ค้นหาภาพที่นำไปใช้ได้ฟรี

เมื่อค้นหาใน Google คุณจะสามารถกรองผลการค้นหาเพื่อหารูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความที่คุณมีสิทธิ์นำไปใช้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงชื่อ "สิทธิ์ในการใช้งาน" ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณสามารถใช้ แชร์ หรือแก้ไขสิ่งที่คุณพบทางออนไลน์ได้

ค้นหารูปภาพ ข้อความ และวิดีโอที่คุณสามารถนำมาใช้ใหม่

  1. ไปที่การค้นหารูปภาพขั้นสูงสำหรับรูปภาพ หรือการค้นหาขั้นสูงสำหรับสิ่งอื่นๆ
  2. ในช่อง "ทุกคำเหล่านี้" ให้พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา
  3. ในส่วน "สิทธิ์ในการใช้งาน" ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกประเภทใบอนุญาตที่คุณต้องการสำหรับเนื้อหา
  4. เลือกการค้นหาขั้นสูง

หมายเหตุ: ก่อนการนำเนื้อหามาใช้ใหม่ โปรดตรวจสอบว่าใบอนุญาตของเนื้อหานั้นถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบข้อกำหนดของการนำมาใช้ใหม่ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตอาจกำหนดให้คุณต้องให้เครดิตผู้สร้างรูปภาพเมื่อคุณใช้รูปภาพนั้น Google ไม่สามารถบอกได้ว่าป้ายกำกับของใบอนุญาตนั้นถูกต้องตามกฎหมายไหม เราจึงไม่ทราบว่าเนื้อหานั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ประเภทของสิทธิ์ในการใช้งาน

  • สามารถใช้หรือแชร์ได้อย่างอิสระ: อนุญาตให้คุณคัดลอกหรือนำเนื้อหาไปเผยแพร่ซ้ำได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้น
  • สามารถใช้ แชร์ หรือแก้ไขได้อย่างอิสระ: อนุญาตให้คุณคัดลอก แก้ไข หรือนำเนื้อหาไปเผยแพร่ซ้ำได้ตามวิธีที่ระบุในใบอนุญาต
  • สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์: หากคุณต้องการนำเนื้อหาไปใช้งานในเชิงพานิชย์ โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกตัวเลือกที่มีคำว่า "ในเชิงพานิชย์"

สิทธิ์ในการใช้งานทำงานอย่างไร

สิทธิ์ในการใช้งานช่วยให้คุณพบเนื้อหาที่คุณสามารถใช้เพื่อการอื่น นอกเหนือจากการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ เจ้าของเว็บไซต์สามารถใช้ใบอนุญาตเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าสามารถนำเนื้อหาในเว็บไซต์ของตนไปใช้งานซ้ำได้ไหมและจะใช้ได้อย่างไร

ตัวกรองสิทธิ์ในการใช้งานในการค้นหาขั้นสูงจะแสดงเนื้อหาที่มีป้ายกำกับว่าครีเอทีฟคอมมอนส์ หรือใบอนุญาตอื่นที่คล้ายกัน หรืออยู่ในโดเมนสาธารณะ สำหรับรูปภาพ ตัวกรองสิทธิ์ในการใช้งานจะแสดงรูปภาพที่มีป้ายกำกับว่าใบอนุญาต GNU Free Documentation ด้วย

รายงานสิทธิ์ในการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

หากคุณพบเนื้อหาที่มีสิทธิ์ในการใช้งานที่ไม่ถูกต้องในผลการค้นหา โปรดแจ้งให้เราทราบในฟอรัม Google Search

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร