חיפוש באמצעות כתב יד

תוכל לכתוב את מונחי החיפוש באמצעות האצבע, במקום להקליד את המילים במקלדת. תוך כדי כתיבה, כתב היד יוחלף באותיות דפוס בתיבת החיפוש. 

הזן את החיפושים שלך בכתיבה ידנית

הפעלה או השבתה של התכונה 'כתב יד'

 1. דרך הטלפון או הטאבלט עוברים אל הדף הגדרות חיפוש
 2. עוברים לקטע כתב יד.
  • כדי להפעיל את 'כתב יד', הקש על הפעל
  • כדי לכבות את 'כתב יד', הקש על השבת.
 3. בתחתית הדף, מקישים על שמירה.

שים לב: ייתכן שתצטרך לרענן את הדפדפן כדי לראות את השינויים שביצעת.

כיצד לבצע חיפוש באמצעות 'כתב יד'

 1. כאשר 'כתב יד' מופעל, עוברים אל google.com בנייד.
 2. בפינה השמאלית התחתונה של המסך, מקישים על סמל כתב היד .
 3. בעזרת האצבע, התחל לכתוב את מונחי החיפוש במקום כלשהו במסך. תוך כדי כתיבה, כתב היד יוחלף באותיות דפוס בתיבת החיפוש.
 4. מקישים על סמל החיפוש חיפוש.

טיפים וטריקים

 • מחיקת אותיות: בתחתית הדף, מקישים על סמל המחיקה .
 • התחלה מחדש: בתיבת החיפוש, מקישים על סמל הניקוי נקה.
 • הבהרת משמעות תווים: כשאתם מקלידים תו שעלול להיראות כמו תו אחר, למשל 0 (המספר) ו-O (האות), ייתכן שתוצג רשימת אפשרויות בתחתית המסך.
 • שימוש בחיזויים: כדי לחסוך זמן, בזמן ההקלדה עשויה להופיע בתיבת החיפוש רשימה של מונחי חיפוש חזויים. הקשה על אחד מהם תחפש את המונח הזה. כדי לבצע חיפוש קשור מקישים על סמל החץ .
 • הוספת סמלים: אפשר להשתמש בסמלים ובתווים מיוחדים כמו +, @, & ו-$.

זמינות

ניתן להשתמש ב'כתב יד' במכשירים הבאים:

 • טלפונים עם מערכת Android 2.3 ומעלה
 • טאבלטים עם מערכת Android 4.0 ומעלה