ค้นหารูปภาพที่นำมาใช้และแชร์ได้

เมื่อค้นหาโดยใช้ Google Search คุณจะกรองผลการค้นหารูปภาพที่มีใบอนุญาตสําหรับการใช้งานซ้ำได้

สำคัญ: รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์ ดูวิธีค้นหาเนื้อหาที่คุณนําไปใช้งานซ้ำได้ด้านล่าง

ตรวจสอบใบอนุญาตและข้อกำหนดในการนำมาใช้ซ้ำ

ก่อนการนำเนื้อหามาใช้ซ้ำ โปรดตรวจสอบว่าใบอนุญาตของเนื้อหานั้นถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบข้อกำหนดในการนำมาใช้ซ้ำให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตอาจกำหนดให้คุณต้องให้เครดิตผู้สร้างรูปภาพเมื่อคุณใช้รูปภาพนั้น

เราขอแนะนำให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้

 • ใช้ตัวกรอง "สิทธิในการใช้งาน" เพื่อค้นหารูปภาพที่มีข้อมูลใบอนุญาตแนบอยู่ Google จะกรองรูปภาพตามใบอนุญาตโดยอิงจากข้อมูลที่ให้ไว้โดยเว็บไซต์ที่โฮสต์รูปภาพเหล่านั้นหรือโดยผู้ให้บริการรูปภาพ
 • ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตของรูปภาพทุกครั้ง โปรดเปิดลิงก์ "รายละเอียดใบอนุญาต" และตรวจสอบความถูกต้องกับทั้งผู้ให้บริการใบอนุญาตและเว็บไซต์ที่โฮสต์รูปภาพนั้น

ค้นหารูปภาพที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้รูปภาพเหล่านั้นซ้ำ

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้ไปที่ images.google.com
 2. ค้นหารูปภาพ
 3. เลื่อนไปที่ “สิทธิในการใช้งาน” ในแถบเครื่องมือใต้ช่องค้นหา 
 4. หากต้องการจำกัดผลการค้นหาให้แสดงเฉพาะรูปภาพที่มีข้อมูลใบอนุญาตพร้อมใช้งาน ให้แตะสิทธิในการใช้งาน จากนั้น เลือกประเภทใบอนุญาต ดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสิทธิในการใช้งาน
 5. แตะรูปภาพที่ต้องการ
 6. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีออกใบอนุญาตและใช้รูปภาพ ให้แตะรายละเอียดใบอนุญาตใต้รูปภาพ

แชร์รูปภาพ

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้ไปที่ images.google.com
 2. ค้นหารูปภาพ
 3. แตะรูปภาพค้างไว้
 4. แตะ "แชร์" แชร์

ประเภทของสิทธิในการใช้งาน

สําหรับตัวกรอง "สิทธิในการใช้งาน" แต่ละรายการ คุณจะจำกัดผลการค้นหาให้แสดงเฉพาะรูปภาพที่มีรายละเอียดใบอนุญาตแนบอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงวิธีออกใบอนุญาตและใช้รูปภาพ

หากต้องการดูรายละเอียดใบอนุญาต ให้เลือกรูปภาพ จากนั้นเลือกรายละเอียดใบอนุญาตใต้รูปภาพ เราขอแนะนําให้อ่านข้อกำหนดในการอนุญาตให้ใช้สิทธิของรูปภาพที่ต้องการใช้ทุกครั้ง

 • สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License): โดยปกติแล้วจะใช้รูปภาพเหล่านี้ได้ฟรีแต่ต้องให้เครดิต และอาจมีข้อจํากัดเกี่ยวกับวิธีใช้หรือบริบทในการใช้รูปภาพเหล่านี้ด้วย เช่น ใบอนุญาตของรูปภาพอาจระบุว่าคุณจะแก้ไขหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้
 • ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์หรือใบอนุญาตอื่นๆ: รูปภาพเหล่านี้มีใบอนุญาตที่ไม่ใช่สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License) และอาจมาจากเว็บไซต์ฟรีหรือเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ที่ต้องชําระเงิน

สิทธิในการใช้งานทำงานอย่างไร

สิทธิในการใช้งานช่วยในการค้นหาเนื้อหาที่คุณจะใช้นอกเหนือจากการใช้งานที่เหมาะสมได้ เจ้าของเว็บไซต์จะใช้ใบอนุญาตเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ของตนไปใช้งานซ้ำได้หรือไม่รวมถึงวิธีนำไปใช้ซ้ำ

รายงานสิทธิในการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

สําหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธิ์ในทางที่ผิด โปรดอ่านข้อกําหนดในการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือยื่นการร้องเรียน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร