Accessibility sa Google Search

Pagkatapos ng iyong paghahanap, inayos ang page ng mga resulta ng paghahanap para madali mo itong ma-navigate gamit ang assistive technology, tulad ng mga screen reader at keyboard-only.

Mga link ng accessibility sa mga page ng mga resulta ng paghahanap

Sa computer, makakakita ka ng tatlong link ng accessibility sa itaas ng page ng mga resulta ng paghahanap: Lumaktaw sa pangunahing content, Tulong sa accessibility, at Puna sa accessibility.

  • Gamit ang keyboard: Pindutin ang Tab key hanggang umabot ka sa link na gusto mo. Pagkatapos, pindutin ang Enter key.
  • Gamit ang screen reader: Gamitin ang mga control ng mabilis na pag-navigate ng iyong screen reader.

Lumaktaw sa pangunahing content

Ang link na "Lumaktaw sa pangunahing content" ay pumupunta sa unang item ng content sa page. Ito ay maaaring resulta ng paghahanap o isang ad.

Tulong sa accessibility

Ang link na "Tulong sa accessibility" ang nagbubukas sa artikulo ng tulong na ito.

Puna sa accessibility

Binubuksan ng link na "Puna sa accessibility" ang form na nagtatanong, "Anong puna ang mayroon ka para sa accessibility sa Google Search?"Ilagay ang iyong puna at piliin ang Ipadala

Mga heading ng seksyon

Para matulungan kang mag-navigate gamit ang isang screen reader, ang page ng mga resulta ng paghahanap ay may hierarchy ng mga heading ng seksyon.

Mga Computer

  • Heading level 1 (H1): Mga mahalagang bahagi ng page, tulad ng mga resulta ng paghahanap, ad, at kung paano lumibot
  • Heading level 2 (H2): Mga pangalan ng mga nakagrupong resulta, tulad ng "Mga resulta ng sports" at "Mga Video"
  • Heading level 3 (H3): Mga pamagat ng indibidwal na resulta ng paghahanap at pamagat ng ad, at pati mga pangalan ng mga nakagrupong resulta sa loob ng mga mas malaking nakagrupong resulta

Mga telepono at tablet

  • Heading level 1 (H1): Ang logo ng Google at isang link na may pangalang "Google" na tumutukoy sa home page ng Google.
  • Heading level 2 (H2): Ang unang H2 heading ay ang mga resulta ng paghahanap; ang ikalawa ay mga ad
  • Heading level 3 (H3): Mga indibidwal na pamagat ng resulta ng paghahanap at pamagat ng ad

Accessibility sa mga produkto ng Google

Makatuklas ng mga bagong solusyon, magbahagi ng mga tip gamit ang mga serbisyo ng Google, at magtalakay ng mga isyu sa accessibility kasama ang mga kapwa mo user ng Google: