Avisering

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Förstå och hantera hur din plats används när du söker på Google

När du använder Google, till exempel Maps, Sök eller Google Assistent, används din aktuella plats för att ge dig mer användbara resultat. Om du till exempel söker efter kaféer söker du troligen efter kaféer i närheten. Med hjälp av din plats kan vi visa resultat i närheten även om du inte har angett någon plats i sökningen.

Vi hämtar din plats från flera olika källor som används tillsammans för att avgöra var du befinner dig. Du kan uppdatera platsinställningarna i Googles tjänster för att få de sökresultat du vill ha och hantera din integritet på ett sätt som passar dig.

Om du vill veta mer om hur platsinställningarna fungerar innan du ändrar dem ska du läsa igenom nedanstående information om hur Google fastställer platsen när du söker.

Uppdatera din plats för att få bättre lokala resultat

Om du söker efter något i närheten och inte får lokala sökresultat kan du testa något av följande:

 • Lägg till din nuvarande plats i sökningen, till exempel kaféer i Borås.
 • Kontrollera att enheten skickar platsinformation till Google när du söker. Hantera platsinställningarna på enheten genom att följa stegen nedan.

Du kan få bättre resultat av Google, hemma eller på jobbet, om du ställer in

Hantera enhetens platsinställningar

iPhone och iPad kan skicka platsinformation till appar och webbplatser om platstjänster har aktiverats och dina app- och webbläsarbehörigheter tillåter det. Du kan styra om platsuppgifter ska användas för alla appar eller webbplatser, inklusive google.com, genom att hantera Platstjänster i Inställningar.

Exakt eller ungefärlig plats kan användas för webbplatser eller appar på iPhone eller iPad. Även om du inte aktiverar behörighet för exakt plats visar Google lokala resultat, men de kanske inte är lika lokala.

Obs! Innan du hanterar app- eller webbläsarbehörigheter kontrollerar du att platstjänster har aktiverats för iPhone eller iPad. Läs mer om hur du aktiverar eller inaktiverar platstjänster på din iPhone eller iPad.

Hantera platsbehörigheter

För en webbplats

När du besöker en webbplats via en webbläsare, till exempel Chrome eller Safari, kan du aktivera eller inaktivera platsbehörigheter separat för webbläsaren och för webbplatser som använder platsuppgifter, till exempel google.com.

Om du vill att en webbplats, till exempel google.com, ska ha åtkomst till din plats måste du aktivera platsbehörighet för både webbläsaren och webbplatsen.

Aktivera eller inaktivera platsbehörigheter för webbläsaren

Du kan styra om webbläsaren får använda platsuppgifter överhuvudtaget.

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på din iPhone eller iPad följt av Integritetsskydd följt av Platstjänster.
 2. Tryck på webbläsarappen, till exempel Safari eller Chrome.
 3. Välj platsåtkomst för webbläsarappen: När appen används, Fråga nästa gång eller Aldrig.

Aktivera eller inaktivera platsbehörigheter för en webbplats

Om webbläsaren får använda platsuppgifter kan du styra om platsinformation ska skickas till enskilda webbplatser, till exempel google.com.

 1. Öppna Safari på iPhone eller iPad och besök google.com.
 2. Tryck på Aa eller låset Lås uppe till vänster i adressfältet följt av Webbplatsinställningar följt av Plats. I vissa andra webbläsare kan du behöva öppna inställningsmenyn.
 3. Tryck på Fråga, Neka eller Tillåt.

Viktigt! Ibland kan det ta lång tid för webbläsaren att få aktuell information om var du befinner dig. Enhetens plats vid din senaste användning av Google kan användas på google.com för att du ska få sökresultat snabbt. Platsen lagras i en cookie som upphör att gälla efter sex timmar. Läs mer om hur du hanterar cookies i Safari eller hanterar cookies i Chrome.

För en app

Om du söker med en app, till exempel Google-appen eller Google Maps, kan du styra om appen ska använda platsinformation med hjälp av inställningarna för platstjänster i iPhone eller iPad.

Aktivera platsbehörigheter för appen som du använder om du vill få bättre sökresultat i närheten.

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på en iPhone eller iPad följt av Integritet följt av Platstjänster.
 2. Tryck på appen som du använder för att söka, till exempel Google-appen Google Sök eller Google Maps Maps.
 3. Välj platsåtkomst för appen: Alltid, När appen används, Fråga nästa gång eller Aldrig.

Så här fastställer Google din plats när du söker

När du använder Google, till exempel Maps, Google Sök eller Google Assistent, uppskattas din aktuella plats från flera källor beroende på deras tillgänglighet.

Viktigt! De flesta av dessa platskällor kan styras med enhetens behörigheter, inställningarna i kontot eller andra inställningar. Läs mer nedan om hur din integritet och plats påverkas av dina val.

Källor som används för att fastställa platsen när du söker

När du använder Google kan du se hur din plats uppskattades längst ned på resultatsidan.

Enhetens plats

Många enheter, till exempel telefoner och datorer, kan fastställa sin exakta plats. Den här typen av exakt platsdata är användbar i appar som Google Maps när du behöver en vägbeskrivning eller hjälp med att hitta användbara sökresultat i närheten. Vid vissa sökningar spelar det större roll var du är, till exempel när du söker efter kaféer, busshållplatser eller uttagsautomater, och du får då oftast mer användbara resultat om du har aktiverat platsbehörigheter.

Följ stegen ovan för att hantera enhetsbaserade platsinställningar och välja om platsuppgifter ska användas vid sökningar. Beroende på vilken enhet du använder kan du oftast aktivera eller inaktivera platsbehörigheter för enskilda appar och webbplatser och för själva enheten.

Om du använder en smart hemenhet, t.ex. en Nest Audio eller Nest Hub, kan du ställa in enhetens plats i Google Home-appen.

Om enhetens plats användes för att visa sökresultat står det Från din enhet som platsinformation längst ned på sökresultatsidan.

Viktigt! Ibland kan det ta lång tid för webbläsaren att få aktuell information om var du befinner dig. Enhetens plats vid din senaste användning av Google kan användas på google.com för att du ska få sökresultat snabbt. Platsen lagras i en cookie som upphör att gälla efter sex timmar. Läs mer om att hantera cookies.

Din hem- eller jobbadress från Google-kontot

Om du anger din hem- eller jobbadress kan dessa användas för att uppskatta din plats när det är troligt att du befinner dig på någon av dessa platser.

Du kan redigera hem- och jobbadresser i Google-kontot.

Om platsen för ditt hem eller jobb användes för att visa sökresultat står det Utifrån dina platser (hem) eller (jobb) längst ned på sökresultatsidan.

Din tidigare aktivitet på Googles webbplatser och appar

Om du är inloggad på ditt Google-konto och har aktiverat Webb- och appaktivitet kan aktivitet på Googles webbplatser, appar och tjänster sparas i Google-kontot. Vissa objekt från din aktivitet kan inkludera det område där du befann dig. En exakt plats kan lagras i aktiviteten om aktiviteten inkluderar en exakt plats.

I vissa fall kan områden som du har sökt efter vid ett tidigare tillfälle användas för att uppskatta vilken plats som är relevant för din sökning. Om du till exempel söker efter kaféer i Borås och sedan på nagelsalong kan Google visa nagelsalonger i Borås.

Du kan visa och styra Webb- och appaktivitet på myactivity.google.com. Läs mer om hur du visar och styr aktivitet i kontot.

Om du inte är inloggad på ditt Google-konto kan Google spara viss platsinformation från tidigare sökningar på enheten du använder för att ge mer relevanta resultat och rekommendationer. Om du inaktiverar Anpassade sökningar använder Google inte tidigare sökningar för att fastställa din plats. Läs mer om hur du söker och surfar privat.

Om tidigare aktivitet har använts för att visa sökresultat står det Baserat på tidigare aktivitet längst ned på sökresultatsidan.

IP-adressen för internetanslutningen

En IP-adress, som även kallas internetadress, tilldelas enheten av internetleverantören. Det är ett krav för att använda internet. IP-adresser används för att upprätta en anslutning mellan enheten och de webbplatser och tjänster du använder.

IP-adresserna baseras på geografiska områden. Det innebär att alla webbplatser du använder, inklusive google.com, kan få viss information om var du befinner dig.

Om IP-adressen användes för att uppskatta ett ungefärligt område för sökningen står det Från din IP-adress längst ned på sökresultatsidan.

Obs! Internet fungerar inte utan IP-adresser. När du använder webbplatser, appar eller tjänster som Google kan de normalt se viss information om var du befinner dig.

Platsinställningar och integritet

När du söker på Google uppskattar Google alltid ett ungefärligt område där sökningen görs. Genom att uppskatta det ungefärliga området där du befinner dig kan Google visa relevanta resultat och skydda ditt konto tack vare att det går att upptäcka ovanlig aktivitet, till exempel inloggningar från en ny stad.

Ett ungefärligt område definieras som ett område som är större än tre kvadratkilometer och där det finns minst 1 000 användare. På så sätt går det inte att identifiera dig utifrån det ungefärliga området för sökningen, vilket bidrar till att skydda din integritet. Det innebär att ett ungefärligt område är mycket större än tre kvadratkilometer utanför tätorter. Det uppskattade ungefärliga området hämtas från platskällorna som beskrivs i den här artikeln.

Om du ger platsbehörighet till google.com eller Googles appar på enheten används din exakta plats av Google för att visa de bästa sökresultaten. Exakt plats innebär exakt där du befinner dig, till exempel en viss adress.

Om du anger en hem- eller jobbadress och Google uppskattar att du är hemma eller på jobbet används den exakta adressen för sökningen.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny