Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm hình ảnh bạn có thể sử dụng và chia sẻ

Khi tìm kiếm trên Google, bạn có thể lọc kết quả để tìm hình ảnh có giấy phép cho phép sử dụng lại.

Lưu ý quan trọng: Hình ảnh có thể có bản quyền. Tìm hiểu cách tìm nội dung bạn có thể sử dụng lại ở bên dưới.

Xem giấy phép và điều khoản về việc sử dụng lại

Trước khi sử dụng lại nội dung, bạn hãy kiểm tra để đảm bảo giấy phép của nội dung đó là hợp pháp, cũng như tham khảo các điều khoản chi tiết về việc sử dụng lại. Ví dụ: giấy phép có thể yêu cầu bạn ghi công tác giả khi sử dụng một hình ảnh.

Bạn nên:

 • Sử dụng bộ lọc "Quyền sử dụng" để tìm hình ảnh có thông tin giấy phép kèm theo. Google lọc hình ảnh theo giấy phép dựa trên thông tin do các trang web lưu trữ hình ảnh đó hoặc nhà cung cấp hình ảnh đó cung cấp.
 • Luôn xác nhận thông tin về giấy phép của hình ảnh. Bạn có thể truy cập vào đường liên kết "Thông tin về giấy phép" và kiểm tra tính chính xác về thông tin của nhà cung cấp giấy phép cũng như trang web lưu trữ hình ảnh.

Tìm hình ảnh có thông tin về cách sử dụng lại hình ảnh đó

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào images.google.com.
 2. Tìm một hình ảnh.
 3. Để thu hẹp kết quả tìm kiếm và lọc ra những hình ảnh có thông tin về giấy phép, bên dưới hộp tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Lọc Filter sau đó Quyền sử dụng sau đó chọn một loại giấy phép.
 4. Nhấn vào hình ảnh bạn muốn.
 5. Để tìm thông tin về cách cấp phép và sử dụng hình ảnh, hãy nhấn vào mục Thông tin về giấy phép bên dưới hình ảnh đó.

Chia sẻ hình ảnh

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập images.google.com.
 2. Tìm một hình ảnh.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chia sẻ Chia sẻ.

Các loại quyền sử dụng

Ở mỗi lượt sử dụng bộ lọc “Quyền sử dụng”, bạn có thể giới hạn kết quả để lọc ra những hình ảnh có kèm thông tin về giấy phép, bao gồm cách bạn có thể cấp phép và sử dụng hình ảnh.

Để tìm thông tin về giấy phép: Chọn một hình ảnh, rồi chọn Thông tin về giấy phép bên dưới hình ảnh đó. Tốt nhất là bạn nên luôn xem xét các yêu cầu cấp phép của những hình ảnh bạn muốn sử dụng.

 • Giấy phép Creative Commons: Những hình ảnh này thường miễn phí sử dụng, nhưng bạn phải ghi công tác giả. Hình ảnh có giấy phép Creative Commons cũng có thể có giới hạn về cách thức hoặc bối cảnh mà bạn có thể sử dụng. Ví dụ: giấy phép của một hình ảnh có thể cho biết rằng bạn không được sửa đổi hoặc sử dụng hình ảnh đó cho mục đích thương mại.
 • Giấy phép thương mại hoặc giấy phép khác: Những hình ảnh này có các loại giấy phép khác (ngoài giấy phép Creative Commons) và có thể là của các trang web không tính phí hoặc trang web thương mại có yêu cầu trả phí.

Cách các quyền sử dụng được áp dụng

Quyền sử dụng giúp bạn tìm thấy nội dung mà bạn có thể dùng trong những trường hợp vượt quá phạm vi sử dụng hợp lý. Chủ sở hữu trang web có thể sử dụng giấy phép để cho biết bạn có quyền sử dụng lại nội dung trên trang web của họ hay không, cũng như cách thức sử dụng.

Báo cáo quyền sử dụng không chính xác

Để khiếu nại về hành vi sử dụng sai cách bản quyền của bạn, hãy xem các yêu cầu đối với thông báo vi phạm bản quyền hoặc gửi đơn khiếu nại.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính