Promjena jezika na Googleu

Možete odabrati jezik za Googleove proizvode i rezultate pretraživanja.

Aplikacija Google

  1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google Google pretraživanje.
  2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Jezik i regija a zatim Jezik pretraživanja.
  3. Dodirnite jezik na kojem će se prikazivati rezultati pretraživanja.

Mobilni preglednik

Ako upotrebljavate preglednik, na primjer Chrome, slijedite upute u nastavku:

  1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite stranicu postavki Pretraživanja.
  2. Odaberite postavke jezika.
    • Jezik u Googleovim proizvodima: tom se postavkom mijenja jezik Googleova sučelja, uključujući poruke i gumbe na zaslonu.
    • Jezik rezultata pretraživanja: pomoću te postavke možete odabrati više jezika za prikaz rezultata pretraživanja. Pokušavamo automatski pronaći rezultate napisane na jeziku koji ste odabrali, ali uvijek možete odabrati više jezika.
  3. Dodirnite Spremi.

Promijenite jezike koje upotrebljavate na Discoveru

Saznajte kako prilagoditi jezike koje vidite na Discoveru.