เปลี่ยนภาษาใน Google

คุณเลือกภาษาที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google และผลการค้นหาได้
  1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่หน้าการตั้งค่า Search
  2. คลิกภาษาทางด้านซ้าย
  3. เลือกการตั้งค่าภาษา
    • ภาษาที่ผลิตภัณฑ์ Google ควรใช้: การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนภาษาสำหรับอินเทอร์เฟซของ Google รวมถึงข้อความและปุ่มบนหน้าจอ
    • ขณะนี้แสดงผลการค้นหาใน: การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณเลือกภาษาเพิ่มเติมเพื่อดูผลการค้นหาได้ เราพยายามค้นหาผลลัพธ์ที่เขียนด้วยภาษาที่คุณเลือกไว้ด้านบนโดยอัตโนมัติ แต่คุณเลือกภาษาเพิ่มได้เสมอ
  4. คลิกบันทึกที่ด้านล่างของหน้า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร