Thay đổi tùy chọn cài đặt Google Tìm kiếm trên trình duyệt

Khi tìm kiếm trên trình duyệt, như Chrome hoặc Firefox, bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt Google Tìm kiếm. Các tùy chọn cài đặt bao gồm Tìm kiếm an toàn, tự động phát video, vị trí và các tùy chọn khác.

Tùy chọn cài đặt ứng dụng Google của bạn khác với tùy chọn cài đặt để tìm kiếm bằng trình duyệt. Hãy tìm hiểu cách thay đổi các tùy chọn cài đặt của ứng dụng Google.

Thay đổi tùy chọn cài đặt tìm kiếm

Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google khi lưu tùy chọn cài đặt, thì tùy chọn cài đặt của bạn sẽ giống nhau trong mọi trình duyệt bạn đã đăng nhập.

  1. Chuyển tới trang Cài đặt tìm kiếm.
  2. Kiểm tra để đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google.
    Mẹo: Ở trên cùng bên phải, nếu bạn thấy nút "Đăng nhập" màu lam, điều đó có nghĩa là bạn chưa đăng nhập.
  3. Chọn tùy chọn cài đặt tìm kiếm của bạn.
  4. Ở cuối trang, nhấp vào Lưu.

Những tùy chọn cài đặt bạn có thể thay đổi

Các tùy chọn cài đặt mà bạn nhìn thấy sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng máy tính, máy tính bảng hay điện thoại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?