Χρήση της λειτουργίας Χειρόγραφο για αναζήτηση

Μπορείτε να γράψετε τους όρους αναζήτησης με το δάχτυλό σας, αντί να πληκτρολογείτε τις λέξεις στο πληκτρολόγιο. Καθώς γράφετε, το χειρόγραφο κείμενο μετατρέπεται σε λέξεις στο πλαίσιο αναζήτησης. 

Διαθεσιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Χειρόγραφο στις εξής συσκευές:

 • Τηλέφωνα με Android 2.3 και νεότερες εκδόσεις
 • Tablet με Android 4.0 και νεότερες εκδόσεις

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Χειρόγραφου

 1. Από το τηλέφωνο ή το tablet, επισκεφτείτε τη σελίδα Ρυθμίσεις αναζήτησης
 2. Μεταβείτε στην ενότητα Χειρόγραφο.
  • Για να ενεργοποιήσετε το Χειρόγραφο, πατήστε Ενεργοποίηση
  • Για να απενεργοποιήσετε το Χειρόγραφο, πατήστε Απενεργοποίηση.
 3. Στο κάτω μέρος της σελίδας, πατήστε Αποθήκευση.

Συμβουλή: Για να βρείτε τις αλλαγές σας, ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησης.

Πώς γίνεται η αναζήτηση με τη λειτουργία Χειρόγραφο

 1. Όταν το Χειρόγραφο είναι ενεργοποιημένο, επισκεφτείτε τον ιστότοπο google.com στην κινητή συσκευή σας.
 2. Κάτω δεξιά, πατήστε Χειρόγραφο.
 3. Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να γράψετε τους όρους αναζήτησης σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. 
  • Καθώς γράφετε, το χειρόγραφο κείμενο μετατρέπεται σε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης.
 4. Πατήστε Αναζήτηση Αναζήτηση.
 

Συμβουλές και κόλπα

 • Διαγραφή γραμμάτων: Στο κάτω μέρος της σελίδας, πατήστε Διαγραφή Διαγραφή.
 • Έναρξη από την αρχή: Στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε Εκκαθάριση Διαγραφή.
 • Διευκρίνιση χαρακτήρων: Όταν πληκτρολογείτε έναν χαρακτήρα ο οποίος ενδεχομένως συγχέεται με κάποιον άλλον χαρακτήρα, όπως το μηδέν (ο αριθμός) και το Ο (γράμμα), μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών στο κάτω μέρος της οθόνης.
 • Χρήση προβλέψεων: Καθώς γράφετε, προκειμένου να κερδίσετε χρόνο, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα προβλέψιμων όρων αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης. Πατήστε μια πρόβλεψη, για να αναζητήσετε τον συγκεκριμένο όρο. Για να εξερευνήσετε μια σχετική αναζήτηση, πατήστε το βέλος.
 • Συμπερίληψη συμβόλων: Δοκιμάστε σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες, όπως +, @, & και $.
Android iPhone και iPad
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false