I-update ang iyong lokasyon sa Google

Kapag naghanap ka sa Google, ginagamit namin ang iyong lokasyon para makatulong na magpakita ng pinakanauugnay na resulta ng paghahanap. Halimbawa, kung nasa Makati ka, kapag naghanap ka ng mga coffee shop, makikita mo ang mga nasa malapit.

Ihinto ang pagbabahagi ng iyong lokasyon

Puwede mong ihinto ang pagbabahagi ng iyong lokasyon sa Google sa pamamagitan ng pagbago sa mga setting mo, pero puwede pa ring magmungkahi ang Google ng lokasyon batay sa iyong IP address, mga kamakailang lokasyon, o History ng Lokasyon . Kung ayaw mong magbahagi ng anumang history ng lokasyon, tingnan ang iyong Timeline ng Google Maps.

Kapag ginagamit mo ang internet, ibinabahagi mo ang address ng iyong network provider, na puwedeng malapit sa lokasyon mo. Ginagamit ng Google ang impormasyong ito para ipakita sa iyo ang mga resultang puwedeng interesado ka. Walang paraan para ihinto ang pagbabahagi ng address ng iyong network provider.

Alamin kung paano tingnan at kontrolin ang aktibidad sa iyong account.

I-edit ang address ng iyong bahay o trabaho

Kung hindi mo nakikita ang mga tamang resulta para sa mga address ng iyong trabaho o bahay, puwede mong i-update ang address mo sa Google Maps. Alamin kung paano itakda o baguhin ang iyong address ng bahay o trabaho.

Awtomatikong nakikita ng Google ang lokasyon ng computer gamit ang IP address nito, History ng Lokasyon (kung naka-on ito) at mga kamakailang lokasyong hinanap mo.

Tingnan at i-update ang lokasyon mo

Kung gumagamit ka ng isang browser, tulad ng Chrome o Safari, maaari makikita mo ang iyong lokasyon at i-update ito nang direkta mula sa page ng mga resulta ng paghahanap. 

  1. Maghanap sa Google.
  2. Mag-scroll sa ibaba ng page ng mga resulta ng paghahanap. Makikita mo ang iyong lokasyon.
  3. Upang i-update ang iyong lokasyon, i-click ang Gumamit ng tumpak na lokasyon o I-update ang lokasyon.
  4. Kung hingin sa iyo na ibahagi ang lokasyon ng iyong device sa Google, i-click ang Payagan.

I-troubleshoot ang mga problema sa lokasyon

Kung hindi available, hindi tama o nakakakita ka ng error sa iyong lokasyon tulad ng "Hindi ma-access ang Google sa iyong lokasyon," narito ang ilang mga tip upang ayusin ang isyu:

  • Tiyaking malakas ang koneksyon mo sa internet.
  • Kung gumagamit ka ng browser, tulad ng Safari o Chrome, i-refresh ang browser.