Thay đổi chế độ cài đặt Google Tìm kiếm trên trình duyệt

Khi tìm kiếm trên một trình duyệt, chẳng hạn như Chrome hoặc Firefox, bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt Google Tìm kiếm. Các tùy chọn cài đặt bao gồm Tìm kiếm an toàn, tự động phát video, thông tin vị trí và nhiều tùy chọn khác.

Chế độ cài đặt ứng dụng Google của bạn khác với chế độ cài đặt khi tìm kiếm bằng trình duyệt. Hãy tìm hiểu cách thay đổi các tùy chọn cài đặt của ứng dụng Google.

Thay đổi chế độ cài đặt việc tìm kiếm

Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google khi lưu tùy chọn cài đặt, thì tùy chọn cài đặt của bạn sẽ giống nhau trong mọi trình duyệt bạn đã đăng nhập.

  1. Trên máy tính, hãy chuyển đến phần Cài đặt tìm kiếm.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm ảnh hồ sơ cho Tài khoản Google của bạn để đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
    • Nếu bạn thấy nút "Đăng nhập", tức là bạn chưa đăng nhập.
  3. Chọn tùy chọn cài đặt tìm kiếm của bạn.
  4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào phần Lưu.

Những tùy chọn cài đặt bạn có thể thay đổi

Các tùy chọn cài đặt mà bạn nhìn thấy sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng máy tính, máy tính bảng hay điện thoại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?