Актуализиране на местоположението ви в Google

Когато търсите с Google, използваме местоположението ви, за да ви показваме най-подходящите резултати. Ако например се намирате в София и потърсите кафенета, ще видите тези в района.

Включване или изключване на местоположението

 1. На телефона или таблета си с Android докоснете Настройки Приложение Настройки и след това Сигурност и местоположение и след това Mестоположение.
 2. Горе вдясно докоснете превключвателя, за да включите или изключите местоположението. 
 3. Ако включите местоположението, можете да използвате режима за висока точност, за да получавате по-прецизни резултати. При подкана да подобрите точността на местоположението си докоснете Приемам. Може също да изберете Режим и след това Висока точност.

Съвет: За да включите бързо функцията за местоположението, прекарайте два пръста надолу от горната част на екрана на устройството си и след това докоснете Местоположение.

Проверка и актуализиране на местоположението ви

Ако използвате браузър, като например Chrome или Safari, можете да преглеждате и актуализирате местоположението си директно от страница с резултати от търсенето. Тези стъпки не се отнасят за приложението Google.

 1. На телефона или таблета си с Android извършете търсене с Google.
 2. Превъртете надолу до края на страницата с резултати. Ще видите местоположението си.
 3. За да го актуализирате, докоснете Използване на точното местоположение.
 4. При подкана да споделите с Google местоположението на устройството си докоснете Разрешаване.

Отстраняване на проблеми с местоположението

Ако местоположението ви не е налично или правилно или виждате съобщение за грешка:

 • Уверете се, че имате надеждна връзка с интернет.
 • Проверете дали местоположението е включено, като използвате горепосочените инструкции.
 • Ако използвате браузър, като например Safari или Chrome, опреснете го.

В случай че продължавате да имате проблеми, проверете настройките на браузъра си и на приложението Google:

Стъпка 1: Уверете се, че Chrome има достъп до местоположението ви

 1. От началния екран на телефона или таблета си с Android докоснете иконата на Chrome Chrome.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки и след това Настройки за сайта.
 3. Докоснете Местоположение.
 4. Проверете дали превключвателят е във включена позиция. Ако е така, ще е оцветен в синьо.

Стъпка 2: Уверете се, че приложението Google има достъп до местоположението ви

 1. На телефона или таблета си с Android докоснете Настройки Приложение Настройки и след това Приложения и известия и след това Google и след това Разрешения.
 2. Проверете дали превключвателят до „Местоположение“ е във включено положение. Ако е така, ще е оцветен в синьо.