Zmena jazyka na Googli

Môžete si vybrať jazyk používaný pre výsledky vyhľadávania a v službách Googlu.

Aplikácia Google

  1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Google Vyhľadávanie Google.
  2. V ľavom hornom rohu klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Jazyk a oblasť a potom Jazyk vyhľadávania.
  3. Klepnite na jazyk, v ktorom chcete zobrazovať výsledky vyhľadávania.

Postup v mobilnom prehliadači

Ak používate prehliadač, ako je napríklad Chrome, postupujte takto:

  1. Prejdite v telefóne alebo tablete s Androidom na stránku Nastavenia vyhľadávania.
  2. Vyberte nastavenia jazyka.
    • Jazyk v službách Google: Pomocou tohto nastavenia zmeníte jazyk rozhrania Google, ako aj jazyk správ a tlačidiel na obrazovke.
    • Jazyk výsledkov vyhľadávania: Toto nastavenie vám umožní vybrať ďalšie jazyky, v ktorých sa budú zobrazovať výsledky vyhľadávania. Pri vyhľadávaní sa budeme snažiť automaticky zobrazovať výsledky v jazyku, ktorý ste vybrali vyššie. Môžete však vybrať aj ďalšie jazyky.
  3. Klepnite na Uložiť.

Zmena jazykov používaných v kanáli Objaviť

Ako prispôsobiť jazyky v kanáli Objaviť