חיפוש באמצעות כתב יד

אפשר לכתוב את מונחי החיפוש באמצעות האצבע, במקום להקליד את המילים במקלדת. תוך כדי כתיבה, כתב היד יוחלף באותיות דפוס בתיבת החיפוש. 

הזן את החיפושים שלך בכתיבה ידנית

הפעלה או השבתה של התכונה 'כתב יד'

 1. בטלפון או בטאבלט, עוברים לדף הגדרות חיפוש
 2. עוברים לקטע כתב יד.
  • כדי להפעיל את 'כתב יד', מקישים על הפעלה
  • כדי לכבות את 'כתב יד', מקישים על השבתה.
 3. בתחתית הדף, מקישים על שמירה.

חשוב לשים לב: ייתכן שיהיה צורך לרענן את הדפדפן כדי לראות את השינויים.

כיצד לבצע חיפוש באמצעות 'כתב יד'

 1. כאשר 'כתב יד' מופעל, נכנסים לאתר google.com במכשיר הנייד.
 2. בפינה השמאלית התחתונה של המסך, מקישים על 'כתב יד' .
 3. בעזרת האצבע, מתחילים לכתוב את מונחי החיפוש במקום כלשהו במסך. תוך כדי כתיבה, כתב היד יוחלף באותיות דפוס בתיבת החיפוש.
 4. מקישים על סמל החיפוש חיפוש.

טיפים וטריקים

 • מחיקת אותיות: בתחתית הדף, מקישים על 'מחיקה' .
 • התחלה מחדש: בתיבת החיפוש, מקישים על 'ניקוי' נקה.
 • הבהרת תווים: כשמקלידים תו שעלול להיראות כתו אחר, כגון 0 (המספר) ו-O (האות), עשויה להופיע רשימת אפשרויות בתחתית המסך.
 • שימוש בחיזויים: כדי לחסוך לכם זמן, במהלך ההקלדה עשויה להופיע בתיבת החיפוש רשימה של מונחי חיפוש חזויים. הקשה על אחד מהם תחפש את המונח הזה. כדי לבצע חיפוש קשור, מקישים על סמל החץ .
 • הוספת סמלים: נסו להשתמש בסמלים ובתווים מיוחדים כמו +, @, & ו-$.

זמינות

ניתן להשתמש ב'כתב יד' במכשירים הבאים:

 • טלפונים עם מערכת Android 2.3 ומעלה
 • טאבלטים עם מערכת Android 4.0 ומעלה