Hỗ trợ truy cập trong Google Tìm kiếm

Sau khi bạn tìm kiếm, chúng tôi sẽ sắp xếp trang kết quả tìm kiếm để bạn có thể dễ dàng điều hướng trang bằng các công nghệ hỗ trợ như trình đọc màn hình và chỉ bằng bàn phím.

Liên kết hỗ trợ truy cập trên trang kết quả tìm kiếm

Trên máy tính, bạn sẽ tìm thấy 3 liên kết hỗ trợ truy cập ở đầu trang kết quả tìm kiếm: Bỏ qua để đến phần nội dung chính, Trợ giúp về tính năng hỗ trợ truy cập, và Phản hồi về tính năng hỗ trợ truy cập.

  • Nếu dùng bàn phím: Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tới được liên kết mong muốn. Sau đó nhấn phím Enter.
  • Nếu dùng trình đọc màn hình: Sử dụng các tính năng điều hướng nhanh của trình đọc màn hình.

Bỏ qua để đến phần nội dung chính

Liên kết "Bỏ qua để đến phần nội dung chính" sẽ chuyển tới mục nội dung đầu tiên trên trang. Đây có thể là một kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo.

Trợ giúp về tính năng hỗ trợ truy cập

Liên kết "Trợ giúp về tính năng hỗ trợ truy cập" sẽ mở bài viết trợ giúp này.

Phản hồi về tính năng hỗ trợ truy cập

Liên kết "Phản hồi về tính năng hỗ trợ truy cập" sẽ mở một biểu mẫu với câu hỏi: "Bạn có phản hồi gì về trợ năng trên Google Tìm kiếm?" Nhập phản hồi của bạn và chọn Gửi

Tiêu đề mục

Để giúp bạn điều hướng bằng trình đọc màn hình, trang kết quả tìm kiếm có chứa thứ bậc của các tiêu đề mục.

Máy tính

  • Tiêu đề cấp 1 (H1): Các khu vực quan trọng của trang, như kết quả tìm kiếm, quảng cáo và cách di chuyển trong trang
  • Tiêu đề cấp 2 (H2): Tên của các kết quả theo nhóm, như "Kết quả thể thao" và "Video"
  • Tiêu đề cấp 3 (H3): Tiêu đề của kết quả tìm kiếm riêng lẻ và tiêu đề quảng cáo, cũng như tên của các kết quả theo nhóm trong các kết quả theo nhóm lớn hơn

Điện thoại và máy tính bảng

  • Tiêu đề cấp 1 (H1): Biểu trưng Google và đường dẫn liên kết có tên "Google" trỏ đến trang chủ Google.
  • Tiêu đề cấp 2 (H2): Tiêu đề H2 đầu tiên là kết quả tìm kiếm; tiêu đề thứ hai là quảng cáo
  • Tiêu đề cấp 3 (H3): Tiêu đề kết quả tìm kiếm riêng lẻ và tiêu đề quảng cáo

Hỗ trợ truy cập cho các sản phẩm khác của Google

Để khám phá các giải pháp mới, chia sẻ mẹo về cách sử dụng các dịch vụ của Google và thảo luận các vấn đề về hỗ trợ truy cập với những người dùng Google khác:

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?