Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Hỗ trợ tiếp cận trong Google Tìm kiếm

Sau khi bạn tìm kiếm, trang kết quả sẽ được sắp xếp để bạn có thể dễ dàng điều hướng trên trang bằng công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình và bàn phím.

Sử dụng các đường liên kết hỗ trợ tiếp cận trên trang kết quả

Trên máy tính, bạn có thể thấy 3 đường liên kết hỗ trợ tiếp cận ở đầu trang kết quả tìm kiếm:

 • Chuyển ngay đến phần nội dung chính: Chuyển đến mục nội dung đầu tiên trên trang, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo.
 • Hỗ trợ tiếp cận: Mở bài viết trợ giúp này.
 • Phản hồi về tính năng hỗ trợ tiếp cận: Mở một biểu mẫu để bạn có thể đưa ra ý kiến phản hồi về tính năng hỗ trợ tiếp cận trên Google Tìm kiếm. Nhập ý kiến phản hồi rồi chọn Gửi.

Cách chọn một đường liên kết hỗ trợ tiếp cận:

 • Nếu dùng bàn phím:
  1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tới được đường liên kết mong muốn.
  2. Nhấn phím Enter.
 • Nếu dùng trình đọc màn hình: Sử dụng các nút điều khiển điều hướng nhanh.

Điều hướng bằng tiêu đề của các phần

Để giúp bạn điều hướng bằng trình đọc màn hình, tiêu đề của các mục trên trang kết quả tìm kiếm đều được sắp xếp theo thứ bậc.

Trên máy tính

 • Tiêu đề cấp 1 (H1): Bao gồm các khu vực quan trọng trên trang, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm, quảng cáo và cách di chuyển trên trang.
 • Tiêu đề cấp 2 (H2): Bao gồm tên của các kết quả theo nhóm, chẳng hạn như "Kết quả thể thao" và "Video".
 • Tiêu đề cấp 3 (H3): Bao gồm tiêu đề của từng kết quả tìm kiếm riêng lẻ, tiêu đề quảng cáo và kết quả thu hẹp theo nhóm.

Trên điện thoại và máy tính bảng

 • Tiêu đề cấp 1 (H1): Biểu tượng của Google và một đường liên kết có tên "Google" trỏ đến trang chủ của Google.
 • Tiêu đề cấp 2 (H2): Tiêu đề H2 đầu tiên là kết quả tìm kiếm, tiêu đề thứ hai là quảng cáo.
 • Tiêu đề cấp 3 (H3): Bao gồm tiêu đề của từng kết quả tìm kiếm riêng lẻ và tiêu đề quảng cáo.

Tìm tùy chọn hỗ trợ tiếp cận khác

Để khám phá các giải pháp mới, chia sẻ mẹo về các dịch vụ của Google và thảo luận với những người dùng Google khác về các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ tiếp cận:

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8476600790637253526
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334