دسترس‌پذیری در جستجوی Google

بعد از اینکه جستجو کردید، صفحه نتایج جستجو سازماندهی می‌شود تا بتوانید به‌راحتی آن را با فناوری یاری‌رسان (مانند صفحه‌خوان و فقط صفحه‌کلید) پیمایش کنید.

پیوندهای دسترس‌پذیری در صفحه‌های نتایج جستجو

در رایانه، ۳ پیوند دسترس‌پذیری را در بالای صفحه نتایج جستجو پیدا خواهید کرد: رد شدن و رفتن به محتوای اصلی، راهنمای دسترس‌پذیری و بازخورد دسترس‌پذیری.

  • با صفحه‌کلید: کلید Tab را فشار دهید تا به پیوند مورد نظرتان برسید. سپس کلید Enter را فشار دهید.
  • با صفحه‌خوان: از کنترل‌های پیمایش سریع صفحه‌خوان استفاده کنید.

رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پیوند «رد شدن و رفتن به محتوای اصلی»، به اولین مورد محتوا در صفحه می‌رود. این مورد ممکن است نتیجه جستجو یا آگهی باشد.

راهنمای دسترس‌پذیری

پیوند «راهنمای دسترس‌پذیری»، این مقاله راهنما را باز می‌کند.

بازخورد دسترس‌پذیری

پیوند «بازخورد دسترس‌پذیری»، فرمی را باز می‌کند که می‌پرسد «درباره دسترس‌پذیری در «جستجوی Google» چه بازخوردی دارید؟» بازخوردتان را وارد کنید و ارسال را انتخاب کنید. 

سرصفحه‌های بخش

برای کمک به پیمایش کردن شما با صفحه‌خوان، صفحه نتایج جستجو سلسله مراتبی از سرصفحه‌های بخش دارد.

رایانه

  • سطح ۱ سرصفحه (H1): قسمت‌های مهم صفحه، مانند نتایج جستجو و نحوه گشت زدن
  • سطح ۲ سرصفحه (H2): نام نتایج گروه‌بندی‌شده مانند «نتایج ورزشی» و «ویدیوها»
  • سطح ۳ سرصفحه (H3): عناوین نتایج جستجوی مجزا و عناوین آگهی و همچنین نام نتایج گروه‌بندی‌شده درون گروه نتایج بزرگ‌تر

تلفن و رایانه لوحی

  • سطح اول سرصفحه (H1): نشان‌واره Google و پیوندی با نام «Google» که به صفحه اصلی Google متصل است
  • سطح دوم سرصفحه ‏‎(H2)‎‏: نتایج جستجو، اولین سرصفحه H2 و آگهی‌ها، دومین سرصفحه H2 هستند
  • سطح سوم سرصفحه ‏‎(H3)‎‏: عناوین نتایج جستجوی مجزا و عناوین آگهی

دسترس‌پذیری در محصولات Google

برای پیدا کردن راه‌حل‌های جدید، هم‌رسانی نکته‌های استفاده از سرویس‌های Google و تبادلِ‌نظر درباره مشکلات دسترس‌پذیری با دیگر کاربران Google: