Uppdatera din plats på Google

När du söker på Google använder vi information om var du är så att du ska få de mest relevanta sökresultaten. Om du till exempel är i Stockholm och söker efter kaféer visas kaféer i närheten.

Sluta dela din plats

Du kan sluta dela din plats med Google genom att ändra inställningarna, men Google kan fortfarande föreslå en plats utifrån IP-adressen, nyligen använda platser eller platshistoriken. Besök tidslinjen på Google Maps om du inte vill att någon platshistorik ska delas.

När du använder internet delas nätverksleverantörens adress. Det kan vara en plats i närheten av där du är. Google använder den här informationen för att visa sökresultat som du kan vara intresserad av. Det går inte att sluta dela nätverksleverantörens adress.

Läs mer om att visa och styra aktivitet i kontot.

Redigera hem- eller jobbadress

Om du inte får rätt sökresultat för din hemadress eller jobbadress kan du uppdatera den på Google Maps. Läs mer om hur du anger eller ändrar hem- eller jobbadress.

Aktivera och inaktivera Plats

 1. Öppna appen Inställningar på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Sekretess följt av Platstjänster.
 3. Aktivera eller inaktivera platsfunktionen genom att trycka på reglaget uppe till höger.

Kontrollera och uppdatera platsen

I en webbläsare som Chrome eller Safari kan du se och uppdatera platsen direkt på en sida med sökresultat. Stegen nedan gäller inte för Google-appen.

 1. Sök på Google på en iPhone eller iPad.
 2. Rulla längst ned på sidan med sökresultat. Platsen visas där.
 3. Om du vill uppdatera platsen trycker du på Använd exakt plats eller Uppdatera.
 4. En fråga om du vill dela enhetens plats med Google kan visas. Tryck på Tillåt.

Felsöka problem med platsen

Om ingen platsinformation är tillgänglig, om fel plats visas eller om du får ett felmeddelande gör du så här:

 • Kontrollera att du har en bra internetanslutning.
 • Kontrollera att du har aktiverat platsfunktionen enligt anvisningarna ovan.
 • Om du använder en webbläsare som Safari eller Chrome uppdaterar du sidan.

Om du fortfarande har problem följer du stegen nedan. Hoppa över steg 2 om du inte använder Google-appen.

Steg 1: Kontrollera att Safari har åtkomst till platsinformationen

 1. Öppna appen Inställningar på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Sekretess följt av Platstjänster.
 3. Rulla nedåt och tryck på Webbplatser i Safari.
 4. Kontrollera att När du använder appen är valt under Tillåt platsåtkomst.

Du kan även behöva rensa webbinformationen:

 1. Öppna appen Inställningar på startskärmen på en iPhone eller iPad.
 2. Rulla nedåt och tryck på Safari följt av Rensa historik och webbplatsdata.

Steg 2: Kontrollera att Google-appen har åtkomst till platsinformationen

 1. Öppna appen Inställningar på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Google följt av Plats.
 3. Välj Alltid eller När du använder appen.

Steg 3: Återställ platsinformationen

Om du har följt anvisningarna ovan och platsen ändå inte är tillgänglig testar du att återställa platsinformationen:

 1. Öppna appen Inställningar på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Rulla nedåt och tryck på Återställ följt av Återställ plats och sekretess.

Obs! Efter återställningen används platsinformationen inte längre i apparna. Du ger apparna förnyad behörighet till den genom att trycka på Tillåt igen när frågan visas.