Aktualizace polohy na Googlu

Když vám na Googlu zobrazujeme výsledky vyhledávání, bereme v potaz vaši polohu. Pokud například budete v Českých Budějovicích a zadáte vyhledávací dotaz kavárny, zobrazí se vám kavárny v okolí.

Ukončení sdílení polohy

Sdílení polohy s Googlem můžete ukončit změnou nastavení. Google ale může nadále navrhovat polohu podle IP adresy, nedávné polohy nebo historie polohy. Pokud žádnou historii polohy sdílet nechcete, podívejte se na časovou osu Map Google.

Při používání internetu sdílíte adresu poskytovatele sítě, která se může nacházet poblíž místa, kde se nacházíte. Google tyto informace využívá k zobrazování výsledků, které by vás mohly zajímat. Sdílení adresy poskytovatele sítě nelze ukončit.

Přečtěte si, jak v účtu zobrazit a ovládat aktivitu.

Úprava adresy domova a práce

Pokud se nezobrazují správné výsledky pro vaši adresu do práce nebo domů, můžete tyto adresy v Mapách Google aktualizovat. Přečtěte si, jak nastavit nebo změnit adresu domova a práce.

Zapnutí a vypnutí polohy

 1. V iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí a pak Polohové služby.
 3. Pomocí přepínače vpravo nahoře určování polohy zapněte nebo vypněte.

Kontrola a aktualizace polohy

Pokud používáte prohlížeč (například Chrome nebo Safari), můžete polohu zobrazit a aktualizovat přímo na stránce s výsledky vyhledávání. Tento postup se nevztahuje na aplikaci Google.

 1. Na iPhonu nebo iPadu přejděte na Google a něco vyhledejte.
 2. Přejděte do spodní části stránky s výsledky vyhledávání. Bude zde uvedena vaše poloha.
 3. Chcete-li polohu aktualizovat, klepněte na Použít přesnou polohu nebo Aktualizovat.
 4. Pokud budete požádáni o sdílení přesné polohy s Googlem, klepněte na Povolit.

Odstraňování problémů s polohou

Pokud vaše poloha není k dispozici, není určena správně nebo se zobrazuje chyba:

 • Zkontrolujte, zda máte dobré připojení k internetu.
 • Zkontrolujte, zda jste zapnuli určování polohy (podle pokynů výše).
 • Pokud používáte prohlížeč (například Safari nebo Chrome) obnovte jej.

Máte-li i nadále problémy, postupujte podle pokynů níže: Pokud nepoužíváte aplikaci Google, přejděte na krok 2.

Krok 1: Zkontrolujte, zda má Safari přístup k vaší poloze

 1. V iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí a pak Polohové služby.
 3. Přejděte dolů a klepněte na Stránky v Safari.
 4. V sekci Povolit přístup k poloze vyberte Při používání aplikace.

Možná také bude potřeba vymazat údaje o prohlížení:

 1. Na ploše iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Přejděte dolů, klepněte na Safari a pak Smazat historii a data stránek.

Krok 2: Zkontrolujte, zda má aplikace Google přístup k vaší poloze

 1. V iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Google a pak Poloha.
 3. Vyberte Vždy nebo Při používání aplikace.

Krok 3: Obnovte polohu

Pokud provedete všechny uvedené kroky a poloha stále není k dispozici, zkuste polohu obnovit.

 1. V iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné.
 3. Přejděte dolů a klepněte na Obnovit a pak Obnovit polohu a soukromí.

Poznámka: Když polohu obnovíte, aplikace ji přestanou používat. Chcete-li aplikacím znovu udělit oprávnění k použití polohy, v příslušné žádosti o přístup klepněte na Povolit.