Pronalaženje slika za daljnju upotrebu

Prilikom pretraživanja na Googleu možete filtrirati rezultate da biste pronašli slike, videozapise ili tekstove koje možete slobodno upotrijebiti. U tu svrhu upotrijebite filtar naprednog pretraživanja "prava korištenja" koji vas obavještava o tome kada možete upotrijebiti, dijeliti ili izmijeniti nešto što pronađete online.

Pronalaženje slika, teksta i videozapisa koje možete ponovo upotrijebiti

  1. Otvorite Napredno pretraživanje slika za slike ili Napredno pretraživanje za druge sadržaje.
  2. U okviru "sve ove riječi" upišite ono što želite potražiti.
  3. U odjeljku "Prava korištenja" na padajućem izborniku odaberite koju vrstu licence želite za sadržaj.
  4. Odaberite Napredno pretraživanje.

Napomena: prije ponovne upotrebe sadržaja provjerite je li licenca legitimna, kao i točne uvjete ponovne upotrebe. Na primjer, licenca može zahtijevati da navedete autora slike koju želite upotrijebiti. Google ne može reći je li oznaka licence legitimna, pa ne znamo je li sadržaj licenciran u skladu sa zakonom.

Vrste prava korištenja

  • Slobodna upotreba ili dijeljenje: omogućuje kopiranje ili ponovnu distribuciju sadržaja pod uvjetom da se sadržaj ne mijenja.
  • Slobodna upotreba, dijeljenje ili mijenjanje: omogućuje kopiranje, izmjenu ili ponovnu distribuciju na načine navedene u licenci.
  • Komercijalne svrhe: ako želite sadržaj koji možete upotrijebiti u komercijalne svrhe, svakako odaberite opciju koja sadrži riječ "komercijalne svrhe".

Funkcioniranje prava korištenja

Uz prava korištenja lakše ćete pronaći sadržaj koji možete upotrijebiti izvan granica upotrebe u opravdane svrhe. Vlasnici web-lokacija pomoću licenci mogu obavijestiti druge o tome mogu li i na koji način ponovo upotrijebiti sadržaj koji se nalazi na njihovim web-lokacijama.

Filtar prava korištenja u naprednom pretraživanju prikazuje sadržaj koji je označen licencom Creative Commons ili sličnom licencom, odnosno onaj koji se nalazi u javnoj domeni. U slučaju slika filtar prava korištenja prikazuje i one slike koje su označene GNU licencom za slobodnu dokumentaciju.

Prijava neodgovarajućih prava korištenja

Ako u rezultatima pretraživanja pronađete sadržaj s pogrešnim pravima korištenja, obavijestite nas o tome na forumu Google pretraživanja.