Uw locatie updaten op Google

Wanneer u op Google zoekt, gebruiken we uw locatie om u de meest relevante zoekresultaten te tonen. Als u bijvoorbeeld in Haarlem bent en naar koffiebars zoekt, krijgt u resultaten te zien voor koffiebars in de omgeving.

Uw locatie in- of uitschakelen

 1. Tik op uw Android-telefoon of -tablet op Instellingen App Instellingen en dan Beveiliging en locatie en dan Locatie.
 2. Tik in de rechterbovenhoek op de schakelaar om het bijhouden van uw locatie in of uit te schakelen. 
 3. Als u het bijhouden van uw locatie inschakelt, kunt u de modus voor grote nauwkeurigheid gebruiken voor nauwkeurigere resultaten. Als u wordt gevraagd of u de nauwkeurigheid van uw locatie wilt verbeteren, tikt u op Akkoord. In plaats daarvan kunt u ook tikken op Modus en dan Nauwkeurig.

Tip: Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenzijde van het apparaatscherm en dan tik op Locatie als u uw locatie snel wilt inschakelen.

Uw locatie controleren en updaten

Als u een browser gebruikt (zoals Chrome of Safari), kunt u uw locatie rechtstreeks bekijken en updaten vanaf een pagina met zoekresultaten. Deze stappen zijn niet van toepassing op de Google-app.

 1. Voer met Google een zoekopdracht uit op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Scroll helemaal naar beneden op de pagina met zoekresultaten. Uw locatie wordt weergegeven.
 3. Als u uw locatie wilt updaten, tikt u op Precieze locatie gebruiken.
 4. Als u wordt gevraagd of u de locatie van uw apparaat wilt delen met Google, tikt u op Toestaan.

Locatieproblemen oplossen

Doe het volgende als uw locatie niet beschikbaar of onjuist is, of als u een foutmelding krijgt:

 • Controleer of het signaal van uw internetverbinding sterk genoeg is.
 • Controleer of u locatie bijhouden heeft ingeschakeld via de bovenstaande instructies.
 • Als u een browser gebruikt (zoals Safari of Chrome), vernieuwt u de pagina in de browser.

Als u nog steeds problemen ondervindt, controleert u de instellingen van uw browser en de Google-app:

Stap 1: Zorg dat Chrome toegang heeft tot uw locatie

 1. Tik op het startscherm van uw Android-telefoon of -tablet op Chrome Chrome.
 2. Tik in de rechterbovenhoek op Meer Meeren dan Instellingen en dan Site-instellingen.
 3. Tik op Locatie.
 4. Controleer of de schakelaar op Aan staat. Als de schakelaar op Aan staat, is deze blauw.

Stap 2: Zorg dat de Google-app toegang heeft tot uw locatie

 1. Tik op uw Android-telefoon of -tablet op Instellingen App Instellingen en dan Apps en meldingen en dan Google en dan Machtigingen.
 2. Controleer of de schakelaar naast Locatie op Aan staat. Als de schakelaar op Aan staat, is deze blauw.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?