Ändra språk på Google

Du kan välja vilket språk du vill använda för Googles produkter och sökresultat.
  1. Öppna sidan Sökinställningar på datorn.
  2. Klicka på Språk till vänster.
  3. Välj språkinställningar.
    • Vilket språk ska användas i Googles produkter: Med den här inställningen ändrar du språk i Googles gränssnitt. Detta omfattar bland annat meddelanden och knappar på skärmen.
    • För närvarande visas sökresultat på: Med den här inställningen kan du välja fler språk som du vill se sökresultat på. Vi försöker hitta resultat som är skrivna på det språk du har angett ovan automatiskt. Det går dock alltid att välja fler språk.
  4. Klicka på Spara längst ned på sidan.