Förstå och hantera hur din plats används när du söker på Google

När du söker på Google, till exempel i Maps, Sök eller Google Assistent, används din aktuella plats för att ge dig mer användbara resultat. Om du till exempel söker efter kaféer söker du troligen efter kaféer i närheten. Med hjälp av din plats kan vi visa resultat i närheten även om du inte har angett någon plats i sökningen.

Vi hämtar din plats från flera olika källor som används tillsammans för att avgöra var du befinner dig. Du kan uppdatera platsinställningarna i Googles tjänster för att få de sökresultat du vill ha och hantera din integritet på ett sätt som passar dig.

Om du vill veta mer om hur platsinställningarna fungerar innan du ändrar dem ska du läsa igenom nedanstående information om hur Google fastställer platsen när du söker.

Uppdatera din plats för att få bättre lokala resultat

Om du söker efter något i närheten och inte hittar lokala sökresultat kan du testa något av följande:

 • Lägg till din nuvarande plats i sökningen, till exempel kaféer i Borås.
 • Kontrollera att enheten skickar platsinformation till Google när du söker. Hantera platsinställningarna på enheten genom att följa stegen nedan.

Du får bättre resultat om du är inloggad på Google-kontot. Om du till exempel ofta gör sökningar när du är hemma eller på jobbet anger eller uppdaterar du hem- eller jobbadressen så att Google kan ge dig bättre resultat på dessa platser.

Hantera enhetens platsinställningar

Telefoner och surfplattor kan skicka platsinformation till appar och webbplatser om enhetens platsinställning har aktiverats och dina app- och webbläsarbehörigheter tillåter det. Du kan styra om platsinformation skickas från enheten till en app eller webbplats, inklusive google.com, genom att ändra platsbehörigheterna.

Viktigt! Innan du hanterar app- eller webbläsarbehörigheter kontrollerar du att enhetens plats har aktiverats på telefonen eller surfplattan. Läs mer om hur du hanterar platsinställningar på Android-enheter.

Hantera platsbehörigheter

För en webbplats

När du besöker en webbplats via en webbläsare, till exempel Chrome, kan du aktivera eller inaktivera platsbehörigheter separat för webbläsaren och för webbplatser som begär platsuppgifter, till exempel google.com.

Om du vill att en webbplats, till exempel google.com, ska ha åtkomst till enhetens plats måste du aktivera platsbehörighet för både webbläsaren och webbplatsen.

Aktivera eller inaktivera platsbehörigheter för webbläsaren

Du kan styra om webbläsaren får använda platsuppgifter överhuvudtaget.

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på Android-enheten.
 2. Tryck på Plats följt av Appbehörighet.
 3. Tryck på webbläsarappen, till exempel Chrome.
 4. Välj platsåtkomst för webbläsarappen: Tillåt eller Neka.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 10 eller senare. Läs mer om hur du styr appbehörigheter, inklusive platsbehörigheter för tidigare versioner av Android.

Aktivera eller inaktivera platsbehörigheter för en webbplats

Om webbläsaren kan använda plats kan du styra om webbläsaren skickar platser till enskilda webbplatser, till exempel google.com.

 1. Öppna webbläsaren och besök google.com på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Information Information följt av Webbplatsinställningar.
 3. Tryck på Platsåtkomst under Behörigheter. Om du inte ser avsnittet Behörigheter eller Platsåtkomst har webbplatsen inga specifika platsbehörigheter.
 4. Välj Tillåt eller Blockera.

Läs mer om att ändra webbplatsbehörigheter i Chrome.

Viktigt! Ibland kan det ta lång tid för webbläsaren att få aktuell information om var du befinner dig. Enhetens plats vid din senaste användning av Google kan användas på google.com för att du ska få sökresultat snabbt. Platsen lagras i en cookie som upphör att gälla efter sex timmar. Läs mer om att hantera cookies.

För en app

Om du söker med en app, till exempel Google-appen eller Google Maps, kan du styra om appen ska använda plats med hjälp av telefonens eller surfplattans inställningarna för platstjänster.

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på Android-enheten.
 2. Tryck på Plats följt av Appbehörighet.
 3. Tryck på appen som du använder för att söka, till exempel Google-appen Google Sök eller Google Maps Maps.
 4. Välj platsåtkomst för den här appen: Tillåt eller Neka.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 10 eller senare. Läs mer om hur du styr appbehörigheter, inklusive platsbehörigheter för tidigare versioner av Android.

Så här fastställer Google din plats när du söker

När du söker på Google, till exempel i Maps, Sök eller Google Assistent, uppskattas din aktuella plats med hjälp av flera olika källor beroende på tillgänglighet. Följande källor används tillsammans för att avgöra var du befinner dig:

Viktigt! De flesta av dessa platskällor kan styras med enhetens behörigheter, inställningarna i kontot eller andra inställningar. Läs mer nedan om hur din integritet och plats påverkas av dina val.

Källor som används för att fastställa platsen när du söker

När du söker på Google visas hur platsen uppskattades längst ned på sidan.

Enhetens plats

Många enheter, till exempel telefoner och datorer, kan fastställa sin exakta plats. Den här typen av exakt platsdata är användbar i appar som Google Maps när du behöver en vägbeskrivning eller hjälp med att hitta användbara sökresultat i närheten. Vid vissa sökningar spelar det större roll var du är, till exempel när du söker efter kaféer, busshållplatser eller uttagsautomater, och du får då oftast mer användbara resultat om du har inaktiverat platsbehörigheter.

Följ stegen ovan för att hantera enhetsbaserade platsinställningar och välja om platsuppgifter ska användas vid sökningar. Beroende på vilken enhet du använder kan du oftast aktivera eller inaktivera platsbehörigheter för enskilda appar och webbplatser och för själva enheten.

Om enhetens plats användes för att visa sökresultat står det Från din enhet längst ned på sökresultatsidan.

Viktigt! Ibland kan det ta lång tid för webbläsaren att få aktuell information om var du befinner dig. Enhetens plats vid din senaste användning av Google kan användas på google.com för att du ska få sökresultat snabbt. Platsen lagras i en cookie som upphör att gälla efter sex timmar. Läs mer om att hantera cookies.

Din hem- eller jobbadress från platser med etiketter

Om du anger din hem- eller jobbadress kan dessa användas för att uppskatta din plats när det är troligt att du befinner dig på någon av dessa platser.

Du kan redigera eller ta bort hem- eller jobbadressen i Google Maps.

Om en plats med etikett användes för att visa sökresultat står det Från dina platser (hem) eller (jobb) längst ned på sökresultatsidan.

Din platshistorik

Om du är inloggad på ditt Google-konto och har aktiverat Platshistorik kan Google uppskatta var du befinner dig för tillfället med hjälp av den senaste platsen för någon av enheterna där du är inloggad. Om du till exempel är inloggad och använder Google Maps på en dator kan du se var du befinner dig på kartan utifrån telefonens plats för några minuter sedan, även om du inte har använt den nyligen. Om du pausar platshistoriken kan din senast uppladdade plats användas i upp till 24 timmar.

Om den senaste platshistoriken användes för att uppskatta din aktuella plats och visa sökresultat står det Från din platshistorik längst ned på sökresultatsidan.

Om du inte vill att ny platshistorik ska sparas i Google-kontot kan du pausa platshistoriken. Du kan även använda tidslinjen i Google Maps om du vill ta bort befintlig platshistorik.

Läs mer om hur du hanterar din platshistorik.

Din tidigare aktivitet på Googles webbplatser och appar

Om du är inloggad på ditt Google-konto och har aktiverat Webb- och appaktivitet kan aktivitet på Googles webbplatser, appar och tjänster sparas i Google-kontot. Vissa objekt från din aktivitet kan inkludera det område där du befann dig. En exakt plats kan lagras i aktiviteten om den inkluderar en exakt plats.

I vissa fall kan områden som du har sökt efter vid ett tidigare tillfälle användas för att uppskatta din nuvarande plats. Om du till exempel söker efter kaféer i Borås och sedan på nagelsalong kan Google visa nagelsalonger i Borås.

Du kan visa och styra Webb- och appaktivitet på myactivity.google.com. Läs mer om hur du visar och styr aktivitet i kontot.

Om du inte är inloggad på ditt Google-konto kan Google spara viss platsinformation från tidigare sökningar på enheten du använder för att ge mer relevanta resultat och rekommendationer. Om du inaktiverar sökaktivitet när du är utloggad använder Google inte tidigare sökningar för att fastställa din plats. Läs mer om hur du söker och surfar privat.

Om tidigare aktivitet har använts för att visa sökresultat står det Baserat på tidigare aktivitet längst ned på sökresultatsidan.

IP-adressen för internetanslutningen

En IP-adress, som även kallas internetadress, tilldelas enheten av internetleverantören. Det är ett krav för att använda internet. IP-adresser används för att upprätta en anslutning mellan enheten och de webbplatser och tjänster du använder.

IP-adresserna baseras på geografiska områden. Det innebär att alla webbplatser du använder, inklusive google.com, kan få viss information om var du befinner dig.

Om IP-adressen användes för att uppskatta ett ungefärligt område för sökningen står det Från din IP-adress längst ned på sökresultatsidan.

Viktigt! Du kan inte förhindra att appar eller webbplatser som du besöker, inklusive Google, hämtar enhetens IP-adress, eftersom internet inte fungerar utan den. Det innebär att alla appar och webbplatser som du besöker vanligtvis kan härleda viss information om din plats.

Platsinställningar och integritet

När du söker på Google uppskattar Google alltid ett ungefärligt område där sökningen görs. Genom att uppskatta det ungefärliga området där du befinner dig kan Google visa relevanta resultat och skydda ditt konto tack vare att det går att upptäcka ovanlig aktivitet, till exempel inloggningar från en ny stad.

Ett ungefärligt område definieras som ett område som är större än 3 kvadratkilometer och där det finns minst 1 000 användare. På så sätt går det inte att identifiera dig utifrån det ungefärliga området, vilket bidrar till att skydda din integritet. Det innebär att ett ungefärligt område är mycket större än 3 kvadratkilometer utanför tätorter. Det uppskattade ungefärliga området hämtas från platskällorna som beskrivs i den här artikeln.

Om du ger platsbehörighet till google.com eller Googles appar på enheten används din exakta plats av Google för att visa de bästa sökresultaten. Exakt plats innebär exakt där du befinner dig, till exempel en viss adress eller gata.

Om du anger en hem- eller jobbadress och Google uppskattar att du är hemma eller på jobbet används den exakta adressen för sökningen.