Dostupnosť vo Vyhľadávaní Google

Keď vyhľadáte určitý dopyt, stránka s výsledkami je usporiadaná tak, aby sa dala ľahko prechádzať pomocou asistenčných technológií, ako sú čítačky obrazovky a klávesnice.

Používanie odkazov dostupnosti na stránkach s výsledkami

V hornej časti stránky s výsledkami vyhľadávania v počítači nájdete tri odkazy dostupnosti:

 • Preskočiť na hlavný obsah: prejde na prvú položku obsahu na stránke, napríklad na výsledok vyhľadávania alebo reklamu.
 • Pomocník pre dostupnosť: otvorí tento článok pomocníka.
 • Spätná väzba k dostupnosti: otvorí formulár, pomocou ktorého môžete poskytnúť spätnú väzbu k dostupnosti vo Vyhľadávaní Google. Zadajte spätnú väzbu a vyberte Odoslať.

Výber odkazu dostupnosti:

 • Pomocou klávesnice:
  1. Stláčajte kláves Tab, kým neprejdete na požadovaný odkaz.
  2. Stlačte kláves Enter.
 • Pomocou čítačky obrazovky: použite ovládanie rýchlej navigácie.

Prechádzanie medzi nadpismi sekcií

Na stránke s výsledkami vyhľadávania dodržiavajú nadpisy sekcií určitú hierarchiu, ktorá vám pomôže navigovať pomocou čítačky obrazovky.

V počítači

 • 1. úroveň nadpisu (H1): zahrnuje časti stránky, napríklad výsledky vyhľadávania, reklamy a informácie o navigácii.
 • 2. úroveň nadpisu (H2): zahrnuje nadpisy zoskupených výsledkov, ako sú športové výsledky a videá.
 • 3. úroveň nadpisu (H3): zahrnuje nadpisy jednotlivých výsledkov vyhľadávania, nadpisy reklám a zúžené zoskupené výsledky.

V telefónoch a tabletoch

 • 1. úroveň nadpisu (H1): zahrnuje logo Google a odkaz Google odkazujúci na domovskú stránku Googlu.
 • 2. úroveň nadpisu (H2): prvý nadpis úrovne H2 je určený na výsledky vyhľadávania, druhý na reklamy.
 • 3. úroveň nadpisu (H3): zahrnuje jednotlivé nadpisy výsledkov vyhľadávania a nadpisy reklám.

Vyhľadanie ďalších možností dostupnosti

Ak chcete objaviť nové riešenia, zdieľať tipy týkajúce sa služieb Googlu a diskutovať o problémoch s dostupnosťou s ďalšími používateľmi Googlu:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
100334
false
false