Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true

Uppdatera din plats på Google

När du söker på Google använder vi information om var du är så att du ska få de mest relevanta sökresultaten. Om du till exempel är i Stockholm och söker efter kaféer visas kaféer i närheten. 

Aktivera och inaktivera Plats

 1.  Tryck på Appar Apps på enhetens startskärm och sedan Inställningar Settings och sedan Plats.
 2. Aktivera eller inaktivera platsfunktionen genom att trycka på reglaget uppe till höger. 
 3. Om du aktiverar platsfunktionen kan du göra uppgifterna mer exakta med läget för hög noggrannhet. Tryck på Godkänn när du får frågan om du vill förbättra platsangivelsens exakthet. Du kan också trycka på Läge > Hög precision.

Tips! Du kan snabbt aktivera platsinformationen genom att svepa nedåt med två fingrar från skärmens överkant och sedan tryck på Plats.

Kontrollera och uppdatera platsen

I en webbläsare som Chrome eller Safari kan du se och uppdatera platsen direkt på sidan med sökresultat. Stegen nedan gäller inte för Google-appen.

 1. Sök efter något på Google.
 2. Rulla längst ned på sidan med sökresultat. Platsen visas där.
 3. Uppdatera din plats genom att trycka på Använd exakt plats.
 4. En fråga om du vill dela enhetens plats med Google kan visas. Tryck på Tillåt.

Felsöka problem med platsen

Om ingen platsinformation är tillgänglig eller fel plats visas, eller om det står att Google inte har åtkomst till platsen, testar du om tipsen nedan löser problemet.

 • Kontrollera att du har en bra internetanslutning.
 • Kontrollera att du har aktiverat platsfunktionen enligt anvisningarna ovan.
 • Om du använder en webbläsare som Safari eller Chrome uppdaterar du sidan.

Om problemet kvarstår kontrollerar du inställningarna i webbläsaren och Google-appen.

Steg 1: Kontrollera att Google har åtkomst till platsinformationen

 1. Tryck på Chrome på enhetens startskärm Chrome
 2. Tryck på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar och sedan Webbplatsinställningar.
 3. Tryck på Plats.
 4. Kontrollera att reglaget har aktiverats. Reglaget är blått när det är aktiverat.

Steg 2: Kontrollera att Google-appen har åtkomst till platsinformationen

 1. Tryck på Appar Apps på enhetens startskärm och sedan Inställningar Settings och sedan Appar och sedan Google-appen och sedan Behörigheter.
 2. Kontrollera att reglaget vid Plats har aktiverats. Reglaget är grönt när det är aktiverat.