Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Google

Bạn có thể thiết lập ngôn ngữ mà mình muốn cho các nút và văn bản khác xuất hiện trên Google Tìm kiếm.

Lưu ý: Thao tác này không thay đổi ngôn ngữ của các kết quả tìm kiếm.

Tìm hiểu cách Google xác định ngôn ngữ của kết quả tìm kiếm.

Trong ứng dụng Google

  1. Mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn.
  3. Nhấn vào Cài đặt Cài đặt sau đó Ngôn ngữ và khu vực sau đó Ngôn ngữ tìm kiếm.
  4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn.

Trình duyệt cho thiết bị di động

Trên Chrome hoặc Safari, bạn có thể sử dụng trang cài đặt trình duyệt để thay đổi ngôn ngữ.

  1. Trên thiết bị di động, hãy mở phần Cài đặt tìm kiếm.
  2. Di chuyển đến phần Ngôn ngữ hiển thị.
  3. Ở phần dưới cùng, hãy nhấn vào Xác nhận.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính