Актуализиране на местоположението ви в Google

Когато търсите с Google, използваме местоположението ви, за да ви показваме най-подходящите резултати. Ако например се намирате в София и потърсите кафенета, ще видите тези в района.

Спиране на споделянето на местоположението ви

Можете да спрете да споделяте местоположението си с Google, като промените настройките си. Google обаче може да предложи местоположение на базата на IP адреса, скорошните местоположения и записите ви в Историята на местоположенията. Ако не искате да споделяте нищо от историята на местоположенията си, прегледайте хронологията си в Google Карти.

Когато използвате интернет, вие споделяте адреса на оператора си, който може да се намира в близост до местоположението ви. Google използва тази информация, за да ви показва резултати, от които може да се интересувате. Няма начин да спрете да споделяте адреса на оператора си.

Научете как да преглеждате и управлявате активността в профила си.

Редактиране на домашния или служебния ви адрес

Ако не виждате правилните резултати за служебния или домашния си адрес, можете да актуализирате адреса си в Google Карти. Научете как да зададете или промените тези адреси.

Включване или изключване на местоположението

 1. На телефона или таблета си с Android докоснете Настройки Приложение „Настройки“ и след това Сигурност и местоположение и след това Mестоположение.
 2. Горе вдясно докоснете превключвателя, за да включите или изключите местоположението. 
 3. Ако включите местоположението, можете да използвате режима за висока точност, за да получавате по-прецизни резултати. При подкана да подобрите точността на местоположението си докоснете Приемам. Може също да изберете Режим и след това Висока точност.

Съвет: За да включите бързо функцията за местоположението, прекарайте два пръста надолу от горната част на екрана на устройството си и след това докоснете Местоположение.

Проверка и актуализиране на местоположението ви

Ако използвате браузър, като например Chrome или Safari, можете да преглеждате и актуализирате местоположението си директно от страница с резултати от търсенето. Тези стъпки не се отнасят за приложението Google.

 1. На телефона или таблета си с Android извършете търсене с Google.
 2. Превъртете надолу до края на страницата с резултати. Ще видите местоположението си.
 3. За да го актуализирате, докоснете Използване на точното местоположение.
 4. При подкана да споделите с Google местоположението на устройството си докоснете Разрешаване.

Отстраняване на проблеми с местоположението

Ако местоположението ви не е налично или правилно или виждате съобщение за грешка:

 • Уверете се, че имате надеждна връзка с интернет.
 • Проверете дали местоположението е включено, като използвате горепосочените инструкции.
 • Ако използвате браузър, като например Safari или Chrome, опреснете го.

В случай че продължавате да имате проблеми, проверете настройките на браузъра си и на приложението Google:

Стъпка 1: Уверете се, че Chrome има достъп до местоположението ви

 1. От началния екран на телефона или таблета си с Android докоснете иконата на Chrome Chrome.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки и след това Настройки за сайта.
 3. Докоснете Местоположение.
 4. Проверете дали превключвателят е във включена позиция. Ако е така, ще е оцветен в синьо.

Стъпка 2: Уверете се, че приложението Google има достъп до местоположението ви

 1. На телефона или таблета си с Android докоснете Настройки Приложение „Настройки“ и след това Приложения и известия и след това Google и след това Разрешения.
 2. Проверете дали превключвателят до „Местоположение“ е във включено положение. Ако е така, ще е оцветен в синьо.