Informacje o Twojej lokalizacji i zarządzanie nimi podczas wyszukiwania w Google

Gdy szukasz czegoś w Google, np. korzystając z Map, wyszukiwarki lub Asystenta Google, używamy Twojej lokalizacji, aby wyświetlać bardziej przydatne wyniki. Jeśli na przykład szukasz kawiarni, prawdopodobnie zależy Ci, by była w pobliżu. Dane o Twojej lokalizacji pozwalają nam wyświetlać wyniki z okolicy, w której się znajdujesz, nawet gdy pominiesz tę informację w zapytaniu.

Lokalizacja jest ustalana na podstawie różnych źródeł, które razem pozwalają określić w przybliżeniu Twoje położenie. Możesz zmieniać ustawienia lokalizacji, gdy korzystasz z usług Google, i w ten sposób uzyskiwać odpowiednie wyniki wyszukiwania oraz zarządzać swoją prywatnością.

Jeśli przed zmianą ustawień chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa lokalizacja, poczytaj, jak Google określa lokalizację podczas wyszukiwania.

Jak aktualizować lokalizację, aby otrzymywać lepsze wyniki lokalne

Jeśli szukasz czegoś w pobliżu i nie widzisz lokalnych wyników wyszukiwania, wypróbuj te rozwiązania:

 • Dodaj swoją bieżącą lokalizację do wyszukiwania (na przykład wpisz kawiarnie w Krakowie).
 • Upewnij się, że urządzenie wysyła do Google swoją lokalizację podczas wyszukiwania. Aby zarządzać ustawieniami lokalizacji urządzenia, wykonaj czynności z sekcji poniżej.

Lepsze wyniki uzyskasz po zalogowaniu się na konto Google. Jeśli na przykład często wyszukujesz informacje w domu lub w pracy, ustaw lub zmień adres domowy bądź służbowy, aby pomóc Google wyświetlać lepsze wyniki dotyczące tych miejsc.

Zarządzanie ustawieniami lokalizacji urządzenia

Jeśli masz włączone ustawienia lokalizacji urządzenia oraz aplikacje i przeglądarka na to zezwalają, telefony i tablety mogą wysyłać informacje o lokalizacji do aplikacji i witryn. Możesz zdecydować, czy lokalizacja ma być wysyłana z Twojego urządzenia do aplikacji lub witryn (np. google.com), poprzez zmianę dostępu do lokalizacji.

Ważne: zanim zaczniesz zarządzać uprawnieniami aplikacji lub przeglądarki, sprawdź, czy lokalizacja urządzenia jest włączona na Twoim telefonie lub tablecie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami lokalizacji na urządzeniu z Androidem.

Zarządzanie dostępem do lokalizacji

Dla stron internetowych

Gdy wchodzisz na stronę w przeglądarce takiej jak Chrome, możesz włączyć lub wyłączyć dostęp do lokalizacji oddzielnie dla przeglądarki i witryn, które obsługują lokalizację (np. google.com).

Jeśli chcesz, aby dana witryna (np. google.com) miała dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia, włącz dostęp do lokalizacji zarówno dla przeglądarki, jak i witryny.

Włączanie i wyłączanie dostępu przeglądarki do lokalizacji

Możesz zdecydować, czy przeglądarka ma w ogóle korzystać z lokalizacji.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Lokalizacja a potem Uprawnienia aplikacji.
 3. Kliknij aplikację przeglądarki, np. Chrome.
 4. Wybierz dostęp do lokalizacji dla aplikacji przeglądarki: Zezwalaj lub Odmów.

Ważne: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 10 i nowszych. Dowiedz się, jak zarządzać uprawnieniami aplikacji, w tym lokalizacją, w starszych wersjach Androida.

Włączanie i wyłączanie dostępu witryny do lokalizacji

Jeśli Twoja przeglądarka może korzystać z dostępu do lokalizacji, określ, czy ma ona wysyłać informacje o lokalizacji do określonych witryn (np. google.com).

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz przeglądarkę i wejdź na google.pl.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij Więcej Więcej a potem Informacje Informacje a potem Ustawienia witryn.
 3. Aby wprowadzić zmianę, w sekcji „Uprawnienia” kliknij Dostęp do lokalizacji. Jeśli nie widzisz sekcji „Uprawnienia” lub „Dostęp do lokalizacji”, oznacza to, że witryna nie ma dostępu do lokalizacji.
 4. Kliknij Zezwalaj lub Zablokuj.

Dowiedz się więcej o zmienianiu uprawnień witryn w Chrome.

Ważne: czasami pobranie bieżącej lokalizacji urządzenia przez przeglądarkę może trochę potrwać. Aby szybko podawać wyniki wyszukiwania, google.pl może korzystać z lokalizacji Twojego urządzenia podczas ostatniego użycia Google. Ta lokalizacja jest przechowywana w pliku cookie, który traci ważność po 6 godzinach. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie.

Dla aplikacji

Jeśli wyszukujesz przy użyciu aplikacji, takiej jak aplikacja Google czy Mapy Google, możesz wybrać, czy ma ona korzystać z dostępu do lokalizacji na telefonie lub tablecie.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Lokalizacja a potem Uprawnienia aplikacji.
 3. Kliknij aplikację, której używasz do wyszukiwania, np. aplikację Google Wyszukiwarka Google lub Mapy Google Mapy.
 4. Wybierz dostęp do lokalizacji dla tej aplikacji: Zezwalaj lub Odmów.

Ważne: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 10 i nowszych. Dowiedz się, jak zarządzać uprawnieniami aplikacji, w tym lokalizacją, w starszych wersjach Androida.

Jak Google określa Twoją lokalizację podczas wyszukiwania

Gdy szukasz czegoś w Google, np. korzystając z Map, wyszukiwarki lub Asystenta Google, Twoja bieżąca lokalizacja jest ustalana na podstawie kilku źródeł, w zależności od ich dostępności. Te źródła, używane razem, pomagają określić, gdzie się znajdujesz:

Ważne: większością tych źródeł lokalizacji można zarządzać przy użyciu uprawnień urządzenia, ustawień konta lub innych ustawień. Dowiedz się więcej o tym, jak wybrane ustawienia wpływają na Twoją prywatność i lokalizację.

Źródła wykorzystywane do określania lokalizacji podczas wyszukiwania

Gdy wyszukujesz coś w Google, informacje o tym, na jakiej podstawie została ustalona Twoja przybliżona lokalizacja, znajdziesz na dole strony z wynikami.

Lokalizacja urządzenia

Wiele urządzeń, takich jak telefony czy komputery, może określać dokładną lokalizację. Ten rodzaj dokładnej lokalizacji przydaje się w aplikacjach, np. w Mapach Google, do wskazywania trasy lub uzyskiwania przydatnych wyników wyszukiwania w pobliżu. W niektórych przypadkach, gdy wyniki wyszukiwania zależą od tego, gdzie dokładnie się znajdujesz – np. w kawiarni, na przystanku autobusowym czy przy bankomacie – włączony dostęp do lokalizacji pozwala zwykle uzyskać bardziej przydatne informacje.

Aby zarządzać ustawieniami lokalizacji na urządzeniu i zdecydować, czy lokalizacja ma być dostępna podczas wyszukiwania, wykonaj czynności opisane wyżej. W zależności od urządzenia możesz zwykle włączać i wyłączać lokalizację dla poszczególnych aplikacji i stron oraz dla samego urządzenia.

Jeśli do uzyskania wyników wyszukiwania zostanie użyta lokalizacja urządzenia, na dole strony wyników wyszukiwania znajdziesz informację o pochodzeniu danych o lokalizacji Z Twojego urządzenia.

Ważne: czasami pobranie bieżącej lokalizacji urządzenia przez przeglądarkę może trochę potrwać. Aby szybko podawać wyniki wyszukiwania, google.pl może korzystać z lokalizacji Twojego urządzenia podczas ostatniego użycia Google. Ta lokalizacja jest przechowywana w pliku cookie, który traci ważność po 6 godzinach. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie.

Twój adres domowy lub służbowy z miejsc oznaczonych etykietą

Jeśli ustawisz adres domowy lub służbowy, będzie można ich używać do określania Twojej lokalizacji, gdy z dużym prawdopodobieństwem będziesz znajdować się w jednym z tych miejsc.

Adres domowy i służbowy możesz edytować oraz usunąć w Mapach Google.

Jeśli do uzyskania wyników wyszukiwania zostanie użyta lokalizacja miejsc oznaczonych etykietą, na dole strony wyników wyszukiwania znajdziesz informację o pochodzeniu danych o lokalizacji Z Twoich miejsc (dom) lub (praca).

Twoja historia lokalizacji

Gdy zalogujesz się na konto Google i włączysz historię lokalizacji, do ustalenia Twojej bieżącej lokalizacji będziemy mogli użyć ostatniej lokalizacji dowolnego z Twoich zalogowanych urządzeń. Jeśli na przykład zalogujesz się i będziesz korzystać z Map Google na komputerze, możesz zobaczyć swoją lokalizację na mapie ustaloną na podstawie lokalizacji telefonu sprzed kilku minut, nawet jeśli telefon nie był ostatnio używany. Jeśli wstrzymasz historię lokalizacji, ostatnia przesłana lokalizacja może być używana przez maksymalnie 24 godziny.

Jeśli do uzyskania wyników wyszukiwania zostaną użyte ostatnie dane z Twojej historii lokalizacji, na dole strony wyników wyszukiwania znajdziesz informację o pochodzeniu danych o lokalizacji Z Twojej historii lokalizacji.

Jeśli nie chcesz, aby na koncie Google była zapisywana nowa historia lokalizacji, możesz ją wstrzymać. Możesz też skorzystać z osi czasu w Mapach Google, by usunąć dotychczasową historię lokalizacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu historią lokalizacji.

Twoja poprzednia aktywność w witrynach i aplikacjach Google

Jeśli zalogujesz się na konto Google i włączysz Aktywność w internecie i aplikacjach, Twoja aktywność na stronach, w aplikacjach i w usługach Google może być zapisywana na koncie Google. Niektóre dane o Twojej aktywności mogą obejmować ogólny obszar, na którym przebywasz w danym momencie. Dokładną lokalizację można zapisywać wtedy, gdy informacje te są uwzględnione w aktywności.

W niektórych przypadkach do ustalania Twojej bieżącej lokalizacji możemy używać obszarów wyszukiwanych w przeszłości. Jeśli na przykład wpiszesz w wyszukiwarce kawiarnia w Krakowie, a potem salon kosmetyczny, Google może pokazać takie usługi z Krakowa.

Swoją Aktywność w internecie i aplikacjach możesz wyświetlać oraz nią zarządzać na stronie myactivity.google.com. Dowiedz się, jak wyświetlać aktywność i zarządzać nią na swoim koncie.

Jeśli nie zalogujesz się na konto Google, możemy wykorzystywać informacje o lokalizacji z poprzednich wyszukiwań na urządzeniu, którego używasz, by dostarczać Ci bardziej trafne wyniki i rekomendacje. Jeśli wyłączysz aktywność związaną z wyszukiwaniem bez zalogowania się, Google nie będzie używać wcześniejszych wyszukiwań do ustalania Twojej lokalizacji. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu i przeglądaniu w trybie prywatnym.

Jeśli do uzyskania wyników wyszukiwania zostanie użyta Twoja wcześniejsza aktywność, na dole strony wyników wyszukiwania znajdziesz informację o określeniu lokalizacji Na podstawie Twojej wcześniejszej aktywności.

Adres IP połączenia internetowego

Adres IP, zwany także adresem internetowym, jest przypisywany do urządzenia przez dostawcę usług internetowych. Jest niezbędny do korzystania z internetu. Adresy IP umożliwiają nawiązywanie połączenia między urządzeniem a stronami i usługami, z których korzystasz.

Są oparte na przybliżonych danych geograficznych. Oznacza to, że każda strona, której używasz, w tym google.com, może uzyskać pewne informacje o obszarze, na którym się znajdujesz.

Jeśli do ustalenia ogólnej bieżącej lokalizacji zostanie użyty Twój adres IP, na dole strony wyników wyszukiwania znajdziesz informację o pochodzeniu danych o lokalizacji Z Twojego adresu internetowego.

Ważne: internet nie działa bez adresów IP. Gdy korzystasz z witryn, aplikacji lub usług takich jak Google, zwykle uzyskują one pewne informacje o Twojej lokalizacji.

Zarządzanie lokalizacją i prywatnością

Gdy wyszukujesz coś w Google, zawsze ustalamy ogólny obszar, na którym się znajdujesz. Ustalenie ogólnego obszaru pozwala Google wyświetlać trafne wyniki i chronić Twoje konto dzięki możliwości wykrywania nietypowych działań (np. logowania się z nowego miasta).

Ogólny obszar ma ponad 3 kilometry kwadratowe i obejmuje co najmniej 1000 użytkowników, dzięki czemu nie można Cię zidentyfikować, a Twoja prywatność jest chroniona. Oznacza to również, że poza miastami ogólny obszar jest zwykle dużo większy niż 3 kilometry kwadratowe. Ogólny obszar jest wyznaczany w przybliżeniu na podstawie źródeł danych o lokalizacji opisanych w tym artykule.

Jeśli przyznasz dostęp do lokalizacji google.com lub aplikacjom Google na urządzeniu, Google będzie używać Twojej dokładnej lokalizacji, by wyświetlać najlepsze wyniki wyszukiwania. Dokładna lokalizacja określa, gdzie dokładnie jesteś, np. pod określonym adresem lub na konkretnej ulicy.

Jeśli ustawisz adres domowy lub służbowy, a Google ustali, że jesteś w domu lub w pracy, przy wyszukiwaniu będzie wykorzystywany dokładny adres.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?