Objašnjenje lokacije i upravljanje njome prilikom pretraživanja na Googleu

Kad pretražujete na Googleu, na primjer pomoću Karata, Pretraživanja ili Google asistenta, vaša se trenutačna lokacija upotrebljava da bismo vam pružili korisnije rezultate. Na primjer, ako pretražujete kafiće, vjerojatno vas zanimaju kafići u blizini. Vaša lokacija pomaže nam prikazati vam rezultate u blizini, čak i ako u pretraživanje niste uključili lokaciju.

Podaci o vašoj lokaciji temelje se na raznim izvorima koji se zajedno upotrebljavaju za procjenu mjesta na kojem se nalazite. Postavke lokacije možete ažurirati dok upotrebljavate Googleove usluge kako biste dobili željene rezultate pretraživanja i upravljali svojom privatnošću na način koji vam najviše odgovara.

Ako prije promjene postavki želite saznati više o tome kako lokacija funkcionira, u nastavku ćete pronaći informacije o tome kako Google određuje lokaciju prilikom pretraživanja.

Ažuriranje lokacije za dobivanje boljih lokalnih rezultata

Ako tražite nešto u blizini i ne pronađete lokalne rezultate pretraživanja, pokušajte sljedeće:

 • Dodajte svoju trenutačnu lokaciju u pretraživanje, primjerice kafići u Chelseaju.
 • Provjerite šalje li vaš uređaj lokaciju Googleu prilikom pretraživanja. Slijedite upute u nastavku za upravljanje postavkama lokacije uređaja.

Kad se prijavite na svoj Google račun, dobit ćete bolje rezultate. Na primjer, ako često pretražujete od kuće ili s posla, postavite ili ažurirajte kućnu ili poslovnu adresu da biste pomogli Googleu da vam pruži bolje rezultate za ta mjesta.

Upravljanje postavkama lokacije uređaja

Telefoni i tableti mogu slati podatke o lokaciji aplikacijama i web-lokacijama ako je uključena postavka lokacije vašeg uređaja te ako je to odobreno u dopuštenjima aplikacija i preglednika. Da biste odredili hoće li se nekoj aplikaciji ili web-lokaciji, uključujući google.com, slati lokacija s vašeg uređaja, promijenite dopuštenja za lokaciju.

Važno: da biste mogli upravljati dopuštenjima za aplikacije ili preglednike, provjerite je li uključena lokacija uređaja za telefon ili tablet. Saznajte kako upravljati postavkama lokacije Android uređaja.

Upravljanje dopuštenjima za lokaciju

Za web-lokaciju

Kad posjetite web-lokaciju u web-pregledniku, na primjer Chromeu, dopuštenja za lokaciju možete uključiti ili isključiti zasebno za preglednik i za web-lokacije koje zahtijevaju vašu lokaciju, primjerice google.com.

Ako želite da web-lokacija kao što je google.com ima pristup lokaciji vašeg uređaja, uključite dopuštenje za lokaciju za preglednik i tu web-lokaciju.

Uključivanje ili isključivanje dopuštenja za lokaciju za preglednik

Možete odrediti hoće li vaš preglednik uopće moći upotrebljavati lokaciju.

 1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Postavke Postavke.
 2. Dodirnite stavku Lokacija a zatim Dopuštenja aplikacije.
 3. Dodirnite aplikaciju preglednika, na primjer Chrome.
 4. Odaberite željenu opciju pristupa lokaciji za aplikaciju preglednika: Dopusti ili Odbij.

Važno: neke od ovih uputa primjenjive su samo na Androidu 10 i novijim verzijama. Saznajte kako upravljati dopuštenjima aplikacije, uključujući lokaciju za starije verzije Androida.

Uključivanje ili isključivanje dopuštenja za lokaciju za web-lokaciju

Ako vaš preglednik može upotrebljavati lokaciju, možete upravljati time hoće li je slati određenim web-lokacijama, na primjer google.com.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite preglednik i idite na google.com.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Podaci Informacije a zatim Postavke web-lokacije.
 3. Da biste izvršili promjenu, u odjeljku "Dopuštenja" dodirnite Pristup lokaciji. Ako ne vidite odjeljke "Dopuštenja" ili "Pristup lokaciji", web-lokacija nema konkretna dopuštenja za lokaciju.
 4. Odaberite Dopusti ili Blokiraj.

Saznajte više o promjeni dopuštenja za web-lokacije u Chromeu.

Važno: preglednik ponekad može dugo dohvaćati trenutačnu lokaciju uređaja. Da biste brzo dobili rezultate pretraživanja, google.com može upotrijebiti lokaciju na kojoj je vaš uređaj bio tijekom vaše posljednje upotrebe Googlea. Ta se lokacija pohranjuje u kolačiću koji istječe nakon šest sati. Saznajte više o upravljanju kolačićima.

Za aplikaciju

Ako pretražujete pomoću aplikacije, na primjer aplikacije Google ili Google karata, pomoću dopuštenja za lokaciju na telefonu ili tabletu možete odrediti hoće li lokacija biti dostupna toj aplikaciji.

 1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Postavke Postavke.
 2. Dodirnite stavku Lokacija a zatim Dopuštenja aplikacije.
 3. Dodirnite aplikaciju koju upotrebljavate za pretraživanje, na primjer aplikaciju Google Google pretraživanje ili Google karte Karte.
 4. Odaberite željenu opciju pristupa lokaciji za tu aplikaciju: Dopusti ili Odbij.

Važno: neke od ovih uputa primjenjive su samo na Androidu 10 i novijim verzijama. Saznajte kako upravljati dopuštenjima aplikacije, uključujući lokaciju za starije verzije Androida.

Kako Google određuje vašu lokaciju prilikom pretraživanja

Kad pretražujete na Googleu, na primjer pomoću Karata, Pretraživanja ili Google asistenta, vaša se trenutačna lokacija procjenjuje na temelju nekoliko izvora, ovisno o njihovoj dostupnosti. Ti se izvori zajedno upotrebljavaju za određivanje mjesta na kojemu se nalazite:

Važno: većinom izvora koji služe za određivanje lokacije možete upravljati putem dopuštenja uređaja, postavki računa ili drugih postavki. U nastavku saznajte više o tome kako vaši odabiri utječu na vašu privatnost i lokaciju.

Izvori za određivanje lokacije prilikom pretraživanja

Kad pretražujete na Googleu, pri dnu stranice rezultata možete saznati kako je vaša lokacija procijenjena.

Lokacija uređaja

Mnogi uređaji, kao što su telefoni ili računala, mogu odrediti svoju točnu lokaciju. Ta vrsta točne lokacije korisna je u aplikacijama kao što su Google karte radi davanja uputa ili dobivanja korisnih rezultata pretraživanja u blizini. Na primjer, pretraživanja koja se oslanjaju na podatak o tome gdje se točno nalazite, primjerice kafić, autobusna stanica ili bankomat, obično će dati korisnije rezultate ako su dopuštenja za lokaciju uključena.

Pomoću prethodno navedenih uputa možete upravljati postavkama lokacije na temelju uređaja da biste odredili hoće li lokacija biti dostupna prilikom pretraživanja. Ovisno o uređaju, lokaciju obično možete uključiti ili isključiti za pojedinačne aplikacije i web-lokacije te za sam uređaj.

Ako je lokacija uređaja upotrijebljena za dobivanje rezultata pretraživanja, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će Na temelju vašeg uređaja.

Važno: preglednik ponekad može dugo dohvaćati trenutačnu lokaciju uređaja. Da biste brzo dobili rezultate pretraživanja, google.com može upotrijebiti lokaciju na kojoj je vaš uređaj bio tijekom vaše posljednje upotrebe Googlea. Ta se lokacija pohranjuje u kolačiću koji istječe nakon šest sati. Saznajte više o upravljanju kolačićima.

Vaša kućna ili poslovna adresa, na temelju mjesta koja ste označili

Ako postavite kućnu ili poslovnu adresu, one se mogu upotrebljavati za procjenu vaše lokacije kad je vjerojatno da se nalazite na nekom od tih mjesta.

Kućnu ili poslovnu adresu možete urediti ili izbrisati na Google kartama.

Ako je lokacija mjesta koja ste označili upotrijebljena za dobivanje rezultata pretraživanja, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će Na temelju vaših mjesta (Dom) ili (Posao).

Vaša povijest lokacija

Ako ste prijavljeni na Google račun i uključili ste Povijest lokacija, Google može upotrijebiti nedavnu lokaciju bilo kojeg uređaja na kojem ste prijavljeni da bi procijenio vašu trenutačnu lokaciju. Na primjer, ako ste prijavljeni na Google karte na računalu i upotrebljavate ih, možda ćete vidjeti gdje se nalazite na karti na temelju lokacije telefona od prije nekoliko minuta, čak i ako nedavno niste upotrebljavali telefon. Ako pauzirate Povijest lokacija, vaša se posljednja prenesena lokacija može upotrebljavati do 24 sata.

Ako je vaša nedavna Povijest lokacija upotrijebljena za procjenu trenutačne lokacije radi dobivanja rezultata pretraživanja, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će Na temelju vaše Povijesti lokacija.

Ako ne želite da se nova Povijest lokacija sprema na vaš Google račun, možete pauzirati Povijest lokacija. Postojeću Povijest lokacija možete izbrisati i putem vremenske trake Google karata.

Saznajte kako upravljati Poviješću lokacija.

Vaša prethodna aktivnost na Google web-lokacijama i u aplikacijama

Ako ste se prijavili na Google račun i uključili Aktivnost na webu i u aplikacijama, vaša aktivnost na Google web-lokacijama, u aplikacijama i uslugama može se spremati na vaš Google račun. Neke stavke iz vaše aktivnosti mogu uključivati šire područje u kojem ste se tada nalazili. Točna lokacija može se pohraniti u vašu aktivnost ako ona uključuje točnu lokaciju.

U nekim slučajevima područja koja ste tražili u prošlosti mogu se upotrijebiti za procjenu vaše trenutačne lokacije. Na primjer, ako pretražujete kafiće u Chelseaju, a zatim salon za uređivanje noktiju, Google može prikazati salone za uređivanje noktiju u Chelseaju.

Svoju Aktivnost na webu i u aplikacijama možete pregledavati i upravljati njome na adresi myactivity.google.com. Saznajte kako pregledavati aktivnosti na računu i upravljati njima.

Ako niste prijavljeni na Google račun, Google može pohraniti neke informacije o lokaciji za prethodna pretraživanja s uređaja koji upotrebljavate kako bi vam pružio relevantnije rezultate i preporuke. Ako isključite aktivnost pretraživanja dok ste odjavljeni, Google neće upotrebljavati prethodna pretraživanja za procjenu vaše lokacije. Saznajte više o tome kako pretraživati i pregledavati privatno.

Ako je vaša prethodna aktivnost upotrijebljena za dobivanje rezultata pretraživanja, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će Na temelju vaše prethodne aktivnosti.

IP adresa vaše internetske veze

IP adresu, koja se naziva još i internetska adresa, vašem uređaju dodjeljuje davatelj internetskih usluga. To je preduvjet za upotrebu interneta. IP adrese upotrebljavaju se za uspostavljanje veze između vašeg uređaja i web-lokacija i usluga koje upotrebljavate.

IP adrese ugrubo se temelje na geografskoj lokaciji. To znači da će svaka web-lokacija kojom se služite, uključujući google.com, dobiti informacije o vašem širem području.

Ako je vaša IP adresa upotrijebljena za procjenu vašeg trenutačnog općeg područja za pretraživanje, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će Na temelju vaše internetske adrese.

Važno: ne možete spriječiti da aplikacije ili web-lokacije koje posjećujete, uključujući Google, primaju IP adresu vašeg uređaja jer bez toga internet ne funkcionira. To znači da sve aplikacije i web-lokacije koje posjećujete obično mogu utvrditi neke podatke o vašoj lokaciji.

Kontrole lokacije i vaša privatnost

Kad pretražujete na Googleu, Google će uvijek procijeniti opće područje s kojeg pretražujete. Procjenjivanje općeg područja na kojem se nalazite znači da vam Google može pružiti relevantne rezultate i štititi vaš račun otkrivajući neuobičajene aktivnosti kao što su prijave iz novog grada.

Opće područje veće je od 3 četvorna kilometra i ima najmanje 1000 korisnika tako da vas opće područje pretraživanja ne identificira, čime se štiti vaša privatnost. To znači da je izvan gradova opće područje obično puno veće od 3 četvorna kilometra. Procjena općeg područja temelji se na izvorima lokacije opisanim u ovom članku.

Ako date dopuštenja za lokaciju domeni google.com ili Googleovim aplikacijama na uređaju, Google će tijekom pretraživanja upotrijebiti vašu točnu lokaciju kako bi vam prikazao najbolje rezultate pretraživanja. Točna lokacija označava gdje se točno nalazite, primjerice na određenoj adresi ili u određenoj ulici.

Ako postavite kućnu ili poslovnu adresu i Google procijeni da ste kod kuće ili na poslu, za pretraživanje će se upotrijebiti točna adresa.