Správa kalkulačky, převodů jednotek a kódů barev

Když do pole ve Vyhledávání Google zadáte matematické rovnice nebo převody jednotek, získáte rychlé odpovědi.

Kalkulačka

Kalkulačku můžete použít pro jakýkoli matematický příklad, který chcete vyřešit, například výpočet výše spropitného v restauraci, znázornění grafů nebo řešení geometrických příkladů.

 • Zadejte požadovanou rovnici do vyhledávacího pole na webu google.com.
 • Vyhledejte slovo kalkulačka.
Možné typy výpočtů
 • Aritmetické
 • Funkce
 • Hodnoty fyzikálních konstant
 • Základní a typické převody
Jak vykreslit graf rovnice

Zadáním funkce do vyhledávacího pole rychle vykreslíte graf složité rovnice. Ukázkovou rovnici naleznete zde.

Tipy

 • Chcete-li vykreslit grafy několika funkcí najednou, oddělte jejich vzorce čárkami.
 • Pokud chcete funkci prozkoumat podrobněji, můžete ji přiblížit či oddálit a posouvat ji po ploše.

Funkce, jejichž graf lze vykreslit

 • Trigonometrické
 • Exponenciální
 • Logaritmické
 • 3D grafy (v počítačových prohlížečích podporujících WebGL)
Odstraňování problémů s chybovými zprávami

Funkce nemusí být vykreslena správně

Algoritmus vykreslení zjistil jeden z těchto problémů:

 • příliš mnoho asymptot,
 • příliš mnoho přechodů funkce z definovaných do nedefinovaných oblastí,
 • příliš mnoho bodů v grafu, které nemusejí představovat aktuální hodnotu funkce z důvodu velké proměnlivosti.

Zkuste funkci posunout nebo přiblížit/oddálit do jiné oblasti.

Nelze více přiblížit/oddálit

Akci posunutí nebo přiblížení/oddálení kvůli numerickým omezením nelze provést. Zkuste funkci posunout nebo přiblížit/oddálit do jiné oblasti.

Dále již tímto směrem posouvat nelze

Akci posunutí nebo přiblížení/oddálení kvůli numerickým omezením nelze provést. Zkuste funkci posunout nebo přiblížit/oddálit do jiné oblasti.

Geometrická kalkulačka

Pomocí vyhledávání Google můžete najít geometrické vzorce a řešení složitých geometrických příkladů.

Otevření geometrické kalkulačky

 1. Vyhledejte na Googlu vzorec, například [area of a circle] (obsah kruhu).
 2. Do pole „Zadejte hodnotu“ napište hodnoty, které znáte.
 3. Pokud chcete vypočítat jinou hodnotu, klikněte na šipku dolů Šipka dolů vedle možnosti „Vyřešit pro“.

Možné typy tvarů a vzorců

 • Podporované tvary: dvojrozměrné a trojrozměrné křivky, Platónská tělesa, mnohoúhelníky, hranoly, jehlany, čtyřúhelníky a trojúhelníky.
 • Podporované vzorce a rovnice: obsah, obvod, sinová a kosinová věta, přepona, obvod, Pythagorova věta, povrch a objem.

Příklady

 • what is the volume of a cylinder with radius 4cm and height 8cm (jaký má objem válec s poloměrem 4 cm a výškou 8 cm)
 • formula for a triangle perimeter (vzorec pro obvod trojůhelníku)
 • find the diameter of a sphere whose volume is 524 gallons (zjistit průměr koule s objemem 524 galonů)
 • a^2+b^2=c^2 calc a=4 b=7 c=?
Kalkulačka se nezobrazuje

Pokud kalkulačka po zadání rovnice nic nezobrazí, postupujte takto:

 • Zkontrolujte, zda zadáváte něco, co lze vypočítat. Například pokud zadáte dotaz 7*9/0, kalkulačka se nezobrazí, protože nulou dělit nelze.
 • Pokud se kalkulačka přesto nezobrazí, zkuste na začátek nebo konec vyhledávacího dotazu přidat znak =.

Převod jednotek

Pomocí převodu jednotek můžete převádět jednu míru na druhou. Můžete například převést stupně Celsia na stupně Fahrenheita nebo galony na litry.

 • Napište převod do vyhledávacího pole.
 • Vyhledejte dotaz unit converter (převod jednotek).
Možné typy převodů
 • Teplota
 • Délka
 • Hmotnost
 • Rychlost
 • Objem
 • Plocha
 • Spotřeba paliva
 • Čas
 • Digitální úložiště
Jednotky, mezi kterými lze převádět
Typ měření Dostupné jednotky
Úhly arc minutes, arc seconds, degrees, radians, revolutions, turns
Plocha acres, ares, barns, cricket pitches, dunams, football fields, football pitches, hectares, pings, Planck areas, sections, sqcm, sqkm, sqm, sqmm, square centimeter, square feet, square inch, square kilometer, square meter, square millimeter, square yards, stokes, survey townships
Měna Algerian dinars, Argentine pesos, Australian cents, Australian dollars, Bahrain dinars, Bolivian bolivianos, Botswana pula, Brazil reais, British pounds, Brunei dollars, Bulgarian levs, Canadian cents, Canadian dollars, Cayman Islands dollars, Chilean pesos, Chinese yuan, Colombian pesos, Costa Rican colones, Croatian kuna, Czech koruna, Danish kroner, Dominican pesos, Egyptian pounds, Estonian kroons, Eurocents, Euros, Fiji dollars, Honduran lempiras, Hong Kong dollars, Hungarian forints, Indian rupees, Indonesian rupiahs, Israeli shekels, Jamaican dollars, Japanese yen, Jordanian dinars, Kazakh tenge, Kenyan shillings, Kuwaiti dinars, Latvian lats, Lebanese pounds, Lithuanian litas, Macedonian denari, Malaysian ringgits, Mauritian rupees, Mexican pesos, Moldovan leu, Moroccan dirhams, Namibian dollars, Nepalese rupees, Netherlands Antilles guilders, New Zealand dollars, Nicaraguan cordobas, Nigerian naira, Norwegian kroner, Omani rials, Pakistan rupees, Papua New Guinean kina, Paraguayan guaranies, Peruvian nuevos soles, Philippine pesos, Polish zloty, Qatar riyals, Romanian lei, Russian rubles, Salvadoran colones, Saudi riyals, Seychelles rupees, Sierra Leonean leones, Singapore dollars, Slovak koruna, South African rands, South Korean won, Sri Lankan rupees, Swedish kronor, Swiss francs, Taiwan dollars, Tanzanian shillings, Thai baht, Trinidad dollars, Tunisian dinar, Turkish liras, Ugandan shillings, Ukrainian grivnas, United Arab Emirates dirhams, Uruguayan pesos, U.S. cents, U.S. dollars, Uzbekistani sum, Venezuelan bolivares fuertes, Venezuelan bolivars, Vietnamese dong, Yemeni rials, Zambia kwacha
Rychlost přenosu dat bits per second (bps), bytes per second (Bps)
Elektrická kapacita farads
Elektrický náboj ampere hour, coulombs, Faradays
Elektrická vodivost mhos, siemens
Elektrický proud amperes, biots
Energie barrels of oil equivalent, British thermal units, BTU, calories, electron volts, ergs, foot-pounds, grams of TNT, joules, kilocalories, kilograms of TNT, megatons of TNT, megawatt hour, mwhr, therm, tons of tnt, watt hours
Rychlost proudění CFM, CFS, cubic foot per minute, cubic foot per second, liter per minute, liter per second, LPM, LPS
Síla dynes, kilograms-force, newtons, pounds-force
Frekvence GHz, gigahertz, hertz, Hz, KHz, kilohertz, megahertz, MHz
Spotřeba paliva kilometers per liter, liters per 100 kilometers, miles per gallon
Induktance henries
Množství dat bits, nybbles, bytes, metrické předpony: kilobytes (kB), megabytes (MB), binární předpony: kibibytes (KiB), mebibytes (MiB)
Délka ångström, Astronomical Units, ATA picas, ATA points, chains, Ciceros, cubits, Didot points, english ells, fathoms, feet and inches, flemish ells, football fields, football pitches, french ells, furlongs, Half Ironman Triathlon bikes, Half Ironman Triathlon runs, Half Ironman Triathlon swims, Half Ironman Triathlons, hands, imerial cables, IN picas, IN Points, inches, indoor track lengths, international cables, Ironman Triathlon bikes, Ironman Triathlon runs, Ironman Triathlon swims, Ironman Triathlons, itinerary stadion, kilometers, Kpc, length of a cricket pitch, light days, light hours, light minutes, light seconds, light years, marathons, meters, metres, metres, microns, miles, Mpc, nails, nautical leagues, nautical miles, Olympic Pools, Olympic stadion, Olympic Triathlon bikes, Olympic Triathlon runs, Olympic Triathlon swims, Olympic Triathlons, outdoor track lengths, Parsecs, Planck Lengths, PostScript picas, PostScript points, Rack units, rods, scottish ells, Short Course Pools, Short Course Pools, smoots, spans, Sprint Triathlon bikes, Sprint Triathlon runs, Sprint Triathlon swims, Sprint Triathlons, TeX picas, TeX points, thou, Truchet picas, Truchet points, US cables, yards
Svítivost candelas, footcandles, lamberts, lumens, lux
Magnetický tok a hustota magnetického toku gauss, maxwells, teslas, webers
Různé dioptres, emus, katal, moles
Výkon British horsepower, donkeypower, HP, kilowatt, kw, Kw, metric horsepower, mw, watts
Tlak atmospheres, barries, bars, inches of mercury, inches of water, mb, millibars, millimeters of mercury, pascals, poises, pounds per square inch
Dávka záření grays, sieverts, rads, rems
Radioaktivita becquerels, curies, rutherfords
Rychlost kilometers per hour, KPH, meters per second, miles per hour, MPH, nautical miles per hour
Teplota C, Celsius, F, Fahrenheit, K, Kelvin, Rankine
Čas centuries, days, decades, fortnights, halakim, hours, leap years, lunar cycles, lustrum, millennium, minutes, months, seconds, sidereal days, sidereal years, weeks, years
Bez jednotek (číselné) baker's dozens, dozens, googols, great gross, gross, percent, scores
Napětí volts
Objem acre-foot, barrels of oil, beer barrels, beer firkins, beer hogsheads, beer kilderkins, board foot, board foot, bushels, cc, ccf, ci, cords, cubic centimeter, cubic centimetre, cubic feet, cubic inch, cubic kilometer, cubic meter, cubic millimeter, cups, English tierces, fluid barrels, fluid drams, fluid ounce, fluid oz., full kegs, gal., gallons, gills, Gross Register Tonnes, half barrels, hogsheads, Imperial beer barrels, Imperial bushel, Imperial bushels, Imperial dessertspoons, Imperial fluid drams, Imperial fluid ounce, Imperial fluid ounces, Imperial gallons, Imperial gills, Imperial minims, Imperial pecks, Imperial pints, Imperial quarts, Imperial tablespoons, Imperial teaspoons, km3, liters, litres, m3, minims, mm3, pecks, pints, puncheons, qt, quarter barrels, quarts, register tonne, shots, sixth barrels, sticks of butter, tablespoons, tbsp, teaspoons, tierces, tsp, wine firkins, wine rundlets
Hmotnost amu, atomic mass units, Blintzes, butter firkins, carats, drams, earth masses, English stones, Farshimmelt Blintzes, funt, Furshlugginer Blintzes, grains, grams, imperial tons, jupiter masses, k, kilograms, lunar masses, metric tonnes, micrograms, ounces, pennyweights, pood, pounds, short tons, slugs, soap firkins, solar masses, stones, troy drams, troy ounces

Mnoho těchto jednotek lze používat také se standardními metrickými předponami yokto, zepto, atto, femto, piko, nano, mikro, mili, centi, deci, deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta a yotta. Zkratky jednotek lze také používat se zkratkami předpon y, z, a, f, p, n, µ, m, c, d, da, h, k, M, G, T, P, E, Z a Y. Můžete například použít „km“ místo „kilometr“ a „GB“ místo „gigabajt“.

Kteroukoli jednotku délky lze také zkombinovat s jednotkou času ke stanovení jednotky rychlosti, například „light-years per day“ (světelné roky za den).

Výběr barvy

Pomocí nástroje Výběru barvy můžete zvolit barvu nebo převést kód barvy na jiný. Lze například převést hexadecimální kódy na kódy RGB.

 • Zadejte kód barvy do vyhledávacího pole na adrese google.com.
 • Vyhledejte výraz výběr barvy.
Možné typy převodů

Kódy barev lze převádět z následujících formátů:

 • Hex
 • RGB
 • Pantone

Kódy barev lze převádět do následujících formátů:

 • Hex
 • RGB
 • HSV
 • HSL
 • CMYK

Kódy barev, které lze vyhledávat

Barvy lze vyhledávat pomocí následujících kódů:

 • rgb (255, 255, 255)
 • rgb 255 255 255
 • #f0f0f0
 • color f0f0f0
 • pantone 214 u
 • pms 200 c

Výběr barvy se nezobrazuje

Pokud se vyhledaná barva nezobrazuje, možná jste její kód nezadali správně. Zkuste vyhledat platný kód barvy v některém z formátů, které jsou uvedeny v seznamu „Kódy barev, které lze vyhledávat“.

Poznámka: Některé prohlížeče nástroj Výběr barvy nepodporují.

Odeslání zpětné vazby

Pokud se vám zobrazí nesprávná odpověď nebo chcete požádat o nový typ výpočtu, klikněte ve spodní části stránky na Odeslat zpětnou vazbu.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
100334
false
false