การช่วยเหลือพิเศษใน Google Search

หลังจากที่คุณค้นหา ระบบจะจัดระเบียบหน้าผลการค้นหาเพื่อให้คุณไปยังส่วนต่างๆ ได้โดยง่ายด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์เท่านั้น

ลิงก์การช่วยเหลือพิเศษในหน้าผลการค้นหา

ในคอมพิวเตอร์ คุณจะเห็นลิงก์การช่วยเหลือพิเศษ 3 รายการที่ด้านบนของหน้าผลการค้นหา ได้แก่ ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ

  • เมื่อใช้แป้นพิมพ์: กดแป้น Tab จนกว่าจะถึงลิงก์ที่ต้องการ จากนั้นกดแป้น Enter
  • เมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ: ใช้ตัวควบคุมการนำทางด่วนของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ลิงก์ "ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก" จะนำไปยังเนื้อหารายการแรกในหน้าเว็บ ซึ่งอาจเป็นผลการค้นหาหรือโฆษณาก็ได้

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ

ลิงก์ "ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ" จะเปิดบทความช่วยเหลือนี้ขึ้นมา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ

ลิงก์ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ" จะเปิดฟอร์มที่ถามว่า "คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษใน Google Search" ให้ป้อนความคิดเห็นแล้วเลือกส่ง 

ส่วนหัว

หน้าผลการค้นหาจะมีส่วนหัวเป็นลำดับชั้นต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณไปยังส่วนต่างๆ ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ในคอมพิวเตอร์

  • ส่วนหัวระดับ 1 (H1): ส่วนสำคัญของหน้าเว็บ เช่น ผลการค้นหา โฆษณา และวิธีไปยังส่วนต่างๆ
  • ส่วนหัวระดับ 2 (H2): ชื่อของผลการค้นหาตามการจัดกลุ่ม เช่น "ผลการค้นหากีฬา" และ "วิดีโอ"
  • ส่วนหัวระดับ 3 (H3): ชื่อผลการค้นหาแต่ละรายการและชื่อโฆษณา รวมถึงชื่อของผลการค้นหาตามการจัดกลุ่มย่อยในผลการค้นหาตามการจัดกลุ่มที่ใหญ่กว่า

ในโทรศัพท์และแท็บเล็ต

  • ส่วนหัวระดับ 1 (H1): โลโก้ Google และลิงก์ชื่อ "Google" ที่นำไปยังหน้าแรกของ Google
  • ส่วนหัวระดับ 2 (H2): ส่วนหัว H2 อันแรกคือผลการค้นหา อันที่ 2 คือโฆษณา
  • ส่วนหัวระดับ 3 (H3): ชื่อผลการค้นหาและชื่อโฆษณาแต่ละรายการ

Accessibility ในผลิตภัณฑ์ของ Google

ค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา แชร์เคล็ดลับในการใช้บริการของ Google และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาด้านการช่วยเหลือพิเศษกับเพื่อนผู้ใช้ Google ได้โดยทำดังนี้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร