hạn như google.com.vn.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của Tài khoản Google của bạn sau đó Đăng xuất.
    • Nếu bạn thấy nút "Đăng nhập", tức là bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?