ปรับแต่งการค้นหาเว็บ

คุณใช้สัญลักษณ์หรือคำในการค้นหาเพื่อทำให้ผลการค้นหาแม่นยำขึ้นได้

  • โดยปกติ Google Search จะไม่สนใจเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโอเปอเรเตอร์การค้นหา
  • อย่าใส่เว้นวรรคระหว่างสัญลักษณ์หรือคำและข้อความค้นหา เช่น การค้นหา site:nytimes.com จะใช้ได้ แต่ site: nytimes.com จะใช้ไม่ได้

เทคนิคการค้นหาทั่วไป

ค้นหาโซเชียลมีเดีย

ใส่ @ ไว้หน้าคำเพื่อค้นหาโซเชียลมีเดีย เช่น @twitter

ค้นหาราคา

ใส่ ไว้หน้าตัวเลข เช่น กล้องถ่ายรูป $400

ค้นหาแฮชแท็ก

ใส่ ไว้หน้าคำ เช่น #throwbackthursday

ยกเว้นคำออกจากการค้นหา

ใส่ - ไว้หน้าคำที่คุณต้องการยกเว้น เช่น ความเร็วของจากัวร์ -รถยนต์

ค้นหาคำที่ตรงกันทุกประการ

ใส่คำหรือข้อความไว้ในอัญประกาศ เช่น "ตึกที่สูงที่สุด"

ค้นหาภายในช่วงตัวเลข

ใส่ .. ระหว่างตัวเลข 2 จำนวน เช่น กล้องถ่ายรูป $50..$100

รวมการค้นหา

ใส่ "OR" ไว้ระหว่างคำค้นหาแต่ละรายการ เช่น มาราธอน OR วิ่งแข่ง

ค้นหาเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

ใส่ "site:" ไว้หน้าเว็บไซต์หรือโดเมน เช่น site:youtube.com หรือ site:.gov

ค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ "related:" ไว้หน้าที่อยู่เว็บที่คุณรู้จักอยู่แล้ว เช่น related:time.com

ดูเวอร์ชันที่แคชไว้ของ Google สำหรับเว็บไซต์

ใส่ "cache:" ไว้หน้าที่อยู่เว็บไซต์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร