Vyhľadanie opätovne použiteľných obrázkov na Googli

Vo Vyhľadávaní Google môžete filtrovať svoje výsledky tak, aby ste našli obrázky, videá alebo texty, ktoré je povolené používať. Nájdete ich pomocou filtra Rozšíreného vyhľadávania s názvom „práva na používanie“, ktorý vás informuje o tom, či môžete použiť, zdieľať alebo upraviť obsah, ktorý nájdete online.

Vyhľadanie opätovne použiteľných obrázkov, textov a videí

  1. Ak chcete nájsť obrázky, prejdite na stránku Rozšírené vyhľadávanie obrázkov. Ak hľadáte čokoľvek iné, prejdite na stránku Rozšírené vyhľadávanie.
  2. V poli „všetky tieto slová“ zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
  3. Posuňte zobrazenie nadol na sekciu „práva na používanie“.
  4. V rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný druh licencie, ktorým má vyhľadávaný obsah disponovať.
  5. Kliknite na tlačidlo Rozšírené vyhľadávanie.

Skôr ako nájdený obsah použijete, overte, či je licencia legitímna, a tiež si v nej prečítajte konkrétne podmienky opätovného použitia obsahu. Mnoho licencií napríklad vyžaduje, aby ste pri opätovnom použití obrázka uviedli meno jeho autora. Google nedokáže zistiť, či je licenčný štítok legitímny, a preto ani netvrdí, že obsah je skutočne alebo právoplatne licencovaný.

Rôzny typy práv na používanie

  • Bezplatné použitie alebo zdieľanie: Vaše výsledky budú zahrnovať iba obsah, ktorý je označený buď ako voľné dielo, alebo ktorý disponuje licenciou umožňujúcou kopírovanie alebo opätovnú distribúciu obsahu za predpokladu, že zostane v nezmenenej podobe.
  • Bezplatné použitie, zdieľanie alebo úprava: Vaše výsledky budú obsahovať iba obsah označený licenciou umožňujúcou kopírovanie, úpravu a opätovnú distribúciu spôsobmi, ktoré sú v nej presne stanovené.
  • Komerčne: Ak hľadáte obsah na komerčné využitie, nezabudnite vybrať príslušnú možnosť obsahujúcu výraz „komerčne“.

Ako fungujú práva na použitie

Internet môžu prehliadať všetci. Práva na používanie sú však dôležité v prípade, že hľadáte obsah, ktorý môžete stiahnuť a použiť nad alebo mimo rámec pravidiel pre oprávnené využitie. Vlastníci webov môžu používať licencie, prostredníctvom ktorých vás informujú, či a akým spôsobom môže byť obsah na ich stránkach opätovne použitý.

Filter práv na používanie v Rozšírenom vyhľadávaní vám zobrazí obsah označený štítkom Creative Commons alebo podobnou licenciou, prípadne taký, ktorý je voľným dielom. Pri vyhľadávaní obrázkov vám filter práv na používanie tiež zobrazí obrázky označené licenciou GNU Free Documentation.

Nahlásenie nesprávnych práv na používanie

Ak vo výsledkoch vyhľadávania nájdete obsah s nesprávnymi právami na používanie, oznámte nám to vo Fóre Vyhľadávania Google.