Obavijest

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Što je lokacija i kako se njome prilikom pretraživanja na Googleu

Kad upotrebljavate Google, na primjer Karte, Pretraživanje ili Google asistenta, vaša se trenutačna lokacija upotrebljava da biste dobili korisnije rezultate. Na primjer, ako pretražujete kafiće, vjerojatno vas zanimaju kafići u blizini. Vaša lokacija pomaže nam prikazati vam rezultate u blizini, čak i ako u pretraživanje niste uključili lokaciju.

Podaci o vašoj lokaciji temelje se na raznim izvorima koji se zajedno upotrebljavaju za procjenu mjesta na kojem se nalazite. Postavke lokacije možete ažurirati dok upotrebljavate Googleove usluge kako biste dobili željene rezultate pretraživanja i upravljali svojom privatnošću na način koji vam najviše odgovara.

Ako prije promjene postavki želite saznati više o tome kako lokacija funkcionira, u nastavku ćete pronaći informacije o tome kako Google određuje lokaciju prilikom pretraživanja.

Ažuriranje lokacije za dobivanje boljih lokalnih rezultata

Ako tražite nešto u blizini i ne pronađete lokalne rezultate pretraživanja, pokušajte sljedeće:

 • Dodajte svoju trenutačnu lokaciju u pretraživanje, primjerice kafići u Chelseaju.
 • Provjerite šalje li vaš uređaj lokaciju Googleu prilikom pretraživanja. Slijedite upute u nastavku za upravljanje postavkama lokacije uređaja.

Da biste pomogli Googleu da vam pruža bolje rezultate kod kuće ili na poslu, postavite sljedeće:

Upravljanje postavkama lokacije uređaja

iPhone i iPad uređaji mogu slati podatke o lokaciji aplikacijama i web-lokacijama ako su usluge lokacije uključene te ako je to odobreno u dopuštenjima aplikacije i preglednika. Da biste odredili hoće li podatak o lokaciji biti dostupan pojedinim aplikacijama ili web-lokacijama, uključujući google.com, upravljajte Uslugama lokacije u Postavkama.

iPhone ili iPad mogu upotrebljavati točnu ili približnu lokaciju s web-lokacijama ili aplikacijama. Ako ne uključite dopuštenja za točnu lokaciju, Google će i dalje prikazivati lokalne rezultate, no možda su udaljeni od mjesta na kojem se nalazite.

Važno: prije upravljanja dopuštenjima aplikacije ili preglednika provjerite jesu li Usluge lokacije uključene za iPhone ili iPad. Saznajte kako uključiti ili isključiti Usluge lokacije na iPhoneu ili iPadu.

Upravljanje dopuštenjima za lokaciju

Za web-lokaciju

Kad posjetite web-lokaciju u web-pregledniku, kao što su Chrome ili Safari, dopuštenja za lokaciju možete uključiti ili isključiti zasebno za preglednik i za web-lokacije koje funkcioniraju s lokacijom, kao što je google.com.

Ako želite da web-lokacija kao što je google.com ima pristup vašoj lokaciji, uključite dopuštenje za lokaciju i za preglednik i za tu web-lokaciju.

Uključivanje ili isključivanje dopuštenja za lokaciju u pregledniku

Možete odrediti hoće li vaš preglednik uopće moći upotrebljavati lokaciju.

 1. Na iPhoneu ili iPadu dodirnite Postavke Postavke a zatim Privatnost a zatim Usluge lokacije.
 2. Dodirnite aplikaciju preglednika kao što su Safari web-lokacije ili Chrome.
 3. Odaberite željenu opciju pristupa lokaciji za aplikaciju preglednika: Tijekom upotrebe aplikacije, Pitaj sljedeći put ili Nikad.

Uključivanje ili isključivanje dopuštenja za lokaciju za web-lokaciju

Pod pretpostavkom da vaš preglednik može upotrebljavati lokaciju, upravljajte time hoće li je slati određenim web-lokacijama kao što je google.com.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite Safari i idite na google.com.
 2. U gornjem lijevom kutu u adresnoj traci dodirnite Postavke web-lokacije Aa ili Zaključaj Zaključaj a zatim Postavke web-lokacije a zatim Lokacija. U nekim drugim preglednicima možda ćete trebati provjeriti izbornik postavki.
 3. Dodirnite Pitaj, Odbij ili Dopusti.

Važno: preglednik ponekad može dugo dohvaćati trenutačnu lokaciju uređaja. Da biste brzo dobili rezultate pretraživanja, google.com može upotrijebiti lokaciju na kojoj je vaš uređaj bio tijekom vaše posljednje upotrebe Googlea. Ta se lokacija pohranjuje u kolačiću koji istječe nakon šest sati. Saznajte više o upravljanju kolačićima u Safariju ili upravljanju kolačićima u Chromeu.

Za aplikaciju

Ako pretražujete pomoću aplikacije, na primjer aplikacije Google ili Google karata, pomoću postavki Usluge lokacije na iPhoneu ili iPadu možete odrediti upotrebljava li aplikacija lokaciju.

Uključite lokaciju za aplikaciju koju upotrebljavate ako želite dobivati bolje rezultate pretraživanja u blizini.

 1. Na iPhoneu ili iPadu dodirnite Postavke Postavke a zatim Privatnost a zatim Usluge lokacije.
 2. Dodirnite aplikaciju koju upotrebljavate za pretraživanje, na primjer aplikaciju Google Google pretraživanje ili Google karte Karte.
 3. Odaberite željenu opciju pristupa lokaciji za aplikaciju: Uvijek, Tijekom upotrebe aplikacije, Pitaj sljedeći put ili Nikad.

Kako Google određuje vašu lokaciju prilikom pretraživanja

Kad upotrebljavate Google, na primjer Karte, Pretraživanje ili Google asistenta, vaša se trenutačna lokacija procjenjuje na temelju nekoliko izvora, ovisno o njihovoj dostupnosti.

Važno: većinom izvora koji služe za određivanje lokacije možete upravljati putem dopuštenja uređaja, postavki računa ili drugih postavki. U nastavku saznajte više o tome kako vaši odabiri utječu na vašu privatnost i lokaciju.

Izvori za određivanje lokacije prilikom pretraživanja

Kad upotrebljavate Google, pri dnu stranice rezultata možete saznati kako je vaša lokacija procijenjena.

Lokacija uređaja

Mnogi uređaji, kao što su telefoni ili računala, mogu odrediti svoju točnu lokaciju. Ta vrsta točne lokacije korisna je u aplikacijama kao što su Google karte radi davanja uputa ili dobivanja korisnih rezultata pretraživanja u blizini. Na primjer, pretraživanja koja se oslanjaju na podatak o tome gdje se točno nalazite, primjerice kafić, autobusna stanica ili bankomat, obično će dati korisnije rezultate ako su dopuštenja za lokaciju uključena.

Pomoću prethodno navedenih uputa možete upravljati postavkama lokacije na temelju uređaja da biste odredili hoće li lokacija biti dostupna prilikom pretraživanja. Ovisno o uređaju, lokaciju obično možete uključiti ili isključiti za pojedinačne aplikacije i web-lokacije te za sam uređaj.

Ako upotrebljavate pametni kućanski uređaj, na primjer Nest Audio ili Nest Hub, možete postaviti lokaciju uređaja u aplikaciji Google Home.

Ako je lokacija uređaja upotrijebljena za dobivanje rezultata pretraživanja, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će Na temelju vašeg uređaja.

Važno: preglednik ponekad može dugo dohvaćati trenutačnu lokaciju uređaja. Da biste brzo dobili rezultate pretraživanja, google.com može upotrijebiti lokaciju na kojoj je vaš uređaj bio tijekom vaše posljednje upotrebe Googlea. Ta se lokacija pohranjuje u kolačiću koji istječe nakon šest sati. Saznajte više o upravljanju kolačićima.

Vaša kućna ili poslovna adresa, na temelju Google računa

Ako postavite kućnu ili poslovnu adresu, one se mogu upotrebljavati za procjenu vaše lokacije kad je vjerojatno da se nalazite na nekom od tih mjesta.

Kućnu i poslovnu adresu možete urediti na svojem Google računu.

Ako je lokacija mjesta vašeg doma ili posla upotrijebljena za dobivanje rezultata pretraživanja, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će Na temelju vaših mjesta (dom) ili (posao).

Vaša prethodna aktivnost na Googleovim web-lokacijama i u aplikacijama

Ako ste se prijavili na Google račun i uključili aktivnost na webu i u aplikacijama, vaša aktivnost na Google web-lokacijama, u aplikacijama i uslugama može se spremati na vaš Google račun. Neke stavke iz vaše aktivnosti mogu uključivati šire područje u kojem ste se tada nalazili. Točna lokacija može se pohraniti u vašu aktivnost ako ona uključuje točnu lokaciju.

U nekim slučajevima područja koja ste tražili u prošlosti mogu se upotrijebiti za procjenu relevantne lokacije za vaše pretraživanje. Na primjer, ako pretražujete kafiće u Chelseaju, a zatim salon za uređivanje noktiju, Google može prikazati salone za uređivanje noktiju u Chelseaju.

Svoju aktivnost na webu i u aplikacijama možete pregledavati i upravljati njome na adresi myactivity.google.com. Saznajte kako pregledavati aktivnosti na računu i upravljati njima.

Ako niste prijavljeni na Google račun, Google može pohraniti neke informacije o lokaciji za prethodna pretraživanja s uređaja koji upotrebljavate kako bi vam pružio relevantnije rezultate i preporuke. Ako isključite Prilagodbu pretraživanja, Google neće upotrebljavati prethodna pretraživanja za procjenu vaše lokacije. Saznajte više o tome kako pretraživati i pregledavati privatno.

Ako je vaša prethodna aktivnost upotrijebljena za dobivanje rezultata pretraživanja, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će "Na temelju vaše prethodne aktivnosti".

IP adresa vaše internetske veze

IP adresu, koja se naziva još i internetska adresa, vašem uređaju dodjeljuje davatelj internetskih usluga. To je preduvjet za upotrebu interneta. IP adrese upotrebljavaju se za uspostavljanje veze između vašeg uređaja i web-lokacija i usluga koje upotrebljavate.

IP adrese ugrubo se temelje na geografskoj lokaciji. To znači da će svaka web-lokacija kojom se služite, uključujući google.com, dobiti informacije o vašem širem području.

Ako je vaša IP adresa upotrijebljena za procjenu vašeg trenutačnog općeg područja za pretraživanje, informacije o lokaciji pri dnu stranice rezultata pretraživanja glasit će Na temelju vaše internetske adrese.

Važno: internet ne funkcionira bez IP adresa. Kad upotrebljavate web-lokacije, aplikacije ili usluge poput Googlea, one obično mogu otkriti neke podatke o vašoj lokaciji.

Kontrole lokacije i vaša privatnost

Kad pretražujete na Googleu, Google će uvijek procijeniti opće područje s kojeg pretražujete. Procjenjivanje općeg područja na kojem se nalazite znači da vam Google može pružiti relevantne rezultate i štititi vaš račun otkrivajući neuobičajene aktivnosti kao što su prijave iz novog grada.

Opće područje veće je od 3 četvorna kilometra i ima najmanje 1000 korisnika tako da vas opće područje pretraživanja ne identificira, čime se štiti vaša privatnost. To znači da je izvan gradova opće područje obično puno veće od 3 četvorna kilometra. Procjena općeg područja temelji se na izvorima lokacije opisanim u ovom članku.

Ako date dopuštenja za lokaciju domeni google.com ili Googleovim aplikacijama na uređaju, Google će tijekom pretraživanja upotrijebiti vašu točnu lokaciju kako bi vam prikazao najbolje rezultate pretraživanja. Točna lokacija označava gdje se točno nalazite, primjerice na određenoj adresi.

Ako postavite kućnu ili poslovnu adresu i Google procijeni da ste kod kuće ili na poslu, za pretraživanje će se upotrijebiti točna adresa.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik