Maunawaan at pamahalaan ang iyong lokasyon kapag naghanap ka sa Google

Kapag naghanap ka sa Google, tulad ng Maps, Search, o Google Assistant, gagamitin ang iyong kasalukuyang lokasyon para bigyan ka ng mga mas kapaki-pakinabang na resulta. Halimbawa, kung maghahanap ka ng mga coffee shop, malamang na naghahanap ka ng mga coffee shop na malapit sa iyo. Nakakatulong ang iyong lokasyon na magpakita sa iyo ng mga resultang nasa malapit, kahit na hindi ka nagsama ng lokasyon sa paghahanap mo.

Nagmumula ang iyong lokasyon sa iba't ibang source na magkakasamang ginagamit para tantiyahin kung nasaan ka. Puwede mong i-update ang iyong mga setting ng lokasyon habang ginagamit mo ang mga serbisyo ng Google para makuha ang mga resulta ng paghahanap na gusto mo at makontrol ang iyong privacy sa paraang naaangkop sa iyo.

Kung gusto mong matuto pa tungkol sa kung paano gumagana ang lokasyon mo bago baguhin ang iyong mga setting, makikita mo sa ibaba ang impormasyon tungkol sa kung paano natutukoy ng Google ang lokasyon kapag naghanap ka.

I-update ang iyong lokasyon para makakuha ng mas mahuhusay na lokal na resulta

Kung may hinahanap ka sa malapit at hindi ka makahanap ng mga lokal na resulta ng paghahanap, subukan ang mga pag-aayos na ito:

 • Idagdag ang iyong kasalukuyang lokasyon sa paghahanap mo, tulad ng mga coffee shop sa Chelsea.
 • Tiyaking nagpapadala ng lokasyon ang iyong device sa Google kapag naghahanap ka. Sundin ang mga hakbang sa ibaba para pamahalaan ang mga setting ng lokasyon ng iyong device.

Kapag nag-sign in ka sa iyong Google account, makakakuha ka ng mas magagandang resulta. Halimbawa, kung madalas kang naghahanap mula sa iyong bahay o trabaho, itakda o i-update ang address ng bahay o trabaho mo para matulungan ang Google na bigyan ka ng mas mahuhusay na resulta mula sa mga lugar na iyon.

Pamahalaan ang mga setting ng lokasyon ng iyong device

Makakapagpadala ng impormasyon ng lokasyon ang mga telepono at tablet sa mga app at website kung naka-on ang setting ng lokasyon ng iyong device, at pinapayagan ito ng mga pahintulot sa app at browser mo. Puwede mong kontrolin kung maipapadala o hindi ang lokasyon mula sa iyong device papunta sa anumang app o website, kabilang ang google.com, sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pahintulot sa lokasyon mo.

Mahalaga: Bago mo pamahalaan ang mga pahintulot sa iyong app o browser, tingnan kung naka-on ang lokasyon ng device mo para sa iyong telepono o tablet. Alamin kung paano pamahalaan ang mga setting ng lokasyon ng iyong Android device.

Pamahalaan ang mga pahintulot sa lokasyon

Para sa isang website

Kapag bumisita ka sa isang website sa isang web browser, tulad ng Chrome, puwede mong hiwalay na i-on o i-off ang mga pahintulot sa lokasyon para sa browser mismo, at para sa mga website na humihiling ng iyong lokasyon, tulad ng google.com.

Kung gusto mong magkaroon ng access sa lokasyon ng iyong device ang isang website tulad ng google.com, i-on ang pahintulot sa lokasyon para sa browser at sa website mo.

I-on o i-off ang pahintulot sa lokasyon para sa iyong browser

Puwede mong kontrolin kung makakagamit ng lokasyon ang iyong browser.

 1. Sa iyong Android device, buksan ang app na Mga Setting Mga Setting.
 2. I-tap ang Lokasyon at pagkatapos ay Pahintulot sa app.
 3. Mag-tap sa iyong browser app, tulad ng Chrome.
 4. Pumili ng access sa lokasyon para sa browser app: Payagan o Tanggihan.

Mahalaga: Gumagana lang ang ilan sa mga hakbang na ito sa Android 10 at mas bago. Alamin kung paano kontrolin ang iyong mga pahintulot sa app, kabilang ang lokasyon para sa mga mas lumang bersyon ng Android.

I-on o i-off ang pahintulot sa lokasyon para sa isang website

Kung makakagamit ng lokasyon ang iyong browser, puwede mong kontrolin kung makakapagpadala ng lokasyon ang iyong browser sa mga partikular na website, tulad ng google.com.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang browser mo at pumunta sa google.com.
 2. Sa kanan ng address bar, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Impormasyon Impormasyon at pagkatapos ay Mga setting ng site.
 3. Para gumawa ng pagbabago, i-tap ang Access sa lokasyon sa ilalim ng "Mga pahintulot." Kung wala kang makikitang seksyong "Mga pahintulot" o "Access sa lokasyon," walang partikular na pahintulot sa lokasyon ang site.
 4. Piliin ang Payagan o I-block.

Matuto pa tungkol sa pagbabago ng mga pahintulot sa site sa Chrome.

Mahalaga: Kung minsan, posibleng matagalan bago makuha ng browser mo ang iyong kasalukuyang lokasyon ng device. Para mabilis kang mabigyan ng mga resulta ng paghahanap, posibleng gamitin ng google.com ang lokasyon ng iyong device noong huling beses na ginamit mo ang Google. Sino-store ang lokasyong ito sa isang cookie na nakatakdang mag-expire pagkalipas ng 6 na oras. Matuto pa tungkol sa pamamahala ng cookies.

Para sa isang app

Kung naghahanap ka gamit ang isang app, tulad ng Google app o Google Maps, makokontrol mo kung magiging available sa app ang lokasyon o hindi gamit ang mga pahintulot sa lokasyon ng iyong telepono o tablet.

 1. Sa iyong Android device, buksan ang app na Mga Setting Mga Setting.
 2. I-tap ang Lokasyon at pagkatapos ay Pahintulot sa app.
 3. Mag-tap sa app na ginagamit mo para maghanap, tulad ng Google app Google Search o Google Maps Maps.
 4. Pumili ng access sa lokasyon para sa app na ito: Payagan o Tanggihan.

Mahalaga: Gumagana lang ang ilan sa mga hakbang na ito sa Android 10 at mas bago. Alamin kung paano kontrolin ang iyong mga pahintulot sa app, kabilang ang lokasyon para sa mga mas lumang bersyon ng Android.

Paano natutukoy ng Google ang iyong lokasyon kapag naghanap ka

Kapag naghanap ka sa Google, tulad ng Maps, Search, o Google Assistant, tinatantya ang iyong kasalukuyang lokasyon mula sa maraming source, depende sa availability ng mga ito. Magkakasamang ginagamit ang mga source na ito para tukuyin kung nasaan ka:

Mahalaga: Makokontrol ang karamihan sa mga source ng lokasyon na ito gamit ang mga pahintulot ng iyong device, kagustuhan mo sa account, o iba pang setting. Matuto pa sa ibaba tungkol sa kung paano nakakaapekto ang iyong mga pinili sa privacy at lokasyon mo.

Mga source para sa pagtukoy sa lokasyon kapag naghanap ka

Kapag naghanap ka sa Google, malalaman mo kung paano tinantya ang iyong lokasyon sa ibaba ng page ng mga resulta.

Lokasyon ng iyong device

Maraming device, tulad ng mga telepono o computer, ang may kakayahang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Nakakatulong ang ganitong uri ng eksaktong lokasyon sa mga app, tulad ng Google Maps, na makapagbigay ng mga direksyon o makatulong sa iyong makakuha ng mga kapaki-pakinabang na resulta ng paghahanap sa malapit. Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-on sa mga pahintulot sa lokasyon, karaniwang makakapagbigay ng mga mas kapaki-pakinabang na resulta ang ilang paghahanap na mas umaasa sa kung nasaan ka mismo, tulad ng coffee shop, sakayan ng bus o atm.

Pagkatapos ng mga hakbang sa itaas, puwede mong pamahalaan ang iyong mga setting ng lokasyon na nakabatay sa device para piliin kung available ang lokasyon kapag naghahanap ka. Depende sa iyong device, kadalasang puwede mong i-on o i-off ang lokasyon para sa mga indibidwal na app at website at para sa mismong device mo.

Kung ginamit ang lokasyon ng iyong device para matulungan kang makuha ang mga resulta ng paghahanap mo, makikita ang Mula sa iyong device sa impormasyon ng lokasyon sa ibaba ng page ng mga resulta ng paghahanap.

Mahalaga: Kung minsan, posibleng matagalan bago makuha ng browser mo ang iyong kasalukuyang lokasyon ng device. Para mabilis kang mabigyan ng mga resulta ng paghahanap, posibleng gamitin ng google.com ang lokasyon ng iyong device noong huling beses na ginamit mo ang Google. Sino-store ang lokasyong ito sa isang cookie na nakatakdang mag-expire pagkalipas ng 6 na oras. Matuto pa tungkol sa pamamahala ng cookies.

Address ng bahay o trabaho mo, mula sa iyong mga may label na lugar

Kung itatakda mo ang address ng iyong bahay o trabaho, posibleng gamitin ang mga ito para tantiyahin ang lokasyon mo kapag malamang na ikaw ay nasa isa sa mga lugar na ito.

Puwede mong i-edit o i-delete ang address ng iyong bahay o trabaho sa Google Maps.

Kung ginamit ang lokasyon ng iyong mga may label na lugar para makatulong na makuha ang mga resulta ng paghahanap mo, makikita ang Mula sa iyong mga lugar (Bahay) o Mula sa mga lugar mo (Trabaho) sa impormasyon ng lokasyon sa ibaba ng page ng mga resulta ng paghahanap.

Ang iyong History ng Lokasyon

Kung naka-sign in ka sa iyong Google Account at na-on mo ang History ng Lokasyon, posibleng gamitin ng Google ang kamakailang lokasyon ng alinman sa iyong mga naka-sign in na device para tantiyahin ang kasalukuyan mong lokasyon. Halimbawa, kung naka-sign in ka at gagamitin mo ang Google Maps sa computer, posible mong makita kung nasaan ka sa mapa batay sa lokasyon ng iyong telepono ilang minuto ang nakakalipas, kahit na hindi mo ginamit kamakailan ang iyong telepono. Kung ipo-pause mo ang History ng Lokasyon, puwedeng gamitin ang iyong huling na-upload na lokasyon sa loob ng hanggang 24 na oras.

Kung ginamit ang iyong kamakailang History ng Lokasyon para tantiyahin ang kasalukuyan mong lokasyon para makatulong na makuha ang iyong mga resulta ng paghahanap, makikita mo ang Mula sa Iyong History ng Lokasyon sa impormasyon ng lokasyon sa ibaba ng page ng mga resulta ng paghahanap.

Kung ayaw mong ma-save ang anumang bagong History ng Lokasyon sa iyong Google Account, puwede mong i-pause ang History ng Lokasyon. Puwede mo ring gamitin ang Timeline ng Google Maps para i-delete ang anumang kasalukuyang History ng Lokasyon.

Matuto kung paano pamahalaan ang iyong History ng Lokasyon.

Iyong nakaraang aktibidad sa mga Google site at app

Kung naka-sign in ka sa iyong Google Account at naka-on ang Aktibidad sa Web at App, posibleng ma-save sa Google Account mo ang iyong aktibidad sa mga site, app, at serbisyo ng Google. Posibleng kasama sa ilang item mula sa iyong aktibidad ang general area kung nasaan ka sa panahong iyon. Kung may kasamang tumpak na lokasyon ang iyong aktibidad, puwedeng ma-store ang lokasyong iyon sa aktibidad mo.

Sa ilang sitwasyon, posibleng gamitin ang mga lugar na hinanap mo dati para tantyahin ang iyong kasalukuyang lokasyon. Halimbawa, kung maghahanap ka ng mga coffee shop sa Chelsea at pagkatapos ay nail salon, posibleng mga nail salon sa Chelsea ang ipakita ng Google.

Puwede mong tingnan at kontrolin ang iyong Aktibidad sa Web at App sa myactivity.google.com. Matuto kung paano tingnan at kontrolin ang aktibidad sa account mo.

Kung hindi ka naka-sign in sa iyong Google Account, posibleng i-store ng Google ang ilang impormasyon ng lokasyon para sa mga nakaraang paghahanap mula sa device na ginagamit mo para makatulong na magbigay ng mga mas nauugnay na resulta at rekomendasyon. Kung io-off mo ang naka-sign out na aktibidad sa paghahanap, hindi gagamitin ng Google ang mga nakaraang paghahanap para tantiyahin ang iyong lokasyon. Matuto pa tungkol sa kung paano maghanap at mag-browse nang pribado.

Kung ginamit ang iyong nakaraang aktibidad para makatulong na makuha ang mga resulta ng paghahanap mo, makikita ang Batay sa iyong nakaraang aktibidad sa impormasyon ng lokasyon sa ibaba ng page ng mga resulta ng paghahanap.

Ang IP address ng iyong koneksyon sa Internet

May itinalagang IP address, na tinatawag ding Internet address, ang iyong Internet Service Provider sa device mo. Kinakailangan ito para magamit ang internet. Ginagamit ang mga IP address para ikonekta ang iyong device sa mga website at serbisyong ginagamit mo.

Halos nakabatay sa heyograpiya ang IP address. Nanganguhulugan ito na posibleng kunin ng anumang website na ginagamit mo, kabilang ang google.com, ang ilang impormasyon tungkol sa iyong general area.

Kung ginamit ang iyong IP address para tantyahin ang kasalukuyan mong general area para sa iyong paghahanap, makikita ang Mula sa internet address mo sa impormasyon ng lokasyon sa ibaba ng page ng mga resulta ng paghahanap.

Mahalaga: Hindi gumagana ang Internet kung walang mga IP address. Kapag gumamit ka ng mga site, app, o serbisyo tulad ng Google, karaniwang natutukoy ng mga ito ang ilang impormasyon tungkol sa iyong lokasyon.

Mga kontrol sa lokasyon at iyong privacy

Kapag naghanap ka sa Google, palaging tatantyahin ng Google ang general area na hinahanap mo. Kapag tinantya ang general area kung nasaan ka, magagawa ng Google na bigyan ka ng mga nauugnay na resulta, at panatilihing ligtas ang iyong account sa pamamagitan ng pagtukoy sa kahina-hinalang aktibidad, tulad ng pag-sign in mula sa bagong lungsod.

Ang general area ay mas malawak kaysa sa 3 sq km, at may hindi bababa sa 1000 user para hindi ka matukoy sa general area kung saan ka naghahanap, na nakakatulong na protektahan ang iyong privacy. Nangangahulugan ito na karaniwang mas malawak ang general area kaysa sa 3 sq km sa labas ng mga lungsod. Nagmumula ang tinantyang general area sa mga source ng lokasyong inilalarawan sa artikulong ito.

Kung bibigyan mo ng mga pahintulot sa lokasyon ang google.com o mga Google app sa iyong device, kapag naghanap ka, gagamitin ng Google ang eksaktong lokasyon mo para ipakita sa iyo ang pinakamagagandang resulta ng paghahanap. Eksaktong lokasyon ang eksaktong lugar kung nasaan ka, tulad ng partikular na address o kalye.

Kung itatakda mo ang address ng iyong bahay o trabaho, at natantya ng Google na nasa bahay o trabaho ka, gagamitin ang eksaktong address para sa paghahanap mo.